Данченко Микола Миколайович
Данченко Микола Миколайович
Таврійський державний агротехнологічний університет, к.т.н., доцент каф. Вища математика та фізика
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обоснование параметров щеточного устройства для очесывания метелок риса на корню
НН Данченко
Челябинск, 1983
191983
Особенности физико-механических свойств очесанного вороха риса и технологические требования на его доработку
НН Данченко, ВН Шкиндер
Совершенствование технологических процессов и рабочих органов …, 1989
81989
Лазерная допплеровская флоуметрия в оценке ритмов колебаний кровотока в системе микроциркуляции
ВИ Козлов, ОА Гурова, ФБ Литвин, МВ Морозов, НН Данченко
Тезисы докладов Третьего международного симпозиума “Полупроводниковые и …, 2000
62000
Обоснование щеточного устройства для очесывания метелок риса на корню
НН Данченко
НН Данченко, 1983
51983
Методологія моніторингу початкового рівня математичної і фізичної підготовки студентів технічних вишів
ВМ Кюрчев, ОП Ломейко, НЛ Сосницька, ММ Данченко
Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній …, 2017
3*2017
Аналіз впливу рівня початкових знань з математики на результати навчання студентів
ММ Данченко, НН Данченко, ОП Ломейко, АП Ломейко, НЛ Сосницька, ...
ДДМА, 2017
32017
Агробиологические и биометрические характеристики стеблестоя риса - главные предпосылки к технологии его очеса на корню и автоматизации управления этим процессом
НН Данченко, ЛА Дробашко
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наук. фах. видання, 73-85, 2006
32006
Технічні вимоги до різального пристрою рисозбирального комбайна очісувального типу та його польові дослідження
ОМ Шокарев, ММ Данченко
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання …, 2001
32001
Системна біологія як ефективний інструмент дослідження впливу малих доз хронічного опромінення на рослини в чорнобильській зоні
ММ Данченко, К Клубіцова, МВ Кривохижа, ВВ Бережна, ВІ Сакада, ...
Цитология и генетика, 60-79, 2016
22016
Биометрия стеблестоя как внешний фактор условий функционирования очесывающего устройства
ЛА Дробашко, НН Данченко, НФ Стоев
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2009
22009
Обоснование параметров молотильно-сепарирующего устрйства рисозерноуборочного комбайна очесывающего типа
ВН Шкиндер, НН Данченко
Всесоюзная научно-техническая конференция по современным проблемам …, 1989
21989
Початковий рівень фізико-математичної підготовки студентів-першокурсників та його відповідність до сучасних вимог вищої школи
ММ Данченко, НН Данченко, НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
12020
Вплив вікасолу на активність дегідрогеназ циклу Кребса та стан системи антиоксидантного захисту м’язів шлунка гусей
ОВ Яковійчук, ОО Данченко, ММ Данченко, АС Федорко, ТМ Гапоненко
Біоресурси і природокористування 11 (5-6), 15-24, 2019
12019
Жирнокислотний склад міокарду гусей за дії вікасолу
ОВ Яковійчук, ОО Данченко, ЕА Данченко, ММ Данченко, НН Данченко, ...
Наукові записки Тернопільского Національного пед. ун-ту, 2019
12019
Вплив екстракту вівса посівного на псування гарбуза при зберіганні
ОО Данченко, ЛМ Здоровцева, ММ Данченко, ДО Майборода, ...
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра …, 2019
12019
Екстракт Avena Sativa як інгібітор псування гарбуза під час його тривалого зберігання
ОО Данченко, ЕА Данченко, ЛМ Здоровцева, ЛН Здоровцева, ...
ФОП Однорог ТВ, 2019
12019
Особливості впливу екстракту вівса посівного на жирнокислотний склад ліпідів м’язових тканин гусей
ОО Данченко, ЕА Данченко, ОІ Кошелев, ТІ Галько, ЮВ Ніколаєва, ...
Тернопільський нац. медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
12019
Особливості процесів пероксидного окиснення та змін жирнокислотного складу ліпідів сьомги при зберіганні
ОО Данченко, ОВ Яковійчук, ЛМ Здоровцева, ММ Данченко, ...
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 8 (2), 2018
12018
Вплив екстракту вівса на процеси ліпопероксидації в тканинах печінки гусей та їхні птерилографічні показники у постнатальному онтогенезі
ОО Данченко, ЕА Данченко, ОІ Кошелев, ЛМ Здоровцева, ...
12018
Особливості впливу вітаміну Е на антиоксидантну активність скелетних м’язів гусей у передзабійному періоді
ОО Данченко, ЕА Данченко, ЛМ Здоровцева, ЛН Здоровцева, ...
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20