Тетяна Василівна Новаченко
Тетяна Василівна Новаченко
доктор наук з державного управління, НАДУ при Президентові України
Підтверджена електронна адреса в academy.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування педагогічної самоорганізації студентів педагогічних училищ
ТВ Новаченко
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія та методика професійної освіти, 2004
312004
Використання активних та інтерактивних форм і методів навчання у вищій школі
ТВ Новаченко
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент …, 2011
202011
Психологічні механізми ефективного управлінського впливу: навч.-метод. матеріали
НО Алюшина
Київ: НАДУ, 2013
192013
Архетипова парадигма авторитету керівника в державному управлінні: монографія
ТВ Новаченко
Ніжин: Лисенко ММ, 2013
112013
Архетипова парадигма керівника в державному управлінні: монографія
ТВ Новаченко
Ніжин-Київ: Видавець Лисенко ММ, 2013
112013
Самоорганізація діяльності державного службовця: вітчизняний та європейський досвід: навч.-метод. матеріали
ТВ Новаченко
Київ: НАДУ 96, 9, 2013
102013
Державне та приватне партнерство: український та міжнародний досвід: навч.-метод. матеріали
ТВ Новаченко, НВ Піроженко
К.: НАДУ, 2013
62013
Компетентність і функції як архетипи державного управління і фактор суспільної інтеграції
Т Новаченко
Публічне управління: теорія та практика, 47-54, 2015
42015
Структурування системи умінь професійної самоорганізації майбутнього вчителя
В Крижко, Н Копєїна, М Лукашевич, А Неценко, Т Новаченко
педагогика, 72-80, 1973
41973
Сучасна сутність керівника-лідера в контексті його авторитету
ТВ Новаченко
Право та державне управління, 98-102, 2013
32013
Феномен авторитету державного службовця в контексті глибинної психології
ТВ Новаченко
Державне управління: теорія та практика, 35-48, 2011
32011
Проблемы модернизации системы государственного управления в сфере интеллектуальной собственности в Украине
ТВ Новаченко, НП Дяченко, ВС Дяченко
Пинск: Полесский государственный университет, 2020
12020
Авторитет керівника як тип легітимності влади
ТВ Новаченко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2016
12016
Людиноцентризм як принцип і пріоритет державного управління в Україні
Т Новаченко
Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації …, 2013
12013
Генезис авторитету керівника в умовах українського модерну та постмодерну
ТВ Новаченко
Право та державне управління, 9-14, 2013
12013
Осмислення феномену влади в контексті засобів її застосування
ТВ Новаченко
Інвестиції: практика та досвід, 110-113, 2013
12013
Компаративізм дефініції авторитет
ТВ Новаченко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2013
12013
Концепт довіри як основа легітимності державної влади
ТВ Новаченко
Інвестиції: практика та досвід, 159-163, 2013
12013
Генезис авторитету керівника в умовах українського циклу Модерн–Постмодерн
ТВ Новаченко
Публічне управління: теорія та практика, 102-108, 2013
12013
Авторитет державного службовця: результати й аналіз дослідження
ТВ Новаченко
Держава та регіони. Сер.: Державне управління, 114-119, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20