Федір Журавка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Банківські операції: підручник
ВІ Міщенко, НГ Слав’янська, ОГ Коренєва
К.: знання, 155-175, 2007
2202007
Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія
ФО Журавка
Суми: Ділові перспективи 333, 2008
812008
Механізм реалізації валютної політики в Україні
ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
222009
Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки
ФО Журавка
Суми: Ділові перспективи, 2007
202007
Механізм реалізації валютної політики в Україні: дис.… доктора екон. наук: 08.00. 08/Журавка Федір Олександрович
ФО Журавка
Суми:[БВ] 418 (6), 2009
182009
Проблемні аспекти вибору резервної валюти при формуванні та управлінні золотовалютними резервами: світові тенденції та Україна
ФО Журавка
Севастопольский державний технічний університет, 2008
142008
Прогнозування валютного курсу як один з інструментів хеджування валютного ризику
ФО Журавка, ІС Русаненко
Фінанси України, 49-59, 2000
132000
Забезпечення стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України
ФО Журавка, ФА Журавка, ІМ Бурденко, ИН Бурденко
Друкарський дім Папірус, 2012
122012
Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, ІО Школьник
Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля, 2008
122008
Фінансовий ринок та інвестиції
СВ Науменкова, АВ Андрєєв, ФО Журавка
збірник тестових вправ та завдань/СВ Науменкова, АВ Андрєєв, ФО Журавка.–К …, 2000
122000
Методологічні підходи до визначення поняття “валютний ринок”
ФО Журавка
Вісник науковця.–2009 р.: збірник матеріалів Всеукраїнської науково …, 2009
102009
Валютна полiтика в умовах трансформацiйних змiн економiки України
ФО Журавка
монографiя/ФО Журавка.–Суми: Дiловi перспективи, 2008
92008
Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства
ФО Журавка, ОС Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
92006
Оцінка ефективності реалізації державних цільових програм у соціальній сфері
ФО Журавка, НВ Овчарова
Бізнес інформ, 202-206, 2014
82014
Міжнародні фінанси
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, МІ Макаренко, ФО Журавка, ІО Школьник, ...
Центр учбової літератури, 2013
82013
Стратегія інфляційного таргетування в системі грошово-кредитної політики держави
МІ Макаренко, ІІ Дяконова, ФО Журавка
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
82008
Інституційне забезпечення системи валютного регулювання та валютного контролю в Україні
ФО Журавка
Проблеми економіки, 15-19, 2012
72012
Валютные интервенции НБУ как метод регулирования обменного курса гривны.
ФА Журавка
Харківський національний економічний університет, 2007
72007
Проблемні аспекти сучасного розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, АВ Колдовський
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
Проблемні аспекти сучасного розвитку валютного ринку України
ФО Журавка, АВ Колдовський
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20