Юлія Василівна Максимів (Yuliia Maksymiv)
Юлія Василівна Максимів (Yuliia Maksymiv)
доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника"
Подтвержден адрес электронной почты в домене pu.if.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Application of Economic and Legal Instruments at the Stage of Transition to Bioeconomy
V Yakubiv, O Panukhnyk, S Shults, Y Maksymiv, I Hryhoruk, ...
Advances in Intelligent Systems and Computing (book series), 656-666, 2019
122019
Економічна сутність та класифікація відходів для відображення їх в обліку на деревообробних підприємствах
НІ Пилипів, ЮВ Максимів
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 201-205, 2010
112010
Development of the market of solid biofuel in Ukraine under current conditions
N Popadynets, Y Maksymiv
Economic Annals-XXI 159 (5-6), 93-96, 2016
92016
Організаційні підходи до вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління відходами деревообробного виробництва
ЮВ Максимів
Вісник національного університету водного господарства та …, 2011
82011
Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств
ММ Матієшин
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка, 106-112, 2014
72014
Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв)
НАД Пилипів, Ю Максимів
Бухгалтерський облік і аудит, 29-40, 2012
62012
Напрями розвитку альтернативних джерел енергії: акцент на твердому біопаливі з деревної біомаси
ЮВ Максимів
Науковий вісник НЛТУ України 20 (8), 2010
62010
Balanced scorecard for implementing united territorial communities’ social responsibility
N Pylypiv, I Piatnychuk, O Halachenko, Y Maksymiv, N Popadynets
Problems and Perspectives in Management 18 (2), 128, 2020
52020
Ensuring sustainable development of the enterprise by modern tools of strategic management: the concept of business administration
NI Pylypiv, ID Piatnychuk, YV Maksymiv
Proc. of the Intern. Conf.“Theory and Practice of Strategic Management of …, 2017
52017
Reporting as an important tool in ensuring interaction between stakeholders
YV Maksymiv
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 304, 2016
42016
Complex Use of Raw Materials in Production of Solid Biofuel by Woodworking Enterprises: Accounting and Analytical Aspect
YV Maksymiv
Ivano-Frankivsk: Printing Folio (in Ukr.), 2015
42015
Фінансова звітність за НП (С) БО 1 та П (С) БО: аналіз змін
ЮВ Максимів
Сталий розвиток економіки, 270-275, 2013
42013
Organizational and technological features of management accounting production costs woodworking enterprises
NI Pylypiv, JV Maksymiv
Actual problems of the region's economy 1, 103-10, 2010
42010
Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект
ЮВ Максимів
Друкарня Фоліант, 2015
32015
Проблеми формування обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємств
ММ Матієшин
Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності: монографія. Івано …, 2014
32014
Conceptual approach to construction of accounting and information provision of social responsibility for business enterprises through the prism of the business partnership system
N Pylypiv, Y Maksymiv, ID Piatnychuk
FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 4 (27), 201-211, 2018
22018
Organization of Accounting Supports in the System of Work Partnerships Among Commercial Banks
Y Maksymiv, N Pylypiv, I Piatnychuk, M Pylypiv
Perspektivy–Journal on economic issues, 2017
22017
Экономическая сущность и принципы функционирования системы делового партнерства коммерческих банков
ЮВ Максымив, МИ Пылыпив
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки (электронное …, 2013
22013
Органiзацiйнi пiдходи до вдосконалення системи облiково-аналiтичного забезпечення управлiння вiдходами деревообробного виробництва
ЮВ Максимiв
22011
Development of Renewable Energy Sources in the Context of Energy Management
V Yakubiv, Y Maksymiv, I Hryhoruk, N Popadynets, I Piatnychuk
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 6 (3-4), 77-87, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20