Валентина Михайлівна Оржеховська
Валентина Михайлівна Оржеховська
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipv.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Профілактика правопорушень серед неповнолітніх:[навч.-метод. посіб.]
ВМ Оржеховська
К.: ВіАн, 1996
2471996
Педагогіка здорового способу життя
ВМ Оржеховська
Проблеми освіти: наук.-метод. зб.–К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту …, 2006
1382006
Превентивна педагогіка: Науково-методичний посібник/АПНУ, Інститут проблем виховання
ВМ Оржеховська, ОІ Пилипенко
Ізма¿ л: СМИЛ, 2006
121*2006
Превентивна педагогіка: навчальний посібник
ВМ Оржеховська, О Пилипенко
Черкаси: Вид. Чабаненко Ю, 2007
912007
Посібник з самовиховання
ВМ Оржеховська, ТВ Хілько, СВ Кириленко
К.: ІЗМН, 1996
841996
Взаємодія навчального закладу і сім’ї: стратегії, технології, моделі:[навчальний практико-зорієнтований навчальний посібник]
ВМ Оржеховська, ВІ Кириченко, ГГ Ковганич
Х.: Видавництво “Точка, 2007
722007
Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх: навч. посіб.
ВМ Оржеховська, ТЄ Федорченко
Черкаси: Вид. Чабаненко Ю, 2008
682008
Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки
ВМ Оржеховська, ВЄ Виноградова-Бондаренко
К.: Академія педагогічних наук України, 2004
682004
Здоровий спосіб життя: навч.-метод. посіб.
ВМ Оржеховська
Суми: Видавництво СумДПУ ім. АС Макаренка, 2010
45*2010
Соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень важковиховуваних учнів: дис… д-ра пед. наук: 13.00. 01
ВМ Оржеховська
Загальна педагогіка та історія педагогіки”/Оржеховська Валентина Михайлівна–К, 1995
441995
Здоров’язбережувальне навчання і виховання: проблеми, пошук
ВМ Оржеховська
Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя: Психологопедагогічні науки, 29-31, 2011
362011
Духовність–це здоров’я молодого покоління: навч.-метод. посібник/Оржеховська ВМ, Тарасова ТВ–[вид. 2-е, доп.]
ВМ Оржеховська
Тернопіль, 2005
352005
Формування соціальної відповідальності учнів у сучасній школі
ВМ Оржеховська
Педагогіка і психологія, 29, 1996
341996
Стратегія педагогіки здорового способу життя
ВМ Оржеховська
Педагогіка і психологія, 19-28, 2006
332006
Духовність і здоров’я: навч.-метод. посіб.
ВМ Оржеховська
К.: ПП «Медиана, 2004
332004
Про концепцію превентивного виховання дітей і молоді
ВМ Оржеховська, О Пилипенко
Учитель, 12-13, 2000
332000
Збереження репродуктивного здоров’я неповнолітніх: навч.-метод. посіб
ВМ Оржеховська, ЛІ Габора
К.: ТОВ «ХІК, 2004
302004
Учнівське самоврядування: пошук ефективних моделей і технологій
ВМ Оржеховська, ГГ Ковганич
Київ: ІПВ, 2007
292007
Концепція освіти „рівний-рівному" щодо здорового способу життя серед молоді України
ВМ Оржеховська, ОІ Пилипенко, ЛІ Андрущак
К.: Навч. книга, 2002
262002
Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність у вихованні дітей і підлітків
ВМ Оржеховська
Формування, збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління як обов …, 1997
261997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20