Кузьміна Н.В.
Кузьміна Н.В.
Інститут біології тварин НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Активність супероксиддисмутази і глутатіонпероксидази в різних органах і крові корів
НВ Кузьміна
Біологія тварин 10 (1-2), 128-134, 2008
82008
Характеристика взаимосвязи показателей линейной оценки, живой массы и молочной продуктивности бурых швицких коров типа Смоленский
ВК Чернушенко, ВИ Листратенкова, ДН Кольцов, НВ Кузьмина
Зоотехния, 8-10, 2009
72009
Микробоценоз кишечного тракта Eisenia fetida в зависимости от субстрата
ЕН Кубарев, НВ Верховцева, НВ Кузьмина
Мат-лы II Международной науч.-практ. конф.“Человек и животные”. Астрахань, 214, 2005
72005
Современные тенденции использования нетрадиционного сырья в производстве хлеба и хлебобулочных изделий
НА Лесникова, ЛЮ Лаврова, НВ Кузьмина
Материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф.«Современное хлебопекарное …, 2012
52012
Продуктивное долголетие коров черно-пестрой породы
НВ Кузьмина, ДН Кольцов
практич. конф.//Теоретические и прикладные аспекты современной науки …, 2015
42015
Влияние паратипических факторов на продуктивное долголетие коров черно-пестрой породы
НВ Кузьмина, ДН Кольцов
Национальная Ассоциация Ученых, 148-151, 2015
32015
До оцінювання цитотоксичної дії полімерних виробів з використанням тест-об’єкту—сперміїв бугаїв
ВП Музика, ІС Атаманюк, ОІ Чайковська, ОП Панич, ОІ Сергієнко, ...
Біологія тварин, 279-285, 2011
32011
Активність ензимів антиоксидантного захисту в репродуктивних органах корів за норми та патології
ММ Акимишин, НВ Кузьміна, РГ Сачко, ДД Остапів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Активність та вміст ізоформ аспартатамінотрансферази в еякулятах самців і виживання сперміїв
Н Кузьміна, Д Остапів, І Яремчук, Н Гулеюк, І Гуменецький
Біологія тварин, 138-143, 2012
22012
Зв'язки між активністю та вмістом ізоформ ензимів малат-аспартатного шунта в еякулятах та виживанням сперміїв // Біологія тварин
Кузьмина
Біологія тварин, 0
2*
Вміст ліпідів та концентрація статевих гормонів у культурі клітин гранульози
ЮВ Боднар, НВ Кузьміна, АЗ Пилипець, РГ Сачко, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2015
12015
Активність і вміст ізоформ лактатдегідрогенази за культивування клітин гранульозного шару фолікулів яєчників корів
ЮВ Боднар, НВ Кузьміна, АЗ Пилипець, РГ Сачко, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
12014
Активність і вміст ізоформ супероксиддисмутази за культивування клітин гранульози
ЮВ Боднар, НВ Кузьміна, РГ Сачко, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
12014
Антиоксидантная защита и интенсивность синтеза половых гормонов при культивировании клеток гранулезного шара фолликулов коров
ЮВ Боднар, НВ Кузьмина, РГ Сачко, ДД Остапив
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Ізоформи холінестерази у спермі та репродуктивних органах бугаїв
НВ Насєдкіна, НВ Кузьміна, ДД Остапів
Біологія тварин, 169-173, 2012
12012
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕРВИС-ПЕРИОДА В УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
НВ Кузьмина, АС Герасимова
Достижения современной аграрной науки сельскохозяйственному производству …, 2017
2017
Активность и содержание изозимов аспартатаминотрансферазы в репродуктивних органах коров
ММ Акымышин, НВ Кузьмина, ДД Остапив
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Интенсивность окислительных процессов и качество спермиев быков при добавлении в разбавитель наносукцинатов микроэлементов
ИМ Яремчук, НВ Кузьмина, ММ Шаран, ДД Остапив, СЙ Кава
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ
НВ Кузьмина
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH, 202-206, 2017
2017
Якість еякулятів та розбавленої середовищем Екосперм сперми кнурів
СБ Корнят, ЮВ Боднар, ОБ Андрушко, НВ Кузьміна, ДД Остапів, ...
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 186-190, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20