Наталя Гнедко
Наталя Гнедко
Рівненський державний гуманітарний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту
ІВ Володько
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
72016
Формування готовності майбутніх учителів до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності
НМ Гнедко
Наталя Михайлівна Гнедко.–Рівне, 2015.–292 с, 2015
72015
Застосування мультимедійних курсів лекцій в освітньому процесі вищих навчальних закладів/Наталя Гнедко
Н Гнедко
Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали II Міжнародної науково …, 2009
7*2009
Методика використання засобів віртуальної наочності у навчальному процесі
Н Гнедко, І Войтович
Рівне: О.Зень, 2014
62014
Дослідження комп’ютеризації освіти в Україні
Н Гнедко, І Войтович
Вимірювальна та обчислювальна техніка, С. 296-301, 2011
52011
Дослідження комп’ютеризації освіти в Україні [Електронний ресурс]
Н Гнедко
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Natural/Vtot/2011_1 …, 0
5
Дидактические основы использования виртуальных обучающих игр в образовательном процессе
НМ Гнедко
Педагогический журнал, С. 21-33, 2014
42014
Дидактичні основи використання засобів віртуальної наочності на уроках української мови та літератури
Н Гнедко
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2014
42014
Дидактичні основи використання віртуального репетитора при вивченні іноземної мови
Н Гнедко
Наукові записки, С.20-25., 2013
32013
Моніторинг успішності студентів як один із напрямків оцінки якості навчання у вищих навчальних закладах
Н Гнедко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
32011
Технології віртуальної та доповненої реальності в освітньому середовищі вищого навчального закладу
НМ Гнедко
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2017
22017
использование виртуальных презентаций в учебном процессе
ИС Войтович, НМ Гнедко
PUBLISHINGS of Kostanay State Pedagogical Institute, 2015
22015
Дидактичні основи використання віртуальної хімічної лабораторії
Н Гнедко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2013
2*2013
Використання хмарних технологій як засіб самоосвіти педагогів
НМ Гнедко
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ, 210, 2017
12017
Використання віртуального навчально-контролюючого комплексу в освітньому процесі
НМ Гнедко
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2016
12016
ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АНІМОВАНИХ КАРТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Н Гнедко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць …, 2014
12014
Дидактичні основи використання віртуальної енциклопедії при вивченні фізичних величин-характеристик персональних комп'ютерів
І Войтович, Н Гнедко
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 26-30, 2013
12013
РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Н Гнедко
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, С.39-46., 2011
12011
КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
НМ Гнедко
Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і …, 2020
2020
ІМІТАЦІЙНЕ 3D МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ FLEXSIM
ДО Новак, НМ Гнедко
Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20