Подписаться
Тетяна Кожухова
Тетяна Кожухова
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnuet.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку: монографія/ТВ Кожухова.–Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський ДО, 2017.–336 с.
ТВ Кожухова
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2017
242017
Міжнародна торгівля як джерело та чинник сталого розвитку
ОБ Чернега, ТВ Кожухова
Науковий вісник Херсонського державного університету 12 (3), 32-38, 2015
142015
Фінансування Світовим банком проектів розвитку в Україні
ТВ Кожухова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
122016
Офіційна допомога з метою розвитку: сучасний стан та тенденції
ТВ Кожухова
Економічний аналіз, 19-26, 2015
8*2015
Формування глобальної системи фінансування сталого розвитку
ТВ Кожухова
В. Стуса. Вінниця, 2017
72017
Стратегії фінансування сталого розвитку
ТВ Кожухова
Глобальні та національні проблеми економіки, 218-221, 2014
52014
Цільова спрямованість навчання викладачів фармацевтичних закладів освіти на курсах підвищення кваліфікації
ТВ Кожухова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць.–К.: Вид-во …, 0
4
Діджиталізація та цифрові трансформації в ЄС
ЮГ Бочарова, ОБ Чернега, ТВ Кожухова
Економіка і організація управління, 6-19, 2021
32021
Фінансування сталого розвитку: понятійно-категоріальний апарат
ТВ Кожухова, ТВ Кожухова
Вісник Донецького університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2017
32017
Забезпечення сталого розвитку країн, що розвиваються: механізм мобілізації та розподілу міжнародних фінансових ресурсів
ТВ Кожухова
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 233-239, 2016
32016
Людський капітал–головна умова щодо забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
КС Хаврова, ТВ Кожухова
Економіка і організація управління, 109-122, 2021
22021
Квоти держав-членів МВФ і необхідність їх перерозподілу для країн, що розвиваються
ТВ Кожухова
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2021
22021
Закономірності й тенденції еволюції теорії сталого розвитку
ТВ Кожухова, ТВ Кожухова
Вісник Маріупольського державного університету Серія: Економіка, 8-15, 2016
22016
Фінансування пріоритетних сфер сталого розвитку: стан і тенденції мобілізації національних державних ресурсів країн, що розвиваються
ТВ Кожухова
Економіка та держава, 27-31, 2016
22016
Світовий банк: стратегія щодо викорінення злиденності та забезпечення добробуту країн, що розвиваються
ТВ Кожухова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Підвищення ефективності зовнішньої допомоги: аналіз виконання цільових показників Пусанського плану партнерства
ТВ Кожухова
Молодий вчений, 47-51, 2015
22015
Стратегія Світового банку щодо підтримки сільського господарства та зміцнення продовольчої безпеки
ТВ Кожухова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 23-26, 2015
22015
Індекс розвитку людського потенціалу як індикатор для визначення напрямків міжнародного фінансування програм сталого розвитку
ТВ Кожухова
Проблеми і перспективи економіки та управління, 43-48, 2015
22015
Особливості визнання витрат при операціях з імпорту товарів у податковому обліку
ТВ Кожухова
Формування ринкових відносин в Україні, 35-38, 2011
22011
Стан та особливості розвитку електронного урядування в світі
ЮГ Бочарова, ОБ Чернега, ТВ Кожухова, ОВ Іщенко
Вісник ДонНУЕТ «Економічні науки», 2022
12022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20