Підписатись
Наталія Іванівна Лазаренко / Nataliia Lazarenko
Наталія Іванівна Лазаренко / Nataliia Lazarenko
Ректор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / VSPU
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Культура мовлення викладача як невід'ємна складова ключових компетентностей сучасного педагога
НІ Лазаренко, НИ Лазаренко
Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2016
992016
Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти
АМ Коломієць, НІ Лазаренко
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2016
662016
Професійна підготовка вчителів у педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції
НІ Лазаренко, НИ Лазаренко
Вінниця: ТОВ «Друк», 2019
582019
Формування в дітей з функціональними обмеженнями індивідуальної системи знань сенсожиттєвого характеру засобами арт-терапії
Н Лазаренко, А Хіля, А Коломієць
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 1 (13), 131-143, 2017
582017
Нові вимоги до професіоналізму вчителя з урахуванням процесів євроінтеграції.
НІ Лазаренко
462018
Management of athletic form in athletes practicing game sports over the course of training macrocycle
V Kostiukevych, N Lazarenko, N Shchepotina, I Kulchytska, N Svirshchuk, ...
Journal of Physical Education and Sport 19, 28-34, 2019
382019
Структурні компоненти інформаційної культури викладача педагогічного вищого навчального закладу
НІ Лазаренко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
372016
Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців в умовах сучасних трансформаційних змін
НІ Лазаренко
Actual question and problems of development of social sciences: Conference …, 2016
372016
Зміст, структура і основні напрямки діяльності наукової лабораторії педагогічної майстерності викладача вищої школи
НІ Лазаренко
Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог …, 2017
362017
Programming of the training process of qualified football players in the competitive period of the macrocycle
V Kostiukevych, N Lazarenko, N Shchepotina, K Poseletska, V Stasiuk, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2019
352019
Розвиток пізнавальної активності першокласників у період навчання грамоти
НІ Лазаренко
Початкова школа.–1999.–ғ 5, 13-16, 1999
341999
Університетська наука у міжнародному інформаційному просторі
ВС Білоус, ВС Белоус, НІ Лазаренко, НИ Лазаренко, АМ Коломієць, ...
322017
Формування у молодших школярів поняття про слово у взаємозв'язку його лексичних та граматичних значень (на матеріалі прикметника)
НІ Лазаренко
Київський держ. пед. ін-т ім. МП Драгоманова, 1993
321993
Higher Education in Ukraine: Ensuring the Quality of Education
NI Lazarenko, VV Kaplinski, VV Kаplinskiу
Kielce: Holy Cross University, 2016
302016
The development of musical intelligence in junior schoolchildren during the lessons of the artistic cycle
N Lazarenko, L Brovchak, L Starovoit
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2019
292019
Формирование лекторского мастерства преподавателя в условиях вхождения в европейское образовательное пространство [Publicasia bola vydana elektronicky v Digitalnej kniznici UK …
НИ Лазаренко
Zbornik prispevkov z medzinarodnej Presovevedeckej konferencie konanej dria …, 2018
292018
Концептуальні засади розвитку наукової діяльності педагогічного університету на сучасному етапі розвитку суспільства
АМ Коломієць, НІ Лазаренко, ЄВ Громов
ДНВЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2017
292017
Наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу як школа формування професійної компетентності
ВВ Каплінський, НІ Лазаренко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
292016
Збагачення словника молодших школярів прикметниками/Наталія Лазаренко
Н Лазаренко
Початкова школа, 14-17, 1999
281999
Інтеграція університетської науки у світовий інформаційний простір
В Білоус, Н Лазаренко, А Коломієць
Вісник книжкової палати, 19-23, 2017
272017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20