Федір Журавка
НазваниеПроцитированоГод
Банківські операції: підручник
ВІ Міщенко, НГ Слав’янська, ОГ Коренєва
К.: знання, 155-175, 2007
1812007
Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія
ФО Журавка
Суми: Ділові перспективи 333, 2008
772008
Механізм реалізації валютної політики в Україні
ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
232009
Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки
ФО Журавка
Суми: Ділові перспективи, 2007
192007
Механізм реалізації валютної політики в Україні: дис.… доктора екон. наук: 08.00. 08/Журавка Федір Олександрович
ФО Журавка
Суми:[БВ] 418 (6), 2009
172009
Проблемні аспекти вибору резервної валюти при формуванні та управлінні золотовалютними резервами: світові тенденції та Україна
ФО Журавка, ФА Журавка
Севастопольский державний технічний університет, 2008
132008
Забезпечення стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України
ФО Журавка, ФА Журавка, ІМ Бурденко, ИН Бурденко
Друкарський дім Папірус, 2012
122012
Фінансовий ринок та інвестиції
СВ Науменкова, АВ Андрєєв, ФО Журавка
збірник тестових вправ та завдань/СВ Науменкова, АВ Андрєєв, ФО Журавка.–К …, 2000
122000
Прогнозування валютного курсу як один з інструментів хеджування валютного ризику
ФО Журавка, ІС Русаненко
Фінанси України, 49-59, 2000
122000
Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, ФА Журавка, ІО Школьник, ИА Школьник
Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля, 2008
112008
Методологічні підходи до визначення поняття “валютний ринок”
ФО Журавка
Вісник науковця.–2009 р.: збірник матеріалів Всеукраїнської науково …, 2009
102009
Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства
ФО Журавка, ФА Журавка, ОС Журавка, ЕС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
92006
Стратегія інфляційного таргетування в системі грошово-кредитної політики держави
МІ Макаренко, М Макаренко, ІІ Дяконова, ИИ Дьяконова, ФО Журавка, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
82008
Валютна полiтика в умовах трансформацiйних змiн економiки України
ФО Журавка
монографiя/ФО Журавка.–Суми: Дiловi перспективи, 2008
82008
Оцінка ефективності реалізації державних цільових програм у соціальній сфері
ФО Журавка, НВ Овчарова
Бізнес інформ, 202-206, 2014
72014
Міжнародні фінанси
ІІ Д'яконова, ИИ Дьяконова, МІ Макаренко, М Макаренко, ФО Журавка, ...
Центр учбової літератури, 2013
62013
Проблемні аспекти сучасного розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, ФА Журавка, АВ Колдовський, АВ Колдовский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
Проблемні аспекти сучасного розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, ФА Журавка, АВ Колдовський, АВ Колдовский
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
Валютные интервенции НБУ как метод регулирования обменного курса гривны.
ФО Журавка, ФА Журавка
Харківський національний економічний університет, 2007
62007
Інституційне забезпечення системи валютного регулювання та валютного контролю в Україні
ФО Журавка
Проблеми економіки, 15-18, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20