Чала Ніна Дмитрівна, Nina Chala, Chala Nina, Чалая Н. Д., Чала Н. Д.
Чала Ніна Дмитрівна, Nina Chala, Chala Nina, Чалая Н. Д., Чала Н. Д.
National university of Kyiv-Mohyla academy - Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система: навч. посіб.
НД Чала, ЛВ Лазоренко
К.: Знання 223, 2010
462010
Особливості державного стимулювання базисних інновацій як головного чинника економічного розвитку України
НД Чала
Актуальні проблеми державного управління, 158-165, 2010
142010
Ukraine 2030: Doctrine of sustainable development
MО Zhylinska О, L Antonyuk
Lviv: Kalvaria, 2017
112017
Особенности управления экономическим развитием регионов в Украине
ЧНД Бакуменко В.Д.
Государственное управление. Электронный вестник 35, 2012
92012
The 4th Industrial Revolution and Innovative Labor: Trends, Challenges, Forecasts
N Chala, O Poplavska
82017
Механизмы выравнивания асимметрии регионального развития в условиях глобализации
ВД Бакуменко, НД Чалая
Електронні дані.–Режим доступу: http://ekmair. ukma. edu. ua/bitstream …, 2008
72008
Державно-приватне партнерство в Україні
НД Чала
Видавництво Львівської політехніки, 2011
62011
Європейська інтеграція як фактор розвитку промисловості України
НД Чала
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07 …, 2005
62005
Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку
О Жилінська, О Мельничук, Л Антонюк, О Гуменна, А Радчук, ...
52017
Державне управління економічним розвитком України в глобальному просторі: монографія
Н Чала
Аграр Медіа Груп, 2012
42012
Логістичні рішення як інструмент підвищення ефективності діяльності місцевих органів влади
Н Чала
Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008
32008
Ukraine 2030: the Doctrine of Sustainable Development
G Kharlamova, O Melnychuk, L Antonyuk, N Chala, O Humenna, ...
22018
The Interrelation between government and business in fighting poverty in Ukraine
PO Chala N.
Humanizacja Pracy 1 (287) 2017 (XLX), 25-39, 2017
22017
Зміни механізмів фінансування закладів охорони здоров'я в умовах реформування галузі
НД Чала
ІФНТУНГ, 2016
22016
Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема: Навчальний посібник для ВНЗ
ЧНД авт. кол.: Ю.М. Бажал, І.В. Бакушевич, У. Венесаар
К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2015
22015
Міжмуніципальне співробітництво в управлінні економічним простором: соціально-фінансовий зріз
НД Чала
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Економіка, 184-194, 2011
22011
Особливості бюджетного управління на місцевому рівні в нових економічних умовах: аналіз європейського досвіду
НД Чала
Теорія та практика державного управління, 406-411, 2011
22011
Галузево-секторальна модель державного управління розвитком переваг регіону
НД Чала
Наукові розвідки з державного та муніципального управління.—К., 2011.—Вип …, 2011
22011
Методологічні підходи до оцінки державної політики економічного розвитку
НД Чала
Теорія та практика державного управління, 289-295, 2010
22010
Вплив соціального капіталу на економічний розвиток країни
НД Чала
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 163-169, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20