Елена Наумкина
Елена Наумкина
СумДПУ імені А.С.Макаренка історичний ф-т каф. філософії
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Философия образования: постнеклассический подход
ВА Цикин, ЕА Наумкина
Сумы: СумДПУ, 2009
222009
От информационного общества к обществу знаний: образовательный аспект
ЕА Наумкина
Філософія науки: традиція та інновації.—2009.—Вип 1, 30-37, 2009
192009
Синергетика: нове мислення: навч. посібник/Качуровський МО, Наумкіна ОА, Цикін ВО; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. АС Макаренка
МО Качуровський
АС Макаренка–Суми: СумДПУ, 2004
82004
Філософія освіти: постнекласичний підхід: Монографія
ВО Цикін, ОА Наумкіна
Суми: Видавництво СумДПУ ім. АС Макаренка, 2009
72009
Информационное общество и модернизация образования
ЕА Наумкина
сб. Наука и образование: современные трансформации.–К: ПАРАПАН, 267, 2008
72008
Синергетика: нове мислення: Навчальний посібник
МО Качуровський, ОА Наумкіна, ВО Цикін
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2004
32004
Проблема коэволюции общества и природы
ЕА Наумкина
Проблеми соціальної філософії: Зб. наукових статей/Ред.: ВО Цикін, ЮП …, 1997
31997
Новация и традиция в контексте образования
ОА Наумкіна, ВЄ Карпенко
22011
Фундаментальность образования: эвристический потенциал постнеклассичекой науки
ОА Наумкіна
22011
Біоетичні аспекти застосування генних технологій
ПА Василега, ОА Наумкіна
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
От постиндустриального общества к «пост-челочеческой» эпохе: образовательный аспект
ОА Наумкіна
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
НАВЧАННЯ ФІЛОСОФІЇ: З ДИТЯЧОГО ВІКУ ДО УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ
ОА Наумкіна
VIRTUS, 30, 2017
2017
ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: ВІД «СПОНТАННИХ ФІЛОСОФІВ» ДО «ЛЮДИНИ РЕФЛЕКСУЮЧОЇ»
ОА Наумкіна
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір і …, 2017
2017
Філософія для дітей–перший крок формування «людини рефлексуючої»
ОА Наумкіна
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Філософія впродовж усього життя–вимога часу
ОА Наумкіна
2016
Нелінійне мислення в сучасному швидкоплинному Світі
ОА Наумкіна
Філософія науки: традиції та інновації, 13-18, 2015
2015
Превентивність як атрибут сучасної освіти
ОА Наумкіна
2015
Менеджмент інновацій: філософсько-синергетичний аспект
ОА Наумкіна
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2014
2014
Проблема взаимодействия человека с информацией в социальном пространстве Интернета
Е Наумкина
2014
ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Н Е.
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20