Галина Пиріг
Галина Пиріг
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія
ЮВ Дзядикевич, БО Язлюк, РБ Гевко, ЮІ Гайда, РІ Розум, ГІ Пиріг, ...
272016
Удосконалення кредитних відносин в аграрному секторі економіки
ГІ Пиріг
Економіка АПК, 106-109, 2004
182004
Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві
ГІ Пиріг
Галина Ігорівна Пиріг.—Тернопіль, 2004.—186 с, 2004
92004
Генезис кредитних відносин у сільському господарстві
ГІ Пиріг
Економіка АПК, 64-69, 2004
92004
Екологічний моніторинг як складова безпеки навколишнього середовища/ГІ Пиріг/Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції за участю іноземних студентів
ГІ Пиріг
Тернопіль, 2016
5*2016
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ГІ Пиріг, АЯ Крупка, ІБ Лещик
СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ, 173-177, 2016
4*2016
Зарубіжний досвід реалізації національної екологічної політики сталого розвитку/Пиріг ГІ, Крупка АЯ
ГІ Пиріг
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої, 187-189, 2016
42016
Концептуальні аспекти стратегії сталого розвитку
Г Пиріг, А Крупка, І Лещик
Східна Європа: економіка, бізнес та управління.–Випуск 3 (03), 2015
42015
Принципи формування еколого-спрямованої стратегії еколого-орієнтованого підприємства
Г Пиріг, І Лещик
Матеріали круглого столу "Особливості розвитку послуг технічного сервісу в …, 2014
4*2014
Принципи формування еколого-спрямованої стратегії еколого-орієнтованого підприємства/Пиріг ГІ, Лещик ІБ
ГІ Пиріг
Матеріали Круглого столу “Особливості розвитку ринку послуг технічного …, 2014
4*2014
Використання внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів у кредитуванні сільського господарства
ГІ Пиріг
Рада. Інформаційно-методичний вісник., 19-22, 2004
42004
Використання внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів у кредитуванні сільського господарства
ГІ Пиріг
Економіка АПК, 73-79, 2004
42004
Організаційно-економічні трансформації в аграрному секторі економіки
ІБ Лещик, ГІ Пиріг
Сталий розвиток економіки, 327-331, 2013
32013
Економіка довкілля і природних ресурсів
ЮВ Дзядикевич
Тернопіль, Астон, стор 58, 2016
22016
АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ТА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Г Пиріг, І Лещик
Галицький економічний вісник, 87-93, 2011
22011
Аналіз стану та тенденцій розвитку ринку зерна
ІБ Лещик
Затверджено вченою радою університету (Протокол № 4 від 08.12. 2009 р.), 34, 2010
12010
Особливості розвитку кредитних відносин у сільському господарстві
ГІ Пиріг
Агроінком, 80-85, 2004
12004
ЕКОЛОГІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
Г Пиріг
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 24-28, 2019
2019
Механізм фінансування енергоефективних заходів в умовах сталого розвитку суспільства
Г Пиріг, К Андрій
Економічний аналіз 28 (№ 3), С. 71-78, 2018
2018
РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОГО ВИРОБНИЦТВА» ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ
Г Пиріг, А Крупка
Редакційна колегія: Пуцентейло ПР, д. е. н., професор (відп. за випуск …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20