Алина Загриценко Аліна Загриценко Alina Zagrytsenko
Алина Загриценко Аліна Загриценко Alina Zagrytsenko
Dnipro University of Technology, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в nmu.one - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Methodical and applied aspects of hydrodynamic modeling of options of mining operation curtailment
I Sadovenko, A Zahrytsenko, O Podvigina, N Dereviahina, S Brzeźniak
Solid State Phenomena 277, 36-43, 2018
132018
Water balance control within rock mass using the capacity of water-bearing formations
IO Sadovenko, AM Zahrytsenko, OO Podvihina, NI Dereviahina
Науковий вісник Національного гірничого університету, 19-26, 2017
82017
Scientific and methodological foundations to develop numerical hydrodynamical models of mine fields in Donbas
A Zahrytsenko, O Podvigina, N Dereviahina
E3S Web of Conferences 60, 00034, 2018
42018
Обоснование параметров безопасного пересечения горными выработками крупноамплитудного тектонического нарушения
ВИТ И.А. Садовенко, А.Н. Загриценко, Е.О. Подвигина
Уголь Украины, С. 17-24., 2017
22017
Оценка факторов устойчивости техногенно нагруженных лессовых склонов
ИА Садовенко, ЕО Подвигина, АН Загриценко, НИ Деревягина
Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 2014
22014
Dynamics of loess mass deformations due to technogenic load
IA Sadovenko, NI Dereviahina, AN Zahritsenko, EO Podvihina
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
12014
OPTIMIZATION OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROTECTION AND WATER RESOURCE USE AT THE MOST WATERED MINE IN UKRAINE
IO Sadovenko, DV Rudakov, AM Zahrytsenko, NI Derevaygina
Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral …, 2020
2020
Теоретичні та геотехнологічні основи розробки природно-техногенних ресурсів вугільних родовищ
І Садовенко, О Інкін, А Загриценко
Розробка родовищ, 2016
2016
Оценка экологических и технических рисков ведения горных работ на основе численного моделирования геофильтрации
И Садовенко, А Загриценко, Е Подвигина, Н Деревягина
Розробка родовищ, 2016
2016
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПОЛЗНЕОПАСНОСТИ ТЕХНОГЕННО НАГРУЖЕНОГО ЛЕССОВОГО СКЛОНА
ИА Садовенко, НИ Деревягина, АН Загриценко, ЕО Подвигина
Сергеевские чтения. Инженерная геология и геоэкология. Фундаментальные …, 2016
2016
ДИНАМІКА ДЕФОРМАЦІЇ ЛЕСОВОГО МАСИВУ ВНАСЛІДОК ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
ІА Садовенко, НІ Деревягіна, АМ Загриценко, ОО Подвігіна
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
2014
Дифференциация факторов устойчивости техногенно нагруженных лессовых склонов методом математического моделирования фильтрационных процессов
ИА Садовенко, ЕО Подвигина, АН Загриценко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та …, 2013
2013
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОГО РЕЖИМУ ПІДЗЕМНИХ ВОД У ЗОНІ ВПЛИВУ РОЗРОБЛЕННЯ РОДОВИЩА ВАПНЯКІВ
АМ Загриценко
Рекомендовано до видання вченою радою Національного технічного університету" Дніпровська політехніка"(протокол № 8 від 13.06. 2018). Рецензенти: ЯБ Петрівський–доктор …
АМ Загриценко, ЮІ Демченко
Школа підземної розробки-2009
АМ Загриценко, ЄА Шерстюк
ВПЛИВ ОБ'ЄКТІВ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА НА ГІДРОГЕОМЕХАНІЧНИЙ СТАН ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ
ЮІ Демченко, АМ Загриценко, ЄА Шерстюк
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16