Follow
Рада молодих вчених ЦДПУ
Рада молодих вчених ЦДПУ
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Verified email at kspu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вибрані питання загальної методики навчання фізики:[навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]
МІ Садовий, ВП Вовкотруб, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії Авангард, 12, 2013
922013
Лабораторний практикум зі спецкурсу ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики: посібник для студентів фізико-математичного факультету
СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
382012
Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів
ОМ Трифонова
382009
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання курсу за вибором Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця
ОР Алексєєва, ВМ Швирка, ЛЛ Бутенко, ІІ Курліщук
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2019
37*2019
Организация самостоятельной работы студентов с использованием технологий дистанционного образования
ЮВ Ботузова
Концепт, 146-150, 2013
372013
Комп’ютерні статистичні пакети: навчально-методичний посібник
ІВ Лупан, ОВ Авраменко, КС Акбаш
Лупан ІВ, Авраменко ОВ–Кіровоград, 2010
342010
Досвід організації та діяльності поліції провідних країн Європи
ЄЮ Соболь, СС Коломойцев
Форум права, 461-466, 2010
332010
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП Каліч ОГ, 2007
332007
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВАКОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 221-225, 2018
312018
Затвердевание металлов и металлических композиций
ВА Лейбензон, ВЛ Пилюшенко, ВМ Кондратенко
Учебник для вузов–К.: Наукова думка 410, 2009
272009
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Центр оперативної поліграфії Авангард, 2013
212013
Діяльність органів публічної влади щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика: дис.… докт. юрид. наук: спец. 12.00. 07
ЄЮ Соболь
Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2015
192015
Використання апаратно-обчислювальної платформи Arduino в навчальному процесі з фізики:[посіб. для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. унів-тів]
ДВ Соменко
Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії Авангард, 2013
192013
Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера (на матеріалі українського, російського та англійського політичного дискурсу)
ОО Чорна, ЕО Чорная
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2013
182013
Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис.–Луцьк, 428-434, 2013
182013
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання, 78-92, 2015
172015
Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ…, 2014
172014
Особливості та практика формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей
ОО Чорна
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі…, 2013
172013
Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ:[посібник]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
162017
Заїкання: феноменологія та основні напрями реабілітації: посіб. для вищих навч. закладів
В Кондратенко, В Ломоносов
Київ, 2006
162006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20