Зінько Ю.А.
Зінько Ю.А.
к.і.н., професор кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педуніверситету ім. М
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Природоохоронні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму Західної України
Ю Зінько, О Шевчук
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр 35, 94-103, 2008
122008
Туризм у Карпатському регіоні: загрози для довкілля та шляхи сталого розвитку
Ю Зінько, М Мальська, М Іваник, С Благодир
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 443-451, 2014
92014
Передумови створення геопарку «Українські Товтри»
Ю Зінько, О Шевчук
Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях …, 2008
92008
Просторова структура і функціональне зонування української частини проектованого біосферного резервату" Розточчя"/В
В Брусак, ЮВ Зінько, ДА Кричевська, ОТ Данчук, ГТ Криницький, ...
Брусак, Ю. Зінько, М. Майданський, Д. Кричевська, О. Данчук, Г. Криницький …, 2007
92007
Заповідні геоморфологічні об’єкти Українських Карпат: структура, особливості поширення та використання/Зінько Ю., Брусак В., Гнатюк Р., Кобзяк Р
Ю Зінько
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих …, 2004
92004
Нариси історії української культури
ОВ Зінько, ЮА Зінько
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2014
82014
Рекреаційна оцінка рельєфу Українських Карпат
Я Кравчук, Ю Зінько, В Брусак, Р Гнатюк, Д Кричевська
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і, 155, 2006
62006
Регіональний ландшафтний парк" Знесіння" як природоохоронна рекреаційно-туристична зона м. Львова
В Худоба, О Завадович, Ю Зінько
52020
Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі
Я Кравчук, А Богуцький, В Брусак, Ю Зінько, О Шевчук
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 102-107, 2012
52012
Українсько-польський геотуристичний шлях Гео-Карпати
Л Скакун, Ю Зінько, А Бучинська, Я Внук, Р Райхель
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 269-274, 2012
52012
Геотуристичні атракції транскордонного шляху Гео-Карпати”(українська частина)
І Бубняк, Ю Зінько, М Мальська, Л Скакун, О Яцожинський, А Салєцкій
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 309-322, 2013
42013
Проектований геопарк Вулканічні Карпати”
Я Кравчук, Ю Зінько, Я Хомин, О Шевчук
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 30-43, 2012
42012
Стан і перспективи охорони геоморфологічних об'єктів українських Карпат
Ю Зінько, В Брусак, Р Гнатюк, Р Кобзяк, І Ковальчук, Я Кравчук
Науковий вісник НЛТУ України 14 (8), 2004
42004
Методологічні і методичні підходи до охорони рельєфу: міжнародний та вітчизняний досвід
Ю Зінько
Вісник Львівського університету. Серія: Географічна, 140-152, 2013
32013
Заклади культури та освіти Вінниччини в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.)
ЮА Зінько, ПС Григорчук
Інститут історії України НАН України, 2004
32004
Заходи радянської влади в боротьбі з релігійними впливами на Вінниччині у 1920-1930-х рр.
ЮА Зінько
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
22015
Влада і протестантизм в Україні: проблеми протистояння (1920—1930-ті рр.)
ЮА Зінько
Інститут історії України НАН України, 2005
22005
Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Ю Зінько, Ю Зинько, СЛ Калитко, О Кравчук, ОН Кравчук, ІІ Поп, ...
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017
12017
Бо ти любив, в душі беріг, як скарб коштовний, Україну: життєпис українського патріота Івана Демидовича Юрченка/Упорядник та автор передмови О. Мельничук.–Вінниця: НІЛАНД-ЛТД …
ЮА Зінько, ВА Тучинський
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
12016
Шевченкіана українського художника Федора Зотиковича Коновалюка
ОВ Зінько, ЮА Зінько
«Гомельскі дзяржауны універсітэт імя Францыска Скарыны», 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20