Follow
Мацевич Ігор Миколайович
Мацевич Ігор Миколайович
Other namesМацевич Игорь Николаевич, Matsevych Ihor
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Verified email at pdaba.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Підвищення ефективності технології та засобів механізації демонтажу плит покриття під час реконструкції та відновлення промислових підприємств у стислих умовах
ПІ Несевря, ОІ Голубченко, ІМ Мацевич, РМ Кроль
Український журнал будівництва та архітектури, 55-64, 2023
2023
Розробка та дослідження конвейера-метальника для землерийних машин
ОІ Голубченко, СВ Шатов, ІМ Мацевич
Проблеми будівельного та транспортного комплексів м. Кропивницький, 23-24 …, 2023
2023
Вплив процесу ущільнення на структуру конгломератів під час виробництва будівельних матеріалів
ІМ Мацевич, ВВ Колохов, ВІ Мосьпан, РМ Кроль, ОА Тимошенко
Український журнал будівництва та архітектури, 45-54, 2022
2022
Обладнання для виготовлення грунтоблоків з місцевих матеріалів
СВ Шатов, МВ Савицький, ОІ Голубченко, ГП Євсєєва, ІМ Мацевич
Тези доповідей Всеукраїнського науково-практичного форуму «Переможемо …, 2022
2022
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Машини для виробництва будівелних матеріалів» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної …
ОІ Голубченко, ВІ Пантелеєнко, ІМ Мацевич, РМ Кроль
ДВНЗ" Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2021
2021
Механізація демонтажу плит покриття із використанням мостового крану при реконструкції промислових підприємств в стислих умовах
ПІ Несевря, ОІ Голубченко, ІМ Мацевич
Інноваційні технології в будівництві, цивільній інженерії та архітектурі …, 2021
2021
Методичні вказівки до самостійної роботи «Розрахунок переносного гідродомкрата» з дисципліни «Деталі машин» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 133 «Галузеве …
ІМ Мацевич, АЛ Червоноштан, ІО Даниленко
ДВНЗ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури'', 2019
2019
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи за темою «Встановлення залежності геометричних параметрів зубчастого зачеплення і зубчастих коліс двоступінчастого …
ІМ Мацевич, АЛ Червоноштан
ДВНЗ" Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури", 2019
2019
Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування привода стрічкового конвеєра з циліндричним редуктором і ланцюговою передачею» з дисципліни «Деталі машин» для …
АЛ Червоноштан, ІМ Мацевич, ТВ Грибанова
ДВНЗ" Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури", 2019
2019
Дослідження ступеня очищення пилогазової суміші від маси викиду в витяжній вентиляції
СЗ Поліщук, АВ Поліщук, ЄГ Кушнир, ОВ Петровцій, ИН Мацевич
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Энергетика, экология …, 2015
2015
Впровадження нових програмних продуктів в навчальний процес
ІМ Мацевич, ЛМ Чопова
Молодий будівельник, 3, 2008
2008
Исследование несущей способности бугельных соединений секций башенных кранов
НП Колесник, АФ Шевченко, СВ Ракша, ВВ Мелашич, ИН Мацевич
Подъемно-транспортная техника., с.65-78., 2006
2006
Особенности использования грузоподъемных кранов для создания систем транспортирования бетонных смесей.
НП Колесник, ИН Мацевич
Н.Т.К. Проблемы производства и безопасной эксплуатации подъемных сооружений …, 2002
2002
Особливості використання вантажопідіймальних кранів для створення систем транспортування бетонної суміші
ІМ Мацевич, МП Колісник
Подъемные сооружения. Специальная техника, 16-17, 2002
2002
Экспериментальное определение жесткости ворсистой поверхности из эластомера
ИА Шпакунов, АС Овсянников, ИН Мацевич
Сб. Геотехническая механика. Днепропетровск, с. 104-108., 2000
2000
Повышение эффективности транспортных систем для подачи бетонных смесей
ИН Мацевич, НП Колесник
Научно-практическая конференция, Полтава, 1996
1996
Исследование и разработка мобильного бетоноукладчика с ленточным рабочим органом на опорах скольжения : Дис... канд. техн. наук: 05.05.04
ИН Мацевич
Приднепровская гос. академия строительства и архитектуры, 1996
1996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17