Кузьміна Н.В.
Кузьміна Н.В.
Інститут біології тварин НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Активність супероксиддисмутази і глутатіонпероксидази в різних органах і крові корів
НВ Кузьміна, ДД Остапів, ВВ Влізло
Біологія тварин 10 (1/2), 128-132, 2008
102008
Продуктивное долголетие коров черно-пестрой породы
НВ Кузьмина, ДН Кольцов
Теоретические и прикладные аспекты современной науки, 55, 2015
82015
Современные тенденции использования нетрадиционного сырья в производстве хлеба и хлебобулочных изделий
НА Лесникова, ЛЮ Лаврова, НВ Кузьмина
Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции «Современное …, 2012
82012
Характеристика взаимосвязи показателей линейной оценки, живой массы и молочной продуктивности бурых швицких коров типа Смоленский
ВК Чернушенко, ВИ Листратенкова, ДН Кольцов, НВ Кузьмина
Зоотехния, 8-10, 2009
82009
Влияние паратипических факторов на продуктивное долголетие коров черно-пестрой породы
НВ Кузьмина, ДН Кольцов
Национальная ассоциация ученых, 148-151, 2015
72015
Микробоценоз кишечного тракта Eisenia fetida в зависимости от субстрата
ЕН Кубарев, НВ Верховцева, НВ Кузьмина
Мат-лы II Международной науч.-практ. конф.“Человек и животные”. Астрахань, 214, 2005
72005
До оцінювання цитотоксичної дії полімерних виробів з використанням тест-об’єкту—сперміїв бугаїв
ВП Музика, ІС Атаманюк, ОІ Чайковська, ОП Панич, ОІ Сергієнко, ...
Біологія тварин, 279-285, 2011
32011
Активність і вміст ізозимів супероксиддисмутази в тканинах репродуктивних органів корів
ММ Акимишин, НВ Кузьміна, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2017
12017
Якість еякулятів та розбавленої середовищем Екосперм сперми кнурів
СБ Корнят, ЮВ Боднар, ОБ Андрушко, НВ Кузьміна, ДД Остапів, ...
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 186-190, 2016
12016
Жизнь отдана науке. Памяти проф. Дубовик ИА (1895-1953)
МФ Падура, ВГ Стояновский, ПИ Головач
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Зв’язок між фізіологічними показниками еякулятів та окисними процесами у спермі бугаїв
СЙ Кава, ІМ Яремчук, НВ Кузьміна, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2015
12015
Вміст ліпідів та концентрація статевих гормонів у культурі клітин гранульози
ЮВ Боднар, НВ Кузьміна, АЗ Пилипець, РГ Сачко, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2015
12015
Антиоксидантний захист та інтенсивність синтезу статевих гормонів за культивування клітин гранульозного шару фолікулів корів
ЮВ Боднар, НВ Кузьміна, РГ Сачко, ДД Остапів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Активність ензимів антиоксидантного захисту в репродуктивних органах корів за норми та патології
ММ Акимишин, НВ Кузьміна, РГ Сачко, ДД Остапів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Активність і вміст ізоформ лактатдегідрогенази за культивування клітин гранульозного шару фолікулів яєчників корів
ЮВ Боднар, НВ Кузьміна, АЗ Пилипець, РГ Сачко, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
12014
Активність і вміст ізоформ супероксиддисмутази за культивування клітин гранульози
ЮВ Боднар, НВ Кузьміна, РГ Сачко, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
12014
АКТИВНІСТЬ І ВМІСТ ІЗОФОРМ СОД В ЕЯКУЛЯТАХ САМЦІВ І ВИЖИВАННЯ СПЕРМІЇВ
Н Кузьміна, Д Остапів, Н Гулеюк, І Гуменецький
Вісник ЛНУ ім. Ів. Франка, 44-51, 2012
12012
Активність та вміст ізоформ аспартатамінотрансферази в еякулятах самців і виживання сперміїв
Н Кузьміна, Д Остапів, І Яремчук, Н Гулеюк, І Гуменецький
Біологія тварин, 138-143, 2012
12012
Ізоформи холінестерази у спермі та репродуктивних органах бугаїв
НВ Насєдкіна, НВ Кузьміна, ДД Остапів
Біологія тварин, 169-173, 2012
12012
К оценке цитотоксического действия полимерных изделий с использованием тест-объєкта-спермиев быков
ВП Музыка, ИЕ Атаманюк, АИ Чайковская, АП Панич, АИ Сергиенко, ...
Біологія тварин 13 (1-2), 279-285, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20