Подписаться
Ihor Neyko / Ihor Neiko /Нейко Ігор Степанович / Нейко І.С.
Ihor Neyko / Ihor Neiko /Нейко Ігор Степанович / Нейко І.С.
Вінницький національний аграрний університет / Vinnytsia National Agrarian University / VFRS
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
монографія/За заг. ред. Олександра Мудрака
Е безпека Вінниччини
Вінниця: ВАТ «Міська друкарня, 2008
352008
Методичні підходи до оцінки об'єктів збереження генофонду листяних деревних порід in situ та їх сучасний стан у лівобережному Лісостепу України
РТ Волосянчук, СА Лось, ЛО Торосова, ТЛ Кузнєцова, ЛІ Терещенко, ...
Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць.–Харків: Вид-во УкрНДІЛГА …, 2003
212003
Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains
IP Soloviy, WS Keeton
Ukrainian National Forestry University Press-Liga-Pres, 2009
182009
State of forest genetic resources in Ukraine
SA Los, LI Tereshchenko, YІ Gayda, PМ Ustimenko, RМ Yatsyk, ...
Kharkiv,«Planeta-print», 2014
152014
Metodychni pidkhody do otsinky obyektiv zberezhennya genofondu lystyanykh derevnykh porid in situ ta yikh suchasnyy stan v livoberezhnomu lisostepu Ukrainy.[The methodic …
RT Volosyanchuk, SA Los, LO Torosova, TL Kuznyetsova, IS Neyko, ...
Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiya [Forestry and Forest Melioration] 104, 50-57, 2003
82003
Methodical approaches to the estimation of objects of conservation of the gene pool of deciduous tree species in situ and their present state in the left-bank forest-steppe of …
RT Volosyanchuk, SA Los, LO Torosova, TL Kuznetsova, ...
Forestry and Agroforestry 104, 50-57, 2003
62003
Генетична мінливість показників росту півсібсів Quercus robur L. у випробних культурах західного Поділля
ЮІ Гайда, CA Лось, ЛІ Терещенко, РМ Яцик, ІС Нейко, АФ Ольховський
Науковий вісник НЛТУ України 20 (2), 23-32, 2010
52010
Діагностична характеристика ґрунтів домінантних типів лісу Слобожанського лісотипологічного району
С Распопіна, І Нейко
Збірник науково-технічних праць.–Львів: РВВ НЛТУ України.–2010.–Вип 20 (5 …, 2010
52010
Лісова генетична компонента як основа ключових територій екологічної мережі Східного Поділля
ІС Нейко, ОВ Мудрак
В: Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, вип 2 …, 2009
52009
Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП "Крижопільське ЛГ"
ОГ Василевський, ІС Нейко, ЮА Єлісавенко, МВ Матусяк
Збірник наукових праць ВНАУ, 19-29, 2018
42018
Стан та причини дигресії лісів Західного Полісся
ІС Нейко
Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.–Львів: РВВ НЛТУ України …, 2009
42009
Особливості формування свіжих кленово-липових та липово-ясеневих дібров Слобожанського лісотипологічного району
ІС Нейко
Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць.–Львів: РВВ НЛТУ України …, 2007
42007
Seed productivity and variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) clones of Finnish origin in seed orchard in the central part of Ukraine
I Neyko, O Kolchanova, V Monarkh, S Poznyakova
Folia Forestalia Polonica, Series A–Forestry 62 (1), 1-12, 2020
32020
Seed orchards in Ukraine: past, present and prospects for the future
Y Hayda, S Los, R Yatsyk, L Tereshchenko, G Shlonchak, V Mytrochenko, ...
Folia Forestalia Polonica 61 (4), 284-298, 2019
32019
The current state and efficiency use of in situ and ex situ conservation units for seed harvesting in the central part of Ukraine
I Neyko, Z Yurkiv, M Matusiak, O Kolchanova
Committee on Forestry Sciences and Wood Technology of the Polish Academy of …, 2019
32019
Сучасний стан природних дубових лісостанів ДП "Вінницьке ЛГ"
О Василевський, Ю Єлісавенко, І Нейко, В Монарх
Збірник ВНАУ, 129-139, 2017
32017
Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби МІ Пирогова, м. Вінниця
ВМ Прокопчук, ІС Нейко, ВВ Монарх
Вінниця/ВМ Прокопчук, ІС Нейко, ВВ Монарх Збірник наукових праць «Сільське …, 2016
32016
Основні причини та вплив пірогенної загрози на лісову рослинність Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника
В Лавров, О Блінкова, Ю Плугатар, І Нейко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
32009
Methods of restrictions in the number of cockchafer population in the forestry of Poland and Ukraine
M Niemczyk, I Neyko
Український ордена" Знак Пошани" НДІ лісового господарства та …, 2009
32009
природні дубові ліси верхів’я басейну сіверського дінця та удосконалення господарювання в них
ІС Нейко
Х, 2005
32005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20