Жигалкевич Жанна / Zhygalkevych Zhanna
Жигалкевич Жанна / Zhygalkevych Zhanna
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтелектуальний капітал як основа конкурентоспроможності кластеру
МА Пічугіна, ЖМ Жигалкевич
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 1 (9), 2009
172009
Сиситема управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємства
Ф Жигалкевич
Економіка та суспільство, 2016
162016
Інформаційні технології в управлінні підприємством
ЖМ Жигалкевич, АС Онопко
" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ", 2016
142016
Кластери взаємодіючих підприємств та їх класифікація
ЖМ Жигалкевич
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 98-101, 2014
102014
Аспекти формування структури корпоративної стратегії
ДМ Стеченко, ЖМ Жигалкевич, НЮ Тимошенко
Електронний ресурс: Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/PSPE …, 2011
62011
Інтеграція виробництв як об’єктивна основа розвитку взаємодіючих підприємств машинобудування
ДМ Стеченко, ЖМ Жигалкевич
Університетські наукові записки, 347-354, 2014
52014
Застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством
АС Онопко, ЖМ Жигалкевич
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
42017
Квазіінтеграція взаємодіючих підприємств: теоретичний аспект
Ж Солнцев
Глобальні та національні проблеми економіки [електронне наукове фахове видання], 2016
42016
Кластери взаємодiючих пiдприємств та їх класифiкацiя
ЖМ Жигалкевич
42014
Ефект синергізму в машинобудівних інноваційнотехнологічних кластерах
ЖМ Жигалкевич
Економічний простір, 236-244, 2011
42011
Кластерізація взаємодіючих промислових підприємств
ЖМ Жигалкевич
Проблеми системного підходу в економіці. Електронне фахове наукове видання, 2010
42010
Логіко-структурне моделювання інноваційно-технологічних кластерів
ЖМ Жигалкевич
Проблеми формування нової економіки ХХІ століття: Матеріали ІІІ Міжнар. наук …, 2010
42010
Системно-структурний підхід до формування машинобудівних інноваційно-технологічних кластерів
ДМ Стеченко, ЖМ Жигалкевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
42010
Актуальність інтеграції взаємодіючих виробництв
ЖМ Жигалкевич
НТУУ" КПІ", 2015
32015
Науково-методичні аспекти логіко-структурного моделювання кластерних утворень в машинобудуванні
ЖМ Жигалкевич
НТУ" ХПІ", 2010
32010
Створення та розвиток квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств.
ЖЖМ Солнцев С.О.
Бізнес-навігатор., С. 147-152, 2019
22019
Конкурентоспроможність металургійної промисловості України: стан та засоби підвищення
ЯВ Ріпенко, ЖМ Жигалкевич
НТУУ" КПІ", 2015
22015
Інноваційна парадигма кластероутворення
ЖМ Жигалкевич
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 79-83, 2014
22014
Технологічні інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств молокопереробної промисловості
АО Бондар, ЖМ Жигалкевич
НТУУ" КПІ", 2014
22014
Кластерізація взаємодіючих промислових підприємств [Електронний ресурс]
ЖМ Жигалкевич
Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць:[електронне фахове …, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20