Братель О.Г.
Братель О.Г.
Національна академія внутрішніх справ (м. Київ, Україна)
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Цивільне право України
ОГ Братель
К.: Вид. ОС Ліпкан, 2010
112010
Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій
ОГ Братель
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 03 «Цивільне право та цивільний процес, 2003
112003
Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: підручник/Бичкова СС (заг. ред.).–2-ге вид., змінене та доп
СС Бичкова, ІА Бірюков, ВІ Бобрик, ОГ Братель, ТД Гурська, ...
К.: КНТ 498, 43, 2008
72008
Надзвичайні ситуації в історичному аспекті
ОГ Братель
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 72-76, 2000
42000
Функції процесуальних юридичних фактів у цивільному судочинстві України
О Братель
Підприємництво, господарство і право, 4-14, 2016
32016
Вплив норм матеріального права на реалізацію процесуальних юридичних фактів у процесі здійснення цивільного судочинства
О Братель
Підприємництво, господарство і право, 10-18, 2016
32016
Позов–цивільний процесуальний та матеріально-правовий юридичний факт
О Братель
Підприємництво, господарство і право, 3-10, 2016
32016
Новий погляд на проблемні питання визначення завдань та мети цивільного судочинства
О Братель
Підприємництво, господарство і право, 3-12, 2016
32016
Практичні питання участі перекладача в цивільному процесі
ОГ Братель
Режим доступу: http://goal-int. org/praktichni-pitannya-uchasti-perekladacha …, 0
3
Составляющие элементы понятия «процессуальный юридический факт»
Братель
Legea si Viata, 19-24, 2016
22016
Процесуальні юридичні факти в контексті неправомірних дій (бездіяльності) учасників цивільних процесуальних правовідносин
О Братель
Підприємництво, господарство і право, 4-14, 2016
22016
«ПРОЦЕСУАЛЬНА АНАЛОГІЯ» ЯК ОБ’ЄКТИВНА ДІЙСНІСТЬ СУЧАСНОГО ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
ОГ Братель
ББК 67.404 (4УКР)+ 67.410 (4УКР) П78, 323, 2016
22016
Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій./Братель Олександр Григорович
ОГ Братель
Автореф к. ю. н. за спеціальністю 12 (03), 0
2
Процесовзаємодіючі норми матеріального права в контексті реалізації процесуальних юридичних фактів при здійсненні цивільного судочинства
Братель
Підприємництво, господарство і право, 10-17, 2017
12017
Рішення суду як процесуальний юридичний факт цивільного судочинства України
Братель
Науковий вісник публічного та приватного права, 19-26, 2016
12016
Категорії позов і позовна заява як складові цивільних процесуальних юридичних фактів
О Братель
Підприємництво, господарство і право, 4-12, 2016
12016
Відмова у відкритті провадження в справі: проблемні питання цивільного судочинства. Refusal of the proceedings in a case: the problem issues of civil procedure
ОГ Братель
12015
Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00. 03–цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне …
ОΓ Братель
ОΓ Братель, 0
1
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОКАЗАНЬ СВІДКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
ОГ Братель, СВ Васильєв, ОО Грабовська, ВВ Комаров, ТМ Кучер, ...
ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС, 24, 2018
2018
Процесуальні юридичні факти цивільного судочинства в контексті тлумачення оціночних темпоральних категорій
Братель
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 1 (1), 28-32, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20