Людмила Зубик
НазваПосиланняРік
Інформатика та комп'ютерна техніка у водному господарстві: навч. посібник
Л Зубик, Я Зубик, І Карпович
6*2008
Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін
ЛВ Зубик
52016
Модель формування професійних компетентностей майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення фахових дисциплі
Л Зубик
Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 83–89, 2016
32016
Аналіз структури підготовки бакалаврів з Інформаційних технологій
Л Зубик
Молодь і ринок, 173-177, 2016
32016
Забезпечення надійності зберігання знань засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
Л Зубик
Science Rise, 21–27, 2016
22016
Визначення напрямів коригування змісту підготовки ІТ-фахівців
Л Зубик
Нова педагогічна думка, 23-27, 2016
22016
Актуальність вдосконалення процесу підготовки фахівців сфери інформаційної безпеки
Л Зубик
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем : тези доп …, 2016
1*2016
РОЗВИТОК СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ЛВ Зубик, ЯЯ Зубик, КІ Ткачук
2018
Робоча програма навчальної дисципліни “Інформатика та гірничо-комп’ютерна графіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184” Гірництво …
ЛВ Зубик
2018
УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІТ-ФАХІВЦІВ
Л Зубик
журнал "Сучасний захист інформації", №4, 2017
2017
Технології реалізації спеціалізованих Android-додатків для освітніх цілей
Л Зубик
Науково-методичний журнал "Нова педагогічна думка", 2017
2017
Перспективи розвитку вищої освіти в царині ІТ
Л Зубик
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Комп'ютерне моделювання та …, 2017
2017
Аналіз і оцінка екологічного стану регіонів з використанням grid-технологій
О Гладка, Л Зубик, І Карпович
Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : тези доп. міжнар. наук …, 2016
2016
Ранжування регіонів за соціально-економічним та екологічним станом з використанням Grid-технологій
І Карпович, О Гладка, Л Зубик, В Савич
Інституціоналізація процесів євроінтеграції : суспільство, економіка …, 2016
2016
Інструменти формування професійних компетентностей ІТ-фахівців
Л Зубик
Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці …, 2016
2016
Експериментальна перевірка педагогічних умов формування професійних компетентностей ІТ-бакалаврів
Л Зубик
Гуманітарний корпус : зб. наук. статей з актуальних проблем філософії …, 2016
2016
Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни "Web-технології та web-дизайн"
Л Зубик
Нова педагогічна думка, 21-25, 2016
2016
Прототипування сайтів у формуванні професійних компетентностей майбутніх ІТ-фахівців
Л Зубик
Wschodnioeuro-pejskie Czasopismo Naukowe (EESJ), 23–29, 2016
2016
M-education influence on the content of professional training courses for future IT specialists
L Zubyk
Pedagogy and Psychology 79 (IV (30)), 106–107, 2016
2016
Основи сучасних web-технологій
Л Зубик, І Карпович, О Степанченко
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20