Подписаться
Корнієнко Сергій Іванович
Корнієнко Сергій Іванович
Інститут овочівництва і баштанництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концептуальні основи розвитку овочівництва та забезпечення продовольчої безпеки
К С.І., Т Л.А., Р В.П., К О.О.
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Овочівництво і баштанництво», 7-17, 2012
21*2012
Батьківські збори у початкових класах
С Корнієнко, Я Кодлюк
Тернопіль: ТДПУ ім.. ВГ Гнатюка, 2002
192002
Основні положення галузевої комплексної програми «Овочі України–2020»
СІ Корнієнко, ВП Рудь
Vegetable and Melon Growing, 17-33, 2015
172015
Особливості технології вирощування малопоширених овочевих рослин
СІ Корнієнко, ВВ Хареба, ОВ Хареба, ОВ Позняк
Вінниця, 2015
17*2015
Овочевий ринок : реалії та наукові перспективи
СІ Корнієнко
Овочівництво і баштанництво : міжвід. темат. наук. збірник, с. 7-22, 2013
172013
Сутність і основні характеристики лінгвістичної компетентності майбутніх учителів болгарської мови
СІ Корнієнко
Педагогічні науки.–Вип 4, 161-165, 2009
172009
Агроекологічні причини різноякісності насіння ЧС гібридів цукрових буряків
ВМ Балан, ОВ Балагура, СІ Корнієнко, СМ Петриченко
Цукрові буряки, 10-11, 2005
92005
Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур
ЛМ Тіщенко, СІ Корнієнко, ВА Дубровін, ВВ Адамчук, ВФ Пащенко, ...
ХНТУСГ, 2015
72015
Статистична характеристика тривалості фаз вегетаційного періоду квасолі звичайної в селекції на адаптивність
СІ Корнієнко, ТК Горова, ОЮ Сайко
Селекція і насінництво, 64-70, 2014
72014
Малопоширені овочеві рослини
ВВ Хареба, ОВ Позняк, ОО Унучко
К.: НААН, 2012
62012
Формирование целевой структуры использования денежных средств предприятия
ПВ Кривуля, ОВ Ягодкина, ОВ Ягодкіна
СНУ ім. В. Даля, 2005
62005
Обгрунтування доцільності державної підтримки вітчизняного сільгоспмашинобудування
ВФ Пащенко, СІ Корнієнко, СО Харченко, ЮМ Сиромятников, ...
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
42016
Виробництво насіння цукрових буряків у Східному Лісостепу України (агротехнологічний проект)
СІ Корнієнко, ВМ Балан, СМ Петриченко
К.: ЗАТ «Нічлива», 2007
42007
Машина для поверхностной обработки почвы
ВФ Пащенко, СИ Корниенко, НС Храмов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
32016
Основание параметров чизельных рабочих органов
СИ Корниенко, ВФ Пащенко, ВИ Мельник, ЕН Огурцов
Інженерія природокористування, С. 74-79, 2014
3*2014
Сучасні енергоощадні технології вирощування маточних коренеплодів буряка столового
СІ Корнієнко, ЛА Терьохіна, ОВ Куц, ВВ Могильний
Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 255-259, 2014
32014
Статистичні показники формування фаз вегетаційного періоду квасолі звичайної в адаптивній селекції
СІ Корнієнко, ТК Горова, ОЮ Сайко
Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, 104-111, 2014
32014
Інтенсивні технології вирощування і збирання цукрових буряків з використанням тракторів типу ХТЗ-161/163 ВАТ “ХТЗ”
ПП Тодоров, ВВ Біблік, СП Гудзь, СП Абдула, МВ Роїк, ВФ Пащенко, ...
Вісті академії інженерних наук України, 21, 2004
32004
Ефективність селекційних досліджень в овочівництві
В Кравченко, С Корнієнко, Т Горова, О Хареба, Л Терьохіна
Вісник аграрної науки 94 (6), 33-37, 2016
22016
Реакція сортів буряка столового на дію мутагена
ІМ Ремпель, СІ Корнієнко, ТК Горова
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20