Підписатись
Зінько Ю.А.
Зінько Ю.А.
к.і.н., професор кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педуніверситету ім. М
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Природоохоронні геоморфологічні об’єкти у структурі геотуризму Західної України
Ю Зінько, О Шевчук
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр 35, 94-103, 2008
142008
Передумови створення геопарку «Українські Товтри»
Ю Зінько, О Шевчук
Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях …, 2008
132008
Туризм у Карпатському регіоні: загрози для довкілля та шляхи сталого розвитку
Ю Зінько, М Мальська, М Іваник, С Благодир
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 443-451, 2014
102014
Просторова структура і функціональне зонування української частини проектованого біосферного резервату" Розточчя"/В
В Брусак, ЮВ Зінько, ДА Кричевська, ОТ Данчук, ГТ Криницький, ...
Брусак, Ю. Зінько, М. Майданський, Д. Кричевська, О. Данчук, Г. Криницький …, 2007
92007
Заповідні геоморфологічні об’єкти Українських Карпат: структура, особливості поширення та використання/Зінько Ю., Брусак В., Гнатюк Р., Кобзяк Р
Ю Зінько
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих …, 2004
92004
Нариси історії української культури
ОВ Зінько, ЮА Зінько
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2014
82014
Рекреаційна оцінка рельєфу Українських Карпат
Я Кравчук, Ю Зінько, В Брусак, Р Гнатюк, Д Кричевська
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і, 155, 2006
62006
Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі
Я Кравчук, А Богуцький, В Брусак, Ю Зінько, О Шевчук
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 102-107, 2012
52012
Українсько-польський геотуристичний шлях Гео-Карпати
Л Скакун, Ю Зінько, А Бучинська, Я Внук, Р Райхель
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 269-274, 2012
52012
Збереження і сталий розвиток Карпат: Навчальний посібник зі сталого туризму/Зінько Ю
Ю Зінько
Рутинський М., Кудла Н, 2008
52008
Геотуристичні атракції транскордонного шляху Гео-Карпати”(українська частина)
І Бубняк, Ю Зінько, М Мальська, Л Скакун, О Яцожинський, А Салєцкій
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 309-322, 2013
42013
Методологічні і методичні підходи до охорони рельєфу: міжнародний та вітчизняний досвід
Ю Зінько
Вісник Львівського університету. Серія: Географічна, 140-152, 2013
42013
Проектований геопарк Вулканічні Карпати”
Я Кравчук, Ю Зінько, Я Хомин, О Шевчук
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 30-43, 2012
42012
Стан і перспективи охорони геоморфологічних об'єктів українських Карпат
Ю Зінько, В Брусак, Р Гнатюк, Р Кобзяк, І Ковальчук, Я Кравчук
Науковий вісник НЛТУ України 14 (8), 2004
42004
Бо ти любив, в душі беріг, як скарб коштовний, Україну: життєпис українського патріота Івана Демидовича Юрченка/Упорядник та автор передмови О. Мельничук.–Вінниця: НІЛАНД-ЛТД …
ЮА Зінько, ВА Тучинський
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
32016
Влада і протестантизм в Україні: проблеми протистояння (1920—1930-ті рр.)
ЮА Зінько
Інститут історії України НАН України, 2005
32005
Особливості функціонування навчальних закладів Вінниччини в період нацистського режиму (1941-1944 рр.)
ЮА Зінько, ПС Григорчук
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2004
32004
Нариси історії Чехії
ЮА Зінько, ЮА Зинько, СЛ Калитко, ОМ Кравчук, АН Кравчук, ІІ Поп, ...
Вінниця ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017
22017
Заклади культури та освіти Вінниччини в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.)
ЮА Зінько, ПС Григорчук
Інститут історії України НАН України, 2004
22004
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. І. Серія: Історія: збірник наукових праць
ЮА Зінько, ЮА Зинько, І Романюк, И Романюк
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20