Ihor Neyko / Ihor Neiko /Нейко Ігор Степанович / Нейко І.С.
Ihor Neyko / Ihor Neiko /Нейко Ігор Степанович / Нейко І.С.
Вінницький національний аграрний університет / Vinnytsia National Agrarian University / VFRS
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Монографія./За заг. ред. Олександра Мудрака
Е безпека Вінниччини
Вінниця: ВАТ «Міська друкарня, 2008
312008
Методичні підходи до оцінки об'єктів збереження генофонду листяних деревних порід in situ та їх сучасний стан у лівобережному Лісостепу України
РТ Волосянчук, СА Лось, ЛО Торосова, ТЛ Кузнєцова, ЛІ Терещенко, ...
Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць.–Харків: Вид-во УкрНДІЛГА …, 2003
212003
Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains
IP Soloviy, WS Keeton
Ukrainian National Forestry University Press-Liga-Pres, 2009
162009
State of forest genetic resources in Ukraine
SA Los, LI Tereshchenko, YІ Gayda, PМ Ustimenko
Planeta-Print, Kharkiv, Ukraine, 2014
92014
Діагностична характеристика ґрунтів домінантних типів лісу Слобожанського лісотипологічного району
С Распопіна, І Нейко
Збірник науково-технічних праць.–Львів: РВВ НЛТУ України.–2010.–Вип 20 (5 …, 2010
42010
Стан та причини дигресії лісів Західного Полісся
ІС Нейко
Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.–Львів: РВВ НЛТУ України …, 2009
42009
Methods of restrictions in the number of cockchafer population in the forestry of Poland and Ukraine
M Niemczyk, I Neyko
Український ордена" Знак Пошани" НДІ лісового господарства та …, 2009
42009
Генетична мінливість показників росту півсібсів Quercus robur L. у випробних культурах західного Поділля
ЮІ Гайда, CA Лось, ЛІ Терещенко, РМ Яцик, ІС Нейко, АФ Ольховський
Науковий вісник НЛТУ України 20 (2), 2010
32010
Лісова генетична компонента як основа ключових територій екологічної мережі Східного Поділля
ІС Нейко, ИС Нейко, ОВ Мудрак, АВ Мудрак
Житомирський національний агроекологічний університет, 2009
32009
Особливості формування свіжих кленово-липових та липово-ясеневих дібров Слобожанського лісотипологічного району
ІС Нейко
Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.–Львів: РВВ НЛТУ України …, 2007
32007
Критерії оцінки стану дубових насаджень
ІС Нейко
Лісівництво та агролісомеліорація.–Х.: УкрНДІЛГА, 35-45, 2002
32002
Результати вирощування дуба бореального в культурах
ОП Рябоконь, ІС Нейко, АЯ Прокопенко, ОВ Римар
Матер. ХІ з'їзду Українського ботан. тов-ва.–Х.: НАН України, 335-336, 2001
32001
CHARACTERISTICS OF ROOTING AND GROWTH OF POPLAR VARIETIES USING SUBSTANCE FOR MOISTURE ACCUMULATION TERRAVET-100 IN FOREST VEGETATION TYPE OF VINNYTSIA REGION
IS Neyko, OV Kolchanova, YA Elisavenko, ZM Yurkiv
Scientific Bulletin of UNFU 27 (10), 33-36, 2017
22017
Оцінювання стану та насіннєношення клонів сосни звичайної (Pinus sylvestris, L.) фінського походження в умовах Вінниччини
ІС Нейко, ЛВ Смашнюк, ЮА Єлісавенко
Науковий вісник НЛТУ України, 27-32, 2013
22013
Лісотипологічні аспекти формування національної екологічної мережі рівнинної частини України
І Нейко, О Мудрак
Лісівництво і агролісомеліорація, 34-40, 2010
22010
Збереження in situ генофонду листяних видів деревних порід в Криму
РТ Волосянчук, СА Лось, ЛІ Терещенко, ІС Нейко, ВГ Григорьєва, ...
Лісівництво і агролісомеліорація.–2009.–Вип 115, 11-15, 2009
22009
природні дубові ліси верхів’я басейну сіверського дінця та удосконалення господарювання в них
ІС Нейко
ігор степанович нейко, 2005
22005
Стан лісових насаджень, пошкоджених ожеледдю
ІС Нейко, ВД Ваколюк, БФ Філоненко, ТА Панасюк
Лісівництво і агролісомеліорація.–Х.: УкрНДІЛГА, 223-230, 2005
22005
Методичнi пiдходи до оцiнки об'єктiв збереження генофонду листяних деревних порiд in situ та iх сучасний стан у лiвобережному лiсостепу України
РТ Волосянчук, СА Лось, ЛО Торосова, ТЛ Кузнецова, ЛI Терещенко, ...
22002
Естественное семенное возобновление дубрав Лесостепи
ИС Нейко
Международная конференция молодых учених «Леса Евразии в третьем тысячелетии …, 2001
22001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20