Подписаться
Олександр Кириченко (Oleksandr Kyrychenko)
Олександр Кириченко (Oleksandr Kyrychenko)
Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна
Подтвержден адрес электронной почты в домене duit.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Критерії формування готовності до професійної діяльності інженерів на основі 3D-моделювання
OS Kyrychenko
Освітологічний дискурс, 296-308, 2017
182017
Prospective directions of scientific research in engineering and agriculture
D Hladyshev, H Hnat, M Lemeshev, O Bereziuk, M Stadnijtschuk, ...
International Science Group, 2023
172023
Статические характеристики винтоканавочного подпятника
НЯ Хлопенко, АС Кириченко
Проблемы трибологии (Problems of tribology), 20-29, 2010
102010
Чисельне тримірне моделювання термоелектричного охолоджувача вимірювального електроустаткування автоматичних систем
ОС Кириченко, ІС Білюк, ДЮ Шарейко, АМ Фоменко, СО Гаврилов, ...
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2018
72018
Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного стенду електротехнічної лабораторії
ОС Кириченко, ДД Марченко, ІМ Сидорика
72017
Моделирование асинхронного электродвигателя с использованием программного модуля Ansys Maxwell RMxprt
ОС Кириченко, ПМ Полянський, ГО Іванов
52016
Порівняльний аналіз термоелектричних елементів з різною геометричною формою напівпровідникового матеріалу
ОС Кириченко
XII Міжнародна науково-технічна конференція "Інновації в суднобудуванні та …, 2021
42021
Моделювання стаціонарних теплових полів струмопровідних шин різного профілю
ОС Кириченко, ВІ Костюченко, ДО Захаров
Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК, 60-63, 2017
42017
Підвищення енергоефективності роботи електронасосних агрегатів
ОС Кириченко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ» 51 (1024), 28-35, 2013
42013
Влияние утечек смазки на статические характеристики подпятника с винтовой нарезкой на конусной поверхности пяты
НЯ Хлопенко, АС Кириченко
Проблемы трибологии (Problems of tribology), 54, 2009
42009
Порівняльний аналіз характеристик термоелектричних модулів з різними геометричними формами напівпровідників для електрообладнання транспорту
ОС Кириченко
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2023
32023
Термоелектричний елемент з напівпровідниками у формі кубоїдів і компенсованою комутаційною пластиною для транспортного електроустаткування
ОС Кириченко
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Recent Advances in …, 2023
22023
Термоелектричні модулі з різним типом комутаційного з’єднання напівпровідникових термопар
ОС Кириченко
Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції "Modern methods of …, 2023
22023
Впровадження компетентністно-орієнтованого комп’ютерного середовища у підготовку магістрів інженерних спеціальностей
ІВ Бацуровська, ОС Кириченко, ОО Самойленко, ЯЕ Андрющенко
Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference …, 2017
22017
Electrodynamic stability of isolatorsand bus bars in a short circuit
O Kyrychenko
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 222-227, 2015
22015
Дослідження робочих характеристик асинхронного двигуна електронасосного агрегату для електротехнологій з використанням програмного модуля Ansys Maxwell RMxprt
ОС Кириченко
Наукові праці : науково-методичний журнал 237 (225), 25-30, 2014
22014
Статичні характеристики гвинтоканавочних вузлів тертя електронасосних агрегатів для електротехнологій
ОС Кириченко
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету …, 2014
22014
Моделювання систем автоматичного керування електроприводами за допомогою z-форм
ОС Кириченко, ІС Білюк, ЛІ Бугрім
Наукові праці : науково-методичний журнал 213 (201), 42-44, 2013
22013
Дискретизація безперервних систем автоматичного керування за методом Ейлера
ОС Кириченко
Вісник аграрної науки Причорномор'я : науково-теоретичний фаховий журнал 1 …, 2013
22013
Анализ исследований статических характеристик винтокана-вочного подпятника
НЯ Хлопенко, АС Кириченко
Суднова енергетика: стан та проблеми: Матеріали V міжнародної науково …, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20