Олена Леонідівна Доценко
Олена Леонідівна Доценко
доцент кафедри української мови, Київський університет імені Бориса
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Семантико-прагматичний синтаксис: особливості вираження модальності:[монографія]
ОЛ Доценко
К.: Міленіум, 2006
182006
Модальність у вираженні об'єктивно-з'ясувальних відношень
ОЛ Доценко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2001
52001
Імпліцитні смисли в комунікативно-прагматичній структурі судового дискурсу
О Доценко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
22013
Комунікативний ритуал у судовому дискурсі
ОЛ Доценко
Освітянські обрії: реалії та перспективи: зб. наук. праць.–К.: ІТПО, 4, 2008
22008
Історія мови українського справочинства
ОЛ Доценко
К.: НАВСУ, 2005
22005
Жанрова специфіка українського судового дискурсу
ОЛ Доценко
Мовні й концептуальні картини світу: Зб. наук. праць.–Вип 24, 269-280, 0
2
Формування мовної та комунікативної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей
ОЛ Доценко
Освітологічний дискурс, 109-116, 2015
12015
Техніка формулювання запитань у судовому дискурсі (на матеріалі справ, що розглядалися судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України)
ОЛ Доценко
НПУ імені МП Драгоманова, 2006
12006
Коммуникативные интенции участников судебного дискурса и языковые средства их выражения
ЕЛ Доценко
Речевая коммуникация на современном этапе: социальные, научно-теоретические …, 0
1
Граматичні засоби формулювання запитань у судовому дискурсі
ОЛ Доценко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 15-17, 2016
2016
Ентропологія в судовому дискурсі
ОЛ Доценко
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
2015
Умови виведення імплікатури в судовому спілкуванні
ОЛ Доценко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
2011
Особливості реалізації опозиції свої та чужі в процесуальному законодавстві
О Доценко
Лінгвістичні студії, 140-144, 2011
2011
Пресупозиція як складова комунікативно-прагматичної структури судового дискурсу
ОЛ Доценко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
2011
Комунікативний ритуал у судовому процесі
ОЛ Доценко
Психолінгвістика, 2008
2008
Семантико-синтаксичні та прагматичні характеристики звертання як способу ініціювання уваги співрозмовника під час судових слухань
ОЛ Доценко
НПУ імені МП Драгоманова, 2008
2008
Реалізація лексичних засобів сугестивного впливу в судовому дискурсі
ОЛ Доценко
НПУ імені МП Драгоманова, 2005
2005
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛІКАЦІЇ ВОЛЮНТАТИВНИХ ТА ОПТАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ ВОЛІТИВНОЇ СУБ'ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ
ОЛ Доценко
Systema i struktura skhidnoslov'i͡ansʹkykh mov, 10, 2003
2003
ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НА ОРГАНИЗАЦИЮ РЕЧИ УЧАСТНИКОВ СУДЕБНОГО ДИСКУРСА
ЕЛ Доценко
КОММУНИКАТИВНЫЕ РОЛИ УЧАСТНИКОВ СУДЕБНОГО ДИСКУРСА
ЕЛ Доценко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20