Гринзовський Анатолій = Hrynzovskyi Anatolii = Гринзовский Анатолий
Гринзовський Анатолій = Hrynzovskyi Anatolii = Гринзовский Анатолий
Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини, Інститут гігієни та екології
Підтверджена електронна адреса в bigmir.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гігієна та екологія
ВГ Бардов
Вінниця: Нова книга, 650-657, 2006
182006
Hygiene and ecology
VG Bardov
Vinnytsya: Nova Knyha Publishers, 2009
152009
Становлення нормативно-правової бази системи охороні здоров’я України (20–30 роки ХХ століття)
АМ Гринзовський
Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини, 45-49, 2013
72013
САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ГЕНЕЗИС ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
АМ ГРИНЗОВСЬКИЙ
Гігієна та професійна патологія»/АМ Гринзовський, 2015
3*2015
Сторінки історії медико-профілактичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
ГАМ Бардов В.Г., Омельчук С.Т.
Науковий вісник Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця 3 …, 2006
3*2006
Системний аналіз становлення і формування медико-профілактичного факультету та гігієнічної науки Національного медичного університету імені ОО Богомольця: автореф. канд. дис
АМ Гринзовський
Гринзовський АМ—К, 2005
32005
АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ XVIII—ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ
АМ Гринзовський
Журнал «Довкілля та здоров’я», 72-76, 2010
22010
Учень, який став учителем. До сторіччя з дня народження Габовича Рафаїл Давидовича
ГАМ Бардов В.Г., Омельчук С.Т.
Довкілля та здоров’я, 77-80, 2010
22010
Гигиена и экология
ВГ Бардов
М, 2008
22008
Формування системи післядипломної підготовки лікарів-гігієністів на різних етапах розвитку медичної освіти України
ВЮМ Гринзовський А.М.
Вісник морської медицини 42 (4), 18-24, 2008
22008
Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник для підготовки фахівців першого (освітньо-професійного …
АМ Гринзовський, ПБ Волянський, СІ Калашченко, СО Гур'єв, ...
12018
Становлення вітчизняної системи харчової безпеки (XVI-XIX ст.)
АМ Гринзовський
Проблеми харчування, 52-58, 2016
12016
Санітарне законодавство в структурі нормативно-правових актів України
ГАМ Юнакова К.С.
Український науково-медичний молодіжний журнал, 11 – 17, 2014
12014
Идеи по развитию санитарного законодательства российской империи конца XIX начала XX веков в научных трудах И.П. Скворцова
ГАМ Исхаков Э. Р.
Правовое государство: теория и практика, 64-69, 2014
12014
Концепція медичної поліції як прообраз сучасної вітчизняної системи нагляду за санітарно-епідеміологічним благополуччям населення
АМ Гринзовський
Україна. Здоров'я нації, 21-24, 2013
12013
Періодизація та етапи становлення Українського санітарного законодавства до початку XX століття
АМ Гринзовський
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2013
12013
Введення в профілактичну медицину. Методологічні та історичні аспекти
ВЮМ Бабієнко В.В., Гринзовський А.М.
К.: Видавничий дім «Слово», 2012
1*2012
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ТА МІСЦЕ І РОЛЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ У СТРУКТУРІ ВИКЛАДАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ”
ВГ Бардов, ІВ Сергета, АМ Гринзовський
Медична освіта, 2012
12012
Аналіз комплексу медико-санітарних та правових заходів із забезпечення санітарного благоустрою населених пунктів України в ХІХ столітті
АМ Гринзовський
Медичні перспективи 17 (2), 2012
12012
Аналіз санітарно-гігієнічної та протиепідемічної складової вітчизняних військових циркулярів XVІІІ століття
КОВ Бардов В.Г., Гринзовський А.М., Омельчук С.Т., Котуза А.С.
Військова медицина України 9, 174-179, 2009
1*2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20