Акімова Віоріка, Акімова В.М., Акімова ВМ, V. Akimova, VM Akimova, Viorika Akimova
Акімова Віоріка, Акімова В.М., Акімова ВМ, V. Akimova, VM Akimova, Viorika Akimova
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Посібник з лабораторної імунології
ЛЄ Лаповець, БД Луцик, ГБ Лебедь, ВМ Акімова
Львів, 2002
1092002
The indices of endogenous intoxication in rats with carrageenan solution consumption.
I Krynytska, M Marushchak, O Svan, V Akimova, L Mazur, H Habor
Georgian medical news, 196-200, 2018
122018
Posibnyk z laboratornoi imunolohii
LY Lapovets, BD Lutsyk, HB Lebed, VM Akimova
Lviv, 2014
92014
Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження
ВМ Акімова
62007
Экспрессия CD95 на лимфоцитах периферической крови при острых и хронических абдоминальных заболеваниях
ВН Акимова
Современные проблемы науки и образования, 127-127, 2014
52014
Маркеры системного воспалительного ответа при острых абдоминальных заболеваниях
ВН Акимова, НЗ Луцив, ОП Цимбала
Современные проблемы науки и образования, 629-629, 2013
52013
Vyyavlennya donozolohichnykh porushen'na pidstavi zmin intehral'nykh hematolohichnykh indeksiv u patsiyentiv z latentnoyu stadiyeyu khronichnoyi Epshteyna-Barr virusnoyi …
SO Zubchenko, VM Akimova, Y LapoveczL
Visnyk problem biolohiyi i medytsyny 4 (1), 113, 2014
42014
The clinico-epidemiological profile of patients with gonorrhoea and challenges in the management of Neisseria gonorrhoeae infection in an STI clinic, Ternopil, Ukraine (2013-2018)
I Boiko, V Akimova, L Mazur, I Savchenko, I Kohut, I Krynytska
Journal of medicine and life 13 (1), 75, 2020
32020
Адаптаційні реакції та інтегральні гематологічні індекси неспецифічної резистентності при гострих та хронічних запальних процесах в черевній порожнині
ВМ Акімова, ЛЄ Лаповець
Вісник проблем біології і медицини, 79-82, 2015
32015
Особенности гуморального иммунитета при острых воспалительных процессах брюшной полости
ВН Акимова
Universum: химия и биология, 2015
32015
Стан ендогенної інтоксикації у хворих на гострий калькульозний холецистит
ЛЄ Лаповець, ВМ Акімова, ОП Цимбала
Вісник проблем біології і медицини, 149-151, 2012
32012
CD95 Expression on peripheral blood lymphocytes in acute and chronic abdominal diseases expression on peripheral blood lymphocytes in acute and chronic abdominal diseases
VM Akimova
Modern Problems of Science and Education (Rus) 1, 127-135, 2014
22014
Функціональна активність нейтрофільних гранулоцитів при гострому холециститі
ЛЄ Лаповець, ВМ Акімова, НЗ Луців
Вісник проблем біології і медицини, 146-148, 2012
22012
Типи адаптаційних реакцій у здорових та хворих на стабільну стенокардію у випадку фізичного навантаження різної інтенсивності
ОГ Яворський, ОВ Бевз, ЛЄ Лаповець, ВМ Темчук
Лабораторна діагностика, 25-26, 2001
22001
Цитокиновая регуляция неспецифического иммунитета при абдоминальном туберкулёзе
ВН Акимова
Universum: медицина и фармакология, 2014
12014
Виявлення донозологічних порушень на підставі змін інтегральних гематологічних індексів у пацієнтів з латентною стадією хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції
СО Зубченко, ВМ Акімова, ЛЄ Лаповець
Вісник проблем біології і медицини 1 (4), 2014
12014
Зміни деяких біохімічних показників сироватки крові хворих на ускладнений гострий калькульозний холецистит
ОП Цимбала, ВМ Акімова, ЛЄ Лаповець, ОМ Кадикало
Клінічна та експериментальна патологія, 130-132, 2013
12013
Особливості цитокіновго статусу при гострому апендициті
ВМ Акімова, ЛЄ Лаповець, НЄ Лаповець, МП Залецький
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 168-168, 2012
12012
Изменения интерлейкина-1β, туморнекротического фактора-α и показателей гуморального иммунитета при абдоминальном туберкулезе
ІГ Ільницький, НЄ Лаповець, ВМ Акімова
Вісник проблем біології і медицини, 2009
12009
Functional Activity of Blood Neutrophiles in Acute Inflammatory Diseases of the Abdominal Organs and Abdominal Tuberculosis
V Akimova, L Lapovets, L Nataliia, O Tsymbala
ScienceRise: Medical Science 6 (39), 32-35, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20