Підписатись
Кузьміна Н.В.
Кузьміна Н.В.
Інститут біології тварин НААН
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Активність супероксиддисмутази і глутатіонпероксидази в різних органах і крові корів
НВ Кузьміна, ДД Остапів, ВВ Влізло
Біологія тварин 10 (1/2), 128-132, 2008
122008
Зв’язок між фізіологічними показниками еякулятів та окисними процесами у спермі бугаїв
СЙ Кава, ІМ Яремчук, НВ Кузьміна, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2015
22015
К оценке цитотоксического действия полимерных изделий с использованием тест-объєкта-спермиев быков
ВП Музыка, ИЕ Атаманюк, АИ Чайковская, АП Панич, АИ Сергиенко, ...
Біологія тварин 13 (1-2), 279-285, 2011
22011
До оцінювання цитотоксичної дії полімерних виробів з використанням тест-об’єкту—сперміїв бугаїв
ВП Музика, ІС Атаманюк, ОІ Чайковська, ОП Панич, ОІ Сергієнко, ...
Біологія тварин, 279-285, 2011
22011
Інтенсивність окисно-відновних процесів та виживання сперміїв кнурів за додавання в розріджені еякуляти наносукцинатів мікроелементів
СБ Корнят, ОБ Андрушко, НВ Кузьміна, ЮВ Боднар, ММ Шаран, ...
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 70-74, 2017
12017
Активність і вміст ізозимів супероксиддисмутази в тканинах репродуктивних органів корів
ММ Акимишин, НВ Кузьміна, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2017
12017
Якість еякулятів та розбавленої середовищем Екосперм сперми кнурів
СБ Корнят, ЮВ Боднар, ОБ Андрушко, НВ Кузьміна, ДД Остапів, ...
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 186-190, 2016
12016
Вміст ліпідів та концентрація статевих гормонів у культурі клітин гранульози
ЮВ Боднар, НВ Кузьміна, АЗ Пилипець, РГ Сачко, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2015
12015
Антиоксидантний захист та інтенсивність синтезу статевих гормонів за культивування клітин гранульозного шару фолікулів корів
ЮВ Боднар, НВ Кузьміна, РГ Сачко, ДД Остапів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Активність ензимів антиоксидантного захисту в репродуктивних органах корів за норми та патології
ММ Акимишин, НВ Кузьміна, РГ Сачко, ДД Остапів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Активність і вміст ізоформ лактатдегідрогенази за культивування клітин гранульозного шару фолікулів яєчників корів
ЮВ Боднар, НВ Кузьміна, АЗ Пилипець, РГ Сачко, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
12014
Активність і вміст ізоформ супероксиддисмутази за культивування клітин гранульози
ЮВ Боднар, НВ Кузьміна, РГ Сачко, ДД Остапів
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
12014
Активність та вміст ізоформ аспартатамінотрансферази в еякулятах самців і виживання сперміїв
Н Кузьміна, Д Остапів, І Яремчук, Н Гулеюк, І Гуменецький
Біологія тварин, 138-143, 2012
12012
Ізоформи холінестерази у спермі та репродуктивних органах бугаїв
НВ Насєдкіна, НВ Кузьміна, ДД Остапів
Біологія тварин, 169-173, 2012
12012
Ізоформи аспартатамінотрансферази в еякулятах бугаїв
НВ Кузьміна, ДД Остапів, ІМ Яремчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Ізоферменти СОД у розріджених еякулятах бугаїв
НВ Кузьміна, ДД Остапів
Розведення і генетика тварин, 107-108, 2010
12010
Зв'язки між активністю та вмістом ізоформ ензимів малат-аспартатного шунта в еякулятах та виживанням сперміїв // Біологія тварин
Кузьмина
Біологія тварин, 0
1*
Ізозими глутатіонпероксидази в тканині яєчника корів за різних фізіологічних та патологічного станів статевої залози.
ММ Акимишин, НВ Кузьміна, ДД Остапів
Scientific Messenger of Lviv National University of Verterinary Medicine …, 2023
2023
Лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин НААН: історія і сьогодення
ВВ Влізло, ДД Остапів, ІМ Петрух, МР Козак, НВ Кузьміна, ЮВ Мартин
Animal Biology 22 (3), 53, 2020
2020
ВИЖИВАННЯ СПЕРМІЇВ У ЗВ’ЯЗКУ З АКТИВНІСТЮ ТА ВМІСТОМ ІЗОФОРМ МАЛАТДЕГІДРОГЕНАЗИ У ЕЯКУЛЯТАХ КНУРІВ
НВ Кузьміна, ДД Остапів
Редакційна колегія, 57, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20