Тетяна Кропивницька, Татьяна Кропивницкая, Tеtiana Kropyvnytska,Tatyana Kropivnitskaya
Тетяна Кропивницька, Татьяна Кропивницкая, Tеtiana Kropyvnytska,Tatyana Kropivnitskaya
доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту, Національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-sport.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів
СФ Матвєєв, ЮА Бріскін, ІО Когут, ГВ Данько, ОВ Борисова, ...
К. :Асконіт, 2011
9*2011
О значении оптимальных соотношений тренировок аэробной и анаэробной направленности в подготовке гандболистов
ТА Кропивницкая
Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 2002
72002
Современные подходы к развитию пляжных игровых видов спорта
С Маккензи, Т Кропивницкая, О Девятаева
Наука в олимпийском спорте, 77-83, 2016
62016
Всесвітні ігри «СпортАккорд» у системі неолімпійського спорту
Т Кропивницька, О Войтова, К Краснянський
Спортивний вісник Придніпров’я Дніпропетровськ, 156-161, 2014
62014
Модельні характеристики просторово-часової точності гандболістів віком 15-18 років
МП Дудін, ТА Кропивницька
Олімпійський спорт і спорт для всіх: тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр, 656, 2005
62005
Роль средств массовой информации в популяризации спортивных единоборств в Украине
ТА Кропивницкая
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2008
42008
Социальная адаптация детей групп риска-одна из задач олимпийского образования
С Матвеев, И Когут, Т Кропивницкая
Наука в олимпийском спорте, 2007
42007
Перспективи розвитку пляжних ігрових видів спорту у контексті сучасних тенденцій міжнародного спортивного руху
О Дев’ятаєва, Т Кропивницька
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 66-70, 2015
32015
Показники просторово-часової точності кидкових дій як критерія відбору юних гандболістів
Т Кропивницька
irbis-nbuv.gov.ua, 2005
32005
Сучасні підходи до організації міжнародних комплексних змагань
ТА Кропивницька, КВ Краснянський, О Брикульський
Національний університет фізичного виховання та спорту України, 2017
22017
Актуальні проблеми організації міжнародних комплексних змагань у неолімпійському спорті
Т Кропивницька, К Краснянський
Теорія та методика фізичного виховання і спорту, 32-37, 2017
22017
Організація та управління пляжним волейболом у світі та Україні
О Девятаєва
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2016
22016
Дослідження впливу деяких морфофункціональних та психофізіологічних факторів на швидкість і точність кидків м’яча гандболі у спортсменів 15-18 років
ТА Кропивницька
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, С. 71-74., 2003
22003
Технология организации Всемирных Игр: исторический и современный аспект
К Краснянский, К Краснянський, Т Кропивницкая, Т Кропивницька
Вінниця: ТОВ" Планер", 2017
12017
Сучасні тенденції розвитку спорту та їх вплив на організацію комплексних змагань
К Кирило
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2016
12016
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В НЕОЛЕМПИЙСКОМ СПОРТЕ
КВ Краснянский, ОВ Девятаева, ТА Кропивницкая
ББК 75.4 (0) 90к. я431 В 78, 19, 2016
1*2016
Магістр: обличчям до науки (технологія підготовки магістерських робіт за спеціальністю" Спорт"
С Матвєєв, О Борисова, І Когут, Г Данько, Т Кропивницька, В Маринич, ...
СПОЛОМ, 2015
12015
Совершенствование научной деятельности в системе подготовки кадров по специальности «олимпийский и профессиональный спорт»
СФ Матвеев, ОВ Борисова, ИА Когут, ТА Кропивницкая
Наука в олимпийском спорте, С. 134-141, 2010
12010
Сучасні тенденції в управлінні розвитком неолімпійським спортом
О Макаренко, Т Кропивницька
ХІІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СПОРТ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО» 1, 126-129, 2020
2020
Зарубіжний досвід функціонування європейської моделі спорту (на прикладі Угорщини)
Л Яблонська, Т Кропивницька
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 50-56, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20