Федір Журавка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Банківські операції: підручник
ВІ Міщенко, НГ Слав’янська, ОГ Коренєва
К.: знання, 155-175, 2007
2332007
Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія
ФО Журавка
Суми: Ділові перспективи 333, 2008
902008
Механізм реалізації валютної політики в Україні
ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
222009
Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки
ФО Журавка
Суми: Ділові перспективи, 2007
212007
Механізм реалізації валютної політики в Україні: дис.… доктора екон. наук: 08.00. 08/Журавка Федір Олександрович
ФО Журавка
Суми:[БВ] 418 (6), 2009
202009
Проблемні аспекти вибору резервної валюти при формуванні та управлінні золотовалютними резервами: світові тенденції та Україна
ФО Журавка
Севастопольский державний технічний університет, 2008
152008
Фінансовий ринок та інвестиції
СВ Науменкова, АВ Андрєєв, ФО Журавка
збірник тестових вправ та завдань/СВ Науменкова, АВ Андрєєв, ФО Журавка.–К …, 2000
142000
Прогнозування валютного курсу як один з інструментів хеджування валютного ризику
ФО Журавка, ІС Русаненко
Фінанси України, 49-59, 2000
132000
Забезпечення стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України
ФО Журавка, ФА Журавка, ІМ Бурденко, ИН Бурденко
Друкарський дім Папірус, 2012
122012
Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, ІО Школьник
Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля, 2008
122008
Методологічні підходи до визначення поняття “валютний ринок”
ФО Журавка
Вісник науковця.–2009 р.: збірник матеріалів Всеукраїнської науково …, 2009
102009
Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства
ФО Журавка, ОС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
102006
Оцінка ефективності реалізації державних цільових програм у соціальній сфері
ФО Журавка, НВ Овчарова
Бізнес інформ, 202-206, 2014
92014
Стратегія інфляційного таргетування в системі грошово-кредитної політики держави
МІ Макаренко, ІІ Дяконова, ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
92008
Валютна полiтика в умовах трансформацiйних змiн економiки України
ФО Журавка
монографiя/ФО Журавка.–Суми: Дiловi перспективи, 2008
92008
Міжнародні фінанси
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, МІ Макаренко, ФО Журавка, ІО Школьник, ...
Центр учбової літератури, 2013
82013
Інституційне забезпечення системи валютного регулювання та валютного контролю в Україні
ФО Журавка
Проблеми економіки, 15-19, 2012
82012
Дисконтна політика НБУ як інструмент реалізації валютної політики держави
ФО Журавка
72008
Валютные интервенции НБУ как метод регулирования обменного курса гривны.
ФА Журавка
Харківський національний економічний університет, 2007
72007
Проблемні аспекти сучасного розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, АВ Колдовський
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20