Жигалкевич Жанна / Zhygalkevych Zhanna
Жигалкевич Жанна / Zhygalkevych Zhanna
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сиситема управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємства
Ф Жигалкевич
Економіка та суспільство, 2016
182016
Інтелектуальний капітал як основа конкурентоспроможності кластеру
МА Пічугіна, ЖМ Жигалкевич
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 1 (9), 2009
182009
Інформаційні технології в управлінні підприємством
ЖМ Жигалкевич, АС Онопко
" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ", 2016
142016
Розроблення стартап-проекту
ОА Гавриш, СО Солнцев, ВВ Дергачова, ОВ Зозульов, НВ Юдіна, ...
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
112016
Кластери взаємодіючих підприємств та їх класифікація
ЖМ Жигалкевич
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 98-101, 2014
102014
Застосування інформаційних технологій в управлінні підприємством
АС Онопко, ЖМ Жигалкевич
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
62017
Аспекти формування структури корпоративної стратегії
ДМ Стеченко, ЖМ Жигалкевич, НЮ Тимошенко
Електронний ресурс: Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/PSPE …, 2011
62011
Кластери взаємодiючих пiдприємств та їх класифiкацiя
ЖМ Жигалкевич
52014
Інтеграція виробництв як об’єктивна основа розвитку взаємодіючих підприємств машинобудування
ДМ Стеченко, ЖМ Жигалкевич
Університетські наукові записки, 347-354, 2014
52014
Квазіінтеграція взаємодіючих підприємств: теоретичний аспект
Ж Солнцев
Глобальні та національні проблеми економіки [електронне наукове фахове видання], 2016
42016
Ефект синергізму в машинобудівних інноваційнотехнологічних кластерах
ЖМ Жигалкевич
Економічний простір, 236-244, 2011
42011
Кластерізація взаємодіючих промислових підприємств
ЖМ Жигалкевич
Проблеми системного підходу в економіці. Електронне фахове наукове видання, 2010
42010
Логіко-структурне моделювання інноваційно-технологічних кластерів
ЖМ Жигалкевич
Проблеми формування нової економіки ХХІ століття: Матеріали ІІІ Міжнар. наук …, 2010
42010
Системно-структурний підхід до формування машинобудівних інноваційно-технологічних кластерів
ДМ Стеченко, ЖМ Жигалкевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
42010
Актуальність інтеграції взаємодіючих виробництв
ЖМ Жигалкевич
НТУУ" КПІ", 2015
32015
Науково-методичні аспекти логіко-структурного моделювання кластерних утворень в машинобудуванні
ЖМ Жигалкевич
НТУ" ХПІ", 2010
32010
Створення та розвиток квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств.
ЖЖМ Солнцев С.О.
Бізнес-навігатор., С. 147-152, 2019
22019
Конкурентоспроможність металургійної промисловості України: стан та засоби підвищення
ЯВ Ріпенко, ЖМ Жигалкевич
НТУУ" КПІ", 2015
22015
Інноваційна парадигма кластероутворення
ЖМ Жигалкевич
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 79-83, 2014
22014
Технологічні інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств молокопереробної промисловості
АО Бондар, ЖМ Жигалкевич
НТУУ" КПІ", 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20