Людмила Зубик
Людмила Зубик
Київський національний університет, кафедра прикладних інформаційних систем, доцент
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформатика та комп'ютерна техніка у водному господарстві: навч. посібник
Л Зубик, Я Зубик, І Карпович
14*2008
Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін
ЛВ Зубик
82016
Практикум з інформатики. Основи Photoshop
ЛВ Зубик, ЯЯ Зубик, ІМ Карпович
НУВГП, 2010
62010
Модель формування професійних компетентностей майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення фахових дисциплі
Л Зубик
Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 83–89, 2016
32016
Аналіз структури підготовки бакалаврів з Інформаційних технологій
Л Зубик
Молодь і ринок, 173-177, 2016
32016
Актуальність вдосконалення процесу підготовки фахівців сфери інформаційної безпеки
Л Зубик
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем : тези доп …, 2016
2*2016
Забезпечення надійності зберігання знань засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
Л Зубик
Science Rise, 21–27, 2016
22016
Визначення напрямів коригування змісту підготовки ІТ-фахівців
Л Зубик
Нова педагогічна думка, 23-27, 2016
22016
Розвиток систем штучного інтелекту
ЛВ Зубик, ЯЯ Зубик, КІ Ткачук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
12018
Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни “Моделі економічної динаміки” для студентів 4 курсу спеціальності “Комп’ютерні науки та …
ОМ Гладка, ІМ Карпович, ЛВ Зубик
12017
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНФОРМАЦІЙ-НИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ЛВ Зубик, ОМ Гладка
PEDAGOGIKA| ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 0
1
Разработка метода анализа сложных данных на основе технологий machine learning
АЮ Іваницька, АЮ Іванов, ЛВ Зубик
Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический …, 2019
2019
ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ
ЛВ Зубик, ЯЯ Зубик, АЮ Іваницька, ОЯ Батечко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
2019
Розробка методу аналізу складних даних на основі технологій machine learning
АЮ Іваницька, ДЄ Іванов, ЛВ Зубик
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
ЛВ Зубик
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
2019
Методичні вказівки до курсових робіт з дисципліни “Організація баз даних та знань” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 126 …
ЛВ Зубик
2019
Робоча програма “Моніторинг довкілля” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки” денної форми навчання. Program of …
ЛВ Зубик
2019
Організація баз даних та знань (укр.) Organization of databases and knowledge (en.)
ЛВ Зубик
2019
Методи обчислень (укр.) Methods of calculation (en.)
ЛВ Зубик
2019
Робоча програма навчальної дисципліни “Технології тестування програмних продуктів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні …
ЛВ Зубик
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20