Володимир Пастернак
Володимир Пастернак
УкрНДІЛГА
Подтвержден адрес электронной почты в домене uriffm.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвентаризація та моніторинг парникових газів у лісовому господарстві: монографія
ІФ Букша, ВП Пастернак
Х.: ХНАУ, 2005
292005
Інвентаризація парникових газів у секторі землекористування та лісового господарства
ІФ Букша, ОВ Бутрим, ВП Пастернак
Харків: Вид-во ХНАУ, 2008
242008
Зменшення ризику глобальної зміни клімату шляхом депонування вуглецю при лісорозведенні та лісовідновленні в Україні
ПІ Лакида, ІФ Букша, ВП Пастернак
Наук. вісн. Нац. Аграр. ун-ту, 212-217, 2004
182004
Типологічна різноманітність лісів України. Зона широколистяних лісів
БФ Остапенко, ІП Федець, ВП Пастернак
Харків: Вид-во ХДАУ, 1998
181998
Закономірності формування типів лісу Лісостепу Харківщини: монографія
ВВ Назаренко, ВП Пастернак
Харків, 2016
172016
Запаси та динаміка відмерлої деревини у лісах північного сходу України
ЯВЮ Пастернак, ВП
Науковий вісник НУБіП України: зб. наук. праць. 152, 93-100, 2010
152010
Моделювання ходу росту букових деревостанів Криму
ВП Ткач, ВІ Роговий, ВП Пастернак
Український ордена" Знак Пошани" НДІ лісового господарства та …, 2009
132009
Біопродуктивність лісів північного сходу України в контексті змін клімату
ВП Пастернак
ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.03. 02" Лісовпорядкування та лісова …, 2011
122011
Оцінка запасів вуглецю в соснових насадженнях свіжого бору
ВП Пастернак
Вісн. Харків. нац. ун-ту. Лісове господарство, 208-211, 2009
122009
Роль лісового господарства у зменшенні ризику глобальних змін клімату
І Букша, В Пастернак, В Корнієнко
Лісовий і мисливський журнал, 28-29, 2002
112002
Методичні підходи до моніторингу динаміки вуглецю у лісових екосистемах
ВП Пастернак, ІФ Букша
Науковий вісник НЛТУ України 14 (2), 2004
102004
Віки стиглості лісів України та шляхи удосконалення лісокористування
ВП Ткач, ВП Пастернак, ІФ Букша
Лісівництво і агролісомеліорація, 98-104, 2002
102002
Обґрунтування принципів відбору модельних дерев для встановлення сортиментно-ґатункової структури деревостанів
МВ Любчич, ІФ Букша, ВП Пастернак
Український ордена" Знак Пошани" НДІ лісового господарства та …, 2008
92008
Iнвентаризацiя парникових газiв у секторi землекористування та лiсового господарства
IФ Букша, ОВ Бутрим, ВП Пастернак
72008
Методичні підходи до оцінки динаміки відмерлої органічної речовини у дібровах лівобережжя України
ВП Пастернак
Науковий вісник НАУ: зб. наук. праць.–К.: Вид-во НАУ.–2008.–Вип 122, 145-152, 2008
72008
Прогноз динаміки лісових ресурсів при антропогенних змінах довкілля
ІФ Букша, ВП Пастернак
Науковий вісник Національного аграрного університету: зб. наук. праць.–К …, 2001
72001
Віки стиглості вільхових лісів степу України та шляхи удосконалення лісокористування в них
ВІ Стороженко, ВП Пастернак, ВА Головашкін, ВА Лук’янець
Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: матеріали …, 2007
62007
Методические подходы к оценке биоразнообразия лесов на примере дубрав лесостепи Харьковской области
ИФ Букша, РЕ Волкова, ВП Пастернак, ТС Пивовар, ВЮ Яроцкий
Региональные геосистемы 27 (10 (181)), 2014
52014
Запаси органічного вуглецю у ґрунтах та підстилці на ділянках моніторингу лісів
ІФ Букша
Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць.–Харків: Вид-во УкрНДІЛГА …, 2012
52012
Досвід та перспективи застосування передових технологій для покращення інформаційного забезпечення лісового сектора Закарпаття
ІФ Букша, ВП Пастернак, МІ Букша
УкрНДІЛГА, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20