Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Економічний ризик та методи його вимірювання
МД Балджи
Промарт, 2015
2752015
Економічний ризик та методи його вимірювання
МД Балджи
Промарт, 2015
2752015
Маркетинг образования
И Ванькина, А Егоршин, В Кучеренко
Litres, 2017
1542017
Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку
ВА Карпов, ВР Кучеренко
К.: Знання, 2001
1012001
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія
ОГ Янковий
Одеса: Атлант 470, 2013
422013
Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навчальний посібник
МД Балджи, ВА Карпов, АІ Ковальов, ОО Костусєв, ІМ Котова, ...
Одеса: ОНЕУ, 241, 2013
352013
Бізнес-планування фірми: Навч. посіб
ВР Кучеренко, ВА Карпов, ОС Маркітан
К.: Знання, 2006
342006
Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності
ВММ ВФ Семенов, МД Балджи
Одеса: Вид-во «Optimum, 2008
332008
Древняя география и колебания уровня моря (на примере северо-западной части Черноморского бассейна в античную эпоху)
ИВ Бруяко, ВА Карпов
РАН, 1992
281992
Управління діловими проектами: Навчальний посібник
ВР Кучеренко, ОС Маркітан
К.: Центр навчальної літератури, 2005
252005
Управління діловими проектами: Навчальний посібник
ВР Кучеренко, ОС Маркітан
К.: Центр навчальної літератури, 2005
252005
Основи економічної кон’юнктури
ВР Кучеренко, ВА Карпов
К.: ЦП, 2004
232004
Кон’юнктурний аналіз товарного ринку
АІ Бутенко, ВР Кучеренко, ЕВ Рак, ВА Ягорлицький
Одеса: ТОВ „Автограф, 2000
192000
М’ясопереробна промисловість: стан і перспективи розвитку
ВО Янковий
Харчова наука і технологія, 90-95, 2010
182010
Предпосылки и перспективы метасистемного подхода в психологических исследованиях
АВ Карпов
Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива"/Отв. ред …, 2007
182007
Стратегічне планування соціально-економічного розвитку на мезорівні: теорія, методологія, практика
НВ Сментина
162015
Аналіз ринкової кон’юнктури: навчальний посібник
АВ Андрейченко, СА Горбаченко, РВ Грінченко, ВА Карпов, ...
Одеса: ОНЕУ, 2014
162014
Планування та аналіз підприємницьких проектів
ВА Карпов
Одеський національний економічний університет, 2014
162014
Проблемы конъюнктурных исследований на рынках товаров и услуг
ВА Карпов
Полиграф, 2007
162007
Державне регулювання економіки в перехідний період
АІ Бутенко, ВР Кучеренко
монографія/Бутенко АІ, Кучеренко ВР–Одеса: Градостроитель, 1999
151999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20