Підписатись
Олександр Копиленко / Александр Копыленко / Oleksandr Kopylenko
Олександр Копиленко / Александр Копыленко / Oleksandr Kopylenko
Національна комісія з радіаційного захисту населення України / National commission for radiation
Підтверджена електронна адреса в nkrzu.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Держава і право України 1917-1920
ОЛ Копиленко, МЛ Копиленко
Либідь, 1997
2151997
Сто днів
О Копиленко
Центральної Ради.—К.: Україна, 1992
97*1992
Законотворчий процес в Україні
ОВ Богачова, ОВ Зайчук, ОЛ Копиленко, ОВ Богачова, ОВ Зайчук, ...
К.: Реферат, 108, 2006
622006
Законотворчий процес: стан і шляхи вдосконалення
ОЛ Копиленко, ОВ Богачова
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2010
602010
Українська ідея
ОЛ Копиленко
М. Грушевського: історія і сучасність/ОЛ Копиленко.–К.: Либідь, 121-123, 1991
581991
Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу
ОЛ Копиленко
К.: Таксон, 326, 2002
502002
Історія держави і права України
АС Чайковський, ВІ Батрименко, ОЛ Копиленко
К.: Юрінком інтер, 2003
40*2003
Загальна теорія держави і права:(основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посібник/За ред.: ОВ Зайчука, НМ Оніщенко, ОЛ Копиленко
ОВ Зайчук
К.: Юрінком інтер 400, 2008
392008
Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток
ВС Журавський, ОВ Зайчук, ОЛ Копиленко, НМ Оніщенко
К.: Юрінком Інтер, 2003
37*2003
Влада інформації
ОЛ Копиленко
К, 1991
341991
Правознавство: навчальний посібник
ОЛ Копиленко
ОП Копиленко–К.:«ВД «Професіонал, 2007
33*2007
Leading institutional mechanism of the state regulation and the shadow economy
O Kopylenko, I Gryshova, O Diachenko
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2018
322018
Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти
СГ Гуржій, ОЛ Копиленко, ЯВ Янушевич
К.: Парлам. вид-во, 2005
312005
Teoretychni zasady vykorystannia kilkisnykh pokaznykiv u doslidzhenniakh pam’iatok prava
OL Kopylenko, BV Kindiuk
Yurydychna Ukraina, 7–8, 4–12, 2016
30*2016
Правове моделювання як ефективний засіб нормативно-правової уніфікації у правотворчості
КОЛ Копиленко ОЛ, МГО Мурашин ГО
Університетські наукові записки, 24-31, 2005
292005
Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації
ОЛ Копиленко
Таксон, 2001
292001
Мовні проблеми в українській політичній думці та законодавстві 1917–1920 рр
О Копиленко
Право України 9, 44-48, 1998
261998
Юридична освіта в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення
В Журавський, О Копиленко
Право України, 3-6, 2004
232004
Історія держави і права України
АС Чайковський, ВІ Батрименко, ОЛ Копиленко
К.: Юрінком інтер, 2003
232003
Сучасна правова енциклопедiя за заг. ред. ОВ Зайчука; Iн-т законодавства Верхов. Ради України
ОВ Зайчук, ОЛ Копиленко, НМ Онiщенко
22*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20