Подписаться
Ihor Neyko / Ihor Neiko /Нейко Ігор Степанович / Нейко І.С.
Ihor Neyko / Ihor Neiko /Нейко Ігор Степанович / Нейко І.С.
Вінницький національний аграрний університет / Vinnytsia National Agrarian University / VFRS
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Монографія./За заг. ред. Олександра Мудрака
Е безпека Вінниччини
Вінниця: ВАТ «Міська друкарня, 2008
502008
Методичні підходи до оцінки об'єктів збереження генофонду листяних деревних порід in situ та їх сучасний стан у лівобережному Лісостепу України
РТ Волосянчук, СА Лось, ЛО Торосова, ТЛ Кузнєцова, ЛІ Терещенко, ...
Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць.–Харків: Вид-во УкрНДІЛГА …, 2003
262003
State of forest genetic resources in Ukraine
SA Los, LI Tereshchenko, YІ Gayda, PМ Ustimenko, RМ Yatsyk, ...
Kharkiv,«Planeta-print», 2014
172014
Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains
IP Soloviy, WS Keeton
Ukrainian National Forestry University Press, 2009
172009
Сучасний стан природних дубових деревостанів ДП «Вінницьке ЛГ»
ОГ Василевський, ЮА Єлісавенко, ІС Нейко, ВВ Монарх
Збірник наукових праць. Сільське господарство та лісівництво, 129-139, 2017
102017
The current state and efficiency use of and conservation units for seed harvesting in the central part of Ukraine
I Neyko, Z Yurkiv, M Matusiak, O Kolchanova
Folia Forestalia Polonica 61 (2), 146-155, 2019
92019
Лісотипологічні аспекти формування національної екологічної мережі рівнинної частини України
І Нейко, О Мудрак
Лісівництво і агролісомеліорація, 34-40, 2010
82010
Metodychni pidkhody do otsinky obyektiv zberezhennya genofondu lystyanykh derevnykh porid in situ ta yikh suchasnyy stan v livoberezhnomu lisostepu Ukrainy.[The methodic …
RT Volosyanchuk, SA Los, LO Torosova, TL Kuznyetsova, IS Neyko, ...
Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiya [Forestry and Forest Melioration] 104, 50-57, 2003
72003
Methodical approaches to the estimation of objects of conservation of the gene pool of deciduous tree species in situ and their present state in the left-bank forest-steppe of …
RT Volosyanchuk, SA Los, LO Torosova, TL Kuznet-sova, ...
Forestry and Agroforestry 104, 50-57, 2003
72003
Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП «Хмільницьке ЛГ»
МВ Матусяк
Сільське господарство та лісівництво: зб. наук. пр. ВНАУ.-2019.-№ 12.-131-141., 2019
62019
Стан природних дубових лісів ДП “Бершадське ЛГ
ВВ Монарх, ІС Нейко, ЮА Єлісавенко
Сільське господарство та лісівництво.-2019.-№ 13.-С. 205-216., 2019
62019
Характеристика структури та лісовідновних процесів природних дубових лісостанів ДП "Крижопільське ЛГ"
ОГ Василевський, ІС Нейко, ЮА Єлісавенко, МВ Матусяк
Збірник наукових праць ВНАУ, 19-29, 2018
62018
Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби МІ Пирогова, м. Вінниця
ВМ Прокопчук, ІС Нейко, ВВ Монарх
Сільське господарство та лісівництво, 162-169, 2016
62016
Лісова генетична компонента як основа ключових територій екологічної мережі Східного Поділля
ІС Нейко, ИС Нейко, ОВ Мудрак, АВ Мудрак
Житомирський національний агроекологічний університет, 2009
62009
Yelisavenko Yu., Matusiak M.(2021). Characteristics of natural oak forests of in SE «Khmilnytske lisove hospodarstvo» and implementation of measure for their generation
O Vasylevskyi, I Neyko
Scientific Horizons 24 (2), 37-46, 2021
52021
Сучасний стан природних дубових лісостанів ДП "Вінницьке ЛГ"
О Василевський, Ю Єлісавенко, І Нейко, В Монарх
Збірник ВНАУ, 129-139, 2017
52017
Оцінювання стану та насіннєношення клонів сосни звичайної (Pinus sylvestris, L.) фінського походження в умовах Вінниччини
ІС Нейко, ЛВ Смашнюк, ЮА Єлісавенко
Науковий вісник НЛТУ України, 27-32, 2013
52013
Генетична мінливість показників росту півсібсів Quercus robur L. у випробних культурах західного Поділля
ЮІ Гайда, CA Лось, ЛІ Терещенко, РМ Яцик, ІС Нейко, АФ Ольховський
Науковий вісник НЛТУ України 20 (2), 23-32, 2010
52010
Діагностична характеристика ґрунтів домінантних типів лісу Слобожанського лісотипологічного району
С Распопіна, І Нейко
Збірник науково-технічних праць.–Львів: РВВ НЛТУ України.–2010.–Вип 20 (5 …, 2010
52010
Теоретико-методологічні аспекти оцінювання лісових ландшафтів у структурі екологічної мережі Поділля
ІС Нейко
Агроекологічний журнал.–2009, червень, 219-222, 2009
5*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20