Рада молодих вчених ЦДПУ
Рада молодих вчених ЦДПУ
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Підтверджена електронна адреса в kspu.kr.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Вибрані питання загальної методики навчання фізики: навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]
МІ Садовий, ВП Вовкотруб, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2013
622013
Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів
ОМ Трифонова
Трифонова Олена Михайлівна.-Кіровоград, 2009.-216 с, 2009
332009
Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»: посібник для студентів фізико-математичного факультету
СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
312012
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч ОГ, 2007
282007
Комп’ютерні статистичні пакети: навчально-методичний посібник
ІВ Лупан, ОВ Авраменко, КС Акбаш
Кіровоград:«КОД, 2010
262010
Досвід організації та діяльності поліції провідних країн Європи
ЄЮ Соболь, СС Коломойцев
Форум права.–2010.–№ 2.–С. 461–466, 2010
212010
Затвердевание металлов и металлических композиций
ВА Лейбензон, ВЛ Пилюшенко, ВМ Кондратенко
Учебник для вузов–К.: Наукова думка 410, 2009
172009
Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис.–Луцьк, 428-434, 2013
152013
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання, 78-92, 2015
142015
Определение критериев готовности будущего учителя физической культуры к внеклассной работе
АА Мельник
Карельский научный журнал, 2015
132015
Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
132014
Діяльність органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика: дис.… доктора юрид. наук: 12.00. 07
ЄЮ Соболь
Текст]: дис. доктора. юр. наук 12 (07), 2015
112015
Використання апаратно-обчислювальної платформи Arduino в навчальному процесі з фізики:[посіб. для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. унів-тів]
ДВ Соменко
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2013
112013
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВАКОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
ОМ Трифонова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 221-225, 2018
92018
Сучасна фізична картина світу:[навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2016
92016
Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера (на матеріалі українського, російського та англійського політичного дискурсу).
ОО Чорна, ЕО Чорная
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2013
92013
Застосування ІКТ для дослідження систем з найменшою енергією
МІ Садовий, МВ Хомутенко, ОМ Трифонова
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2013
92013
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М Садовий, О Трифонова, М Хомутенко
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2017
82017
Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ:[посібник]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
82017
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
82013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20