Чала Ніна Дмитрівна, Nina Chala, Chala Nina, Чалая Н. Д., Чала Н. Д.
Чала Ніна Дмитрівна, Nina Chala, Chala Nina, Чалая Н. Д., Чала Н. Д.
National university of Kyiv-Mohyla academy - Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система: навч. посіб.
НД Чала, ЛВ Лазоренко
К.: Знання 223, 2010
442010
The 4th industrial revolution and innovative labor: trends, challenges, forecasts
N Chala, O Poplavska
152017
Особливості державного стимулювання базисних інновацій як головного чинника економічного розвитку України
НД Чала
Актуальні проблеми державного управління, 158-165, 2010
152010
Ukraine 2030: Doctrine of sustainable development
MО Zhylinska О, L Antonyuk
Lviv: Kalvaria, 2017
142017
Особенности управления экономическим развитием регионов в Украине
ЧНД Бакуменко В.Д.
Государственное управление. Электронный вестник 35, 2012
92012
Механизмы выравнивания асимметрии регионального развития в условиях глобализации
ВД Бакуменко, НД Чалая
Електронні дані.–Режим доступу: http://ekmair. ukma. edu. ua/bitstream …, 2008
92008
Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку
О Жилінська, О Мельничук, Л Антонюк, О Гуменна, А Радчук, ...
72017
Європейська інтеграція як фактор розвитку промисловості України
НД Чала
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07 …, 2005
72005
Державне управління економічним розвитком України в глобальному просторі: монографія
Н Чала
Аграр Медіа Груп, 2012
62012
Державно-приватне партнерство в Україні
НД Чала
Видавництво Львівської політехніки, 2011
62011
Transforming the Relations between State and Society in the Context of the 4th Industrial Revolution: Ukraine's Experience
ND Chala, OM Poplavska
Public Policy and Administration 19 (1), 89-98, 2020
52020
The Interrelation between government and business in fighting poverty in Ukraine
PO Chala N.
Humanizacja Pracy 1 (287) 2017 (XLX), 25-39, 2017
52017
Increasing competitiveness of higher education in Ukraine through value co-creation strategy
O Voropai, K Pichyk, N Chala
42019
Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні?
НД Чала
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 115-119, 2018
42018
Competencies of Personnel in Economy 4.0: Challenges and Solutions
N Chala, O Poplavska, N Danylevych, M Maksma
Journal of Optimization in Industrial Engineering 14 (1), 71-77, 2021
32021
Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема: Навчальний посібник для ВНЗ
ЧНД авт. кол.: Ю.М. Бажал, І.В. Бакушевич, У. Венесаар
К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2015
32015
Особливості бюджетного управління на місцевому рівні в нових економічних умовах: аналіз європейського досвіду
НД Чала
Теорія та практика державного управління, 406-411, 2011
32011
Логістичні рішення як інструмент підвищення ефективності діяльності місцевих органів влади
Н Чала
Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008
32008
Оплата праці як маркер стійкого розвитку
О Поплавська, Н Чала
22019
Ukraine 2030: the Doctrine of Sustainable Development
G Kharlamova, O Melnychuk, L Antonyuk, N Chala, O Humenna, ...
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20