Жигалкевич Жанна / Zhygalkevych Zhanna
Жигалкевич Жанна / Zhygalkevych Zhanna
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Інтелектуальний капітал як основа конкурентоспроможності кластеру
МА Пічугіна, ЖМ Жигалкевич
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 1 (9), 2009
172009
Сиситема управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємства
Ф Жигалкевич
Економіка та суспільство, 2016
102016
Кластери взаємодіючих підприємств та їх класифікація
ЖМ Жигалкевич
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 98-101, 2014
92014
Інформаційні технології в управлінні підприємством
ЖМ Жигалкевич, АС Онопко
" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ", 2016
82016
Аспекти формування структури корпоративної стратегії
ДМ Стеченко, ЖМ Жигалкевич, НЮ Тимошенко
Електронний ресурс: Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/PSPE …, 2011
72011
Інтеграція виробництв як об’єктивна основа розвитку взаємодіючих підприємств машинобудування
ДМ Стеченко, ЖМ Жигалкевич
Університетські наукові записки, 347-354, 2014
52014
Кластери взаємодiючих пiдприємств та їх класифiкацiя
ЖМ Жигалкевич
42014
Логіко-структурне моделювання інноваційно-технологічних кластерів
ЖМ Жигалкевич
Проблеми формування нової економіки ХХІ століття: Матеріали ІІІ Міжнар. наук …, 2010
42010
Системно-структурний підхід до формування машинобудівних інноваційно-технологічних кластерів
ДМ Стеченко, ЖМ Жигалкевич
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць.–Спец. вип.: у 2, 0
4
Актуальність інтеграції взаємодіючих виробництв
ЖМ Жигалкевич
НТУУ" КПІ", 2015
32015
Науково-методичні аспекти логіко-структурного моделювання кластерних утворень в машинобудуванні
ЖМ Жигалкевич
НТУ" ХПІ", 2010
32010
Квазіінтеграція взаємодіючих підприємств: теоретичний аспект
Ж Солнцев
Глобальні та національні проблеми економіки [електронне наукове фахове видання], 2016
22016
Інноваційна парадигма кластероутворення
ЖМ Жигалкевич
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 79-83, 2014
22014
Технологічні інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств молокопереробної промисловості
АО Бондар, ЖМ Жигалкевич
НТУУ" КПІ", 2014
22014
Ефект синергізму в машинобудівних інноваційнотехнологічних кластерах
ЖМ Жигалкевич
Економічний простір, 236-244, 2011
22011
Кластерізація взаємодіючих промислових підприємств [Електронний ресурс]
ЖМ Жигалкевич
Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць:[електронне фахове …, 2010
22010
Iнтелектуальний капiтал як основа конкурентоспроможностi кластеру
МА Пiчугiна, ЖМ Жигалкевич
МА Пiчугiна, ЖМ Жигалкевич/Проблеми системного пiдходу в економiцi., 2009
22009
Реалізація стратегії розвитку підприємства: синергічний підхід
ЛП Артеменко, ОВ Гук, ЖМ Жигалкевич
Інвестиції: практика та досвід, 12-14, 2009
22009
Особливості фундаментального аналізу фондового ринку
МО Миронюк, ЖМ Жигалкевич
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 182-191, 2018
12018
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ОСНОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
НП Обловацька, ЖМ Жигалкевич
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 192-199, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20