Тетяна Василівна Слотюк
Тетяна Василівна Слотюк
доцент кафедри української преси, факультет журналістики, Львівський національний університет імені
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Печать москвофильского движения в Восточной Галичине (Галиции) 1900-1915 гг.: периодизация, структура
Т Бурдега
Клио: Журнал для ученых., С. 27–31., 2013
22013
Антиукраїнська суть преси москвофільського руху в Східній Галичині (1900-1939)
СТ Василівна
Монографія є першим комплексним дослідженням преси москвофільського руху у …, 2019
2019
Наукова журналістика: особливості функціонування та основні завдання
В Бурдега, Т Слотюк
Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал, С. 15–20., 2018
2018
Ідейно-тематичні особливості москвофільської преси у Східній Галичині (поч. ХХ ст.)
Т Слотюк
Молодий вчений, 214-218, 2018
2018
Антиукраїнська сутність москвофільської преси у Східній Галичині (20–30-ті роки ХХ століття)
Т Слотюк
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика, 38-47, 2018
2018
Особливості функціонування москвофільської преси в Східній Галичині: структура та ідейно-концептуальні засади (1900–1915 рр.)
Т Слотюк
Соціальні комунікації : теорія і практика : наук. журн. 4, 10-19, 2017
2017
Проблема мови як форма політичного впливу у москвофільській пресі (поч. ХХ ст.)
Т Слотюк
ЗМІ та демократичний розвиток України : зб. матер. Веукр. конф. студентів та …, 2016
2016
Преса москвофілів-“новокурсників”: ідеї та проблематика
Т Слотюк
Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Сучасні тенденції у …, 2016
2016
ІДЕОЛОГІЧНІ Й ПОЛІТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ МОСКВОФІЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ
С Тетяна
Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 38-48, 2016
2016
Наукові праці, публіцистика і художні твори викладачів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. 1954–2014 (Бібліографічний покажчик)
ТС Степан Кость
2015
УТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ТРИЕДИНСТВА РУСИ» У ГАЗЕТІ «ГАЛИЧАНИНЪ»(ПОЧ. ХХ СТ.)
Т Слотюк
Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 133-143, 2015
2015
Публіцистичний дискурс москвофільства як суспільного явища в контексті української історії та преси
Т Слотюк
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика, 317-329, 2014
2014
«Я скажу вам: Бойтесь его!..»
Т Бурдега
Універсум, С. 29–33., 2013
2013
Москвофільська та радянофільська преса про Голодомор 1932–1933 років в Україні
Т Бурдега
Наукові записки Міжнародної асоціації україністів, С. 31–41., 2013
2013
Преса москвофільського руху у Східній Галичині 1900–1939 рр. : історіографія питання
БС Т.
Українська періодика: історія і сучасність, С. 375–381, 2013
2013
Відродження москвофільського руху та його преси у повоєнний період (1918–1921 рр.): тенденції, закономірності, ідейно-змістові моделі
Б Т.
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. журналістика., С. 387–395., 2013
2013
ВІДРОДЖЕНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1905–1907)
Т Бурдега
2012
Преса основних політичних центрів української еміграції: ідейні джерела радянофільства (поч. 20-х років ХХ ст.)
БС Т.
Вісн. Харків. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Сер. соціальні комунікації, С. 107–115, 2012
2012
Розділ VIII. Політичне русофільство 30-х років: “українське питання” і Голодомор
БC Т.
Голодомор 1932-1933 років в Україні, С. 279–308., 2012
2012
РУСОФІЛЬСЬКА ПРЕСА ГАЛИЧИНИ ПРО ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ
T BURDEHA
Вісник Львівського університету. Серія журналістика, С. 17–30., 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20