Подписаться
Сергій Серьогін
Сергій Серьогін
ДРІДУ Днепропетровский региональный институт государственного управления
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державний службовець у відносимах між владою і суспільством
Серьогін
монографія, 2002
2142002
Державний службовець у взаємовідносинах влади і суспільства
СМ Серьогін
дис. на здоб. ст. д-ра н. з держ. упр./МС Серьогін, 2004
522004
Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні
СМ Серьогін, НТ Гончарук
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2015
492015
Кадри аграрного сектора економіки України: формування і розвиток
НТ Гончарук, СМ Серьогін
Д.: ДРІДУ УАДУ, 2003
382003
Влада і державна служба: Історичний аспект: навч. посіб.
СМ Серьогін
К.: Вид-во УАДУ, 9, 1999
341999
Формування якостей керівника в державному управлінні
СМ Серьогін, Н Гончарук
Вісн. НАДУ.–2003.–Вип 3, 137-147, 2003
292003
Організація кар’єри державного службовця як засіб попередження і запобігання корупції
С Серьогін, В Хлуткова
Вісн. УАДУ, 100-105, 1999
281999
Консенсусна демократія в інтегрованих системах публічного управління: європейський досвід та Україна
С Серьогін, В Баштанник
Акт. проб. держ. упр.(ДРІДУ НАДУ) 2, 3-14, 2007
252007
Енциклопедія державного управління
ЮВ Ковбасюк, ВП Трощинський, ЮП Сурмін, ММ Білинська, ...
Київ: НАДУ, 2011
222011
Синергетичні засади державного управління в умовах реформ: монографія
СМ Серьогін, І Письменний, І Хожило
Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007
192007
Мета, завдання та функції державної служби
СМ Серьогін
Аспекти публічного управління, 58-65, 2013
172013
Державне управління та державна служба
СМ Серьогін, ЛЛ Прокопенко, НК Рашитова
Основи професійної підготовки державних службовців:[Навч. посіб]/ЄІ Бородін …, 2003
172003
Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: монографія
СМ Серьогін, ЮП Шаров, ЄІ Бородін, НТ Гончарук
Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2016
162016
Застосування синергетичних підходів до оптимізації системи органів публічної влади
СМ Серьогін, ІВ Письменний
К.: НАДУ, 2008
162008
Оцінювання успішності діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників
СМ Серьогін, Ю ШАров
Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр.-Х.: Вид-во …, 2010
142010
Адміністративні та соціальні послуги органів державної влади в Україні: нормативно-правове забезпечення
І Хожило, С Серьогін
Вісн. держ. служби України, 50-55, 2008
142008
Теорія управління соціальним розвитком: українськоанглійський глосарій
АВ Решетніченко, СМ Серьогін
Д.: ДРІДУ НАДУ, 36, 2005
142005
Державна служба: підручник: у 2-х т.
ЮВ Ковбасюк, ОЮ Оболенський, СМ Серьогін
Київ: НАДУ 1, 372, 2012
132012
Поняття державної кадрової політики і принципи її здійснення
С Серьогін, Н Гончарук
Актуальні проблеми державного управління.–2002.–Вип 2 (8), 3-10, 2002
122002
Теорія управління соціальним розвитком: Глосарій
АВ Решетніченко, СМ Серьогін
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління УАДУ при …, 2017
112017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20