Подписаться
Федір Журавка
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Банківські операції: підручник
ВІ Міщенко, НГ Слав’янська, ОГ Коренєва
К.: знання 727, 2, 2007
2372007
Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія
ФО Журавка
Суми: Ділові перспективи 333, 2008
832008
Механізм реалізації валютної політики в Україні
ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
222009
Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки
ФО Журавка
Суми: Ділові перспективи, 2007
222007
Механізм реалізації валютної політики в Україні: дис…. доктора екон. наук: 08.00. 08/Журавка Федір Олександрович
ФО Журавка
Суми:[БВ] 418 (6), 2009
182009
Фінансовий ринок та інвестиції
СВ Науменкова, АВ Андрєєв, ФО Журавка
збірник тестових вправ та завдань/СВ Науменкова, АВ Андрєєв, ФО Журавка.–К …, 2000
162000
Проблемні аспекти вибору резервної валюти при формуванні та управлінні золотовалютними резервами: світові тенденції та Україна
ФО Журавка
Севастопольский державний технічний університет, 2008
142008
Оцінка ефективності реалізації державних цільових програм у соціальній сфері
ФО Журавка, НВ Овчарова
Бізнес інформ, 202-206, 2014
132014
Прогнозування валютного курсу як один з інструментів хеджування валютного ризику
ФО Журавка, ІС Русаненко
Фінанси України, 49-59, 2000
132000
Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства
ФО Журавка, ОС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
112006
Міжнародні фінанси
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, МІ Макаренко, ФО Журавка, ІО Школьник, ...
Центр учбової літератури, 2013
102013
Забезпечення стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України
ФО Журавка, ІМ Бурденко
Друкарський дім Папірус, 2012
102012
Методологічні підходи до визначення поняття “валютний ринок”
ФО Журавка
Вісник науковця.–2009 р.: збірник матеріалів Всеукраїнської науково …, 2009
102009
Стратегія інфляційного таргетування в системі грошово-кредитної політики держави
МІ Макаренко, ІІ Дяконова, ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
92008
Дисконтна політика НБУ як інструмент реалізації валютної політики держави
ФО Журавка
82008
Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, ІО Школьник
Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля, 2008
82008
Валютна полiтика в умовах трансформацiйних змiн економiки України
ФО Журавка
монографiя/ФО Журавка.–Суми: Дiловi перспективи, 2008
72008
Проблемні аспекти сучасного розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, АВ Колдовський
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
Проблемні аспекти сучасного розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, АВ Колдовський
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
Практичні аспекти використання валютних застережень у зовнішньоекономічних контрактах підприємств
ФО Журавка
62007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20