Людмила Зубик
Людмила Зубик
Київський національний університет, кафедра прикладних інформаційних систем, доцент
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Інформатика та комп'ютерна техніка у водному господарстві: навч. посібник
Л Зубик, Я Зубик, І Карпович
8*2008
Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін
ЛВ Зубик
52016
Практикум з інформатики. Основи Photoshop
ЛВ Зубик, ЯЯ Зубик, ІМ Карпович
НУВГП, 2010
42010
Модель формування професійних компетентностей майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення фахових дисциплі
Л Зубик
Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 83–89, 2016
32016
Аналіз структури підготовки бакалаврів з Інформаційних технологій
Л Зубик
Молодь і ринок, 173-177, 2016
32016
Забезпечення надійності зберігання знань засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
Л Зубик
Science Rise, 21–27, 2016
22016
Визначення напрямів коригування змісту підготовки ІТ-фахівців
Л Зубик
Нова педагогічна думка, 23-27, 2016
22016
Актуальність вдосконалення процесу підготовки фахівців сфери інформаційної безпеки
Л Зубик
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем : тези доп …, 2016
1*2016
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНФОРМАЦІЙ-НИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ЛВ Зубик, ОМ Гладка
PEDAGOGIKA| ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 0
1
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
ЛВ Зубик
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
2019
Методичні вказівки до курсових робіт з дисципліни “Організація баз даних та знань” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 126 …
ЛВ Зубик
2019
Робоча програма “Моніторинг довкілля” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки” денної форми навчання. Program of …
ЛВ Зубик
2019
Організація баз даних та знань (укр.) Organization of databases and knowledge (en.)
ЛВ Зубик
2019
Методи обчислень (укр.) Methods of calculation (en.)
ЛВ Зубик
2019
Робоча програма навчальної дисципліни “Технології тестування програмних продуктів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні …
ЛВ Зубик
2019
Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни” Моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів” для здобувачів вищої …
ІМ Карпович, ОМ Гладка
2019
Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122” Комп’ютерні науки” денної форми …
ЛВ Зубик
2019
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Веб-технології та веб-дизайн” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 126 “Інформаційні …
ЛВ Зубик
2019
Методичні вказівки та робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та …
ІМ Карпович, ОМ Гладка
2019
Удосконалення інструментів ефективного економічного моніторингу
ЛВ Зубик
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20