Пригодій Микола Анатолійович
Пригодій Микола Анатолійович
Інститут професійно-тхнічної освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13.00. 04–теорія і методика професійної …
П М.А.
432012
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
МА Пригодій
НАПН України Інститут вищої освіти, 2012
18*2012
Профільне та початкове професійне навчання з електротехніки в загальноосвітній школі
МА Пригодій
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 1999
101999
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів
МА Пригодій
Вища освіта України 1 (3), 388-395, 2011
52011
Професіограма викладача практичного навчання в галузі електроенергетики, як основа системи формування електротехнічної компетентності
М Пригодій, ПВ Васюченко
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія.–Вип, 1, 2010
42010
Сучасні аспекти підготовки вчителів технологій
МА Пригодій
ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011
3*2011
Використання компетентнісного підходу при підготовці майбутніх учителів до профільного навчання учнів
МА Пригодій
Науковий збірник. Виходить 2 рази на рік. Заснований у 2010 році. Засновник …, 2011
32011
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРАЦІ ДЛЯ ДЕСЯТИРІЧНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (СЕРЕДИНА 60-Х–СЕРЕДИНА 80-Х РОКІВ ХХ СТ.)
МА Пригодій
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: Серія …, 2010
32010
Використання міжпредметних зв’язків (на прикладі формування електротехнічних знань і умінь)
МА Пригодій
Трудова підготовка в закладах освіти, 40-43, 1998
31998
Визначення теоретичних аспектів змісту комунікаційної компетентності сучасного фахівця
МА Пригодій
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2014
22014
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
МА Пригодій
22013
Відповідність змісту підготовки майбутніх учителів технологій змісту профільного навчання учнів у старших класах
МА Пригодій
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип 88, 183-188, 2011
22011
Формування моделі фахівця – основа майбутньої професійної діяльності та ефективної підготовки до неї
МА Пригодій, ПВ Васюченко
22010
Світовий досвід організації допрофесійної і професійної освіти молоді за інституційною моделлю
МА Пригодій
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету 80, 197-201, 2010
22010
Дослідження процесу формування педагогічного професіоналізму у майбутніх учителів технологій
МА Пригодій
Вісник Черніг. держ. пед. ун-ту ім. ТГ Шевченка.–Чернігів: ЧДПУ, 72-77, 2009
22009
Ціннісні орієнтації як умова самореалізації особистості педагога
МА Пригодій
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету, 139-141, 2007
22007
Теоретичні основи лекційно-практичної системи підготовки майбутніх викладачів
МА Пригодій
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
12016
Використання компаративного аналізу в дослідженнях з порівняльної педагогіки
МА Пригодій
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Використання нових спецкурсів, освітніх програм та методик навчання при підготовці майбутніх викладачів ВНЗ
АВ Пригодій, МА Пригодій
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2014
12014
Самоменеджмент викладача вищого навчального закладу
МА Пригодій
Вісник Чернігівського національного педаго-гічного університету імені Т.Г …, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20