Подписаться
Оксана Сливінська
Оксана Сливінська
доцент кафедри обліку і аудиті Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"
Подтвержден адрес электронной почты в домене bati.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Впровадження системи контролінгу на підприємствах України
ОБ Сливінська
Агросвіт, 34-37, 2015
62015
Методичні підходи до аналізу економічної ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності зерновиробництва
ОБ Сливінська
Агросвіт, 22-26, 2015
52015
Підходи до визначення інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору
ОД Витвицька, ОБ Сливінська
Формування ринкових відносин в Україні, 111-115, 2012
32012
ОБЛIКОВО-АНАЛIТИЧНИЙ МЕХАНIЗМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПIДПРИЄМСТВ
СМ Судомир, ОВ Бондар, ОБ Сливінська
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2022
22022
Роль бізнес-діагностики в управлінні підприємством
ОБ Сливінська
Міжнародна наукова інтернет-конференція" Інформаційне суспільство …, 2021
22021
Статистичні методи в економічному та управлінському аналізі
ОБ Сливінська, ОВ Боднар
Харків: ХНАУ, 2021
12021
Облік бібліотечних фондів
ОВ Качмар, СВ Герчанівська, ОБ Сливінська
Економіка та суспільство, 2021
12021
AКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
ММ Кіселик, ОБ Сливінська
Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників в, 130, 2024
2024
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА FUNDAMENTALS OF THE FORMATION OF THE ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE
ОД Витвицька, ОБ Сливінська
Technology 8 (3), 251-255, 2023
2023
здобувачів вищої освіти ВП НУБіП України" БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" на І семестр 2022-2023 н. р.
НД Островська, ІС Соловей, ОВ Боднар, ВІ Літвінов, ІО Федуняк, ...
Маркетинг 13, 203, 2022
2022
Соціально-економічні показники як об’єкт статистичного спостереження
ОБ Сливінська, ОВ Качмар
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2022
2022
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент»
ОБ Сливінська
Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут, 2022
2022
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент»
ОБ Сливінська
Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут, 2022
2022
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент»
ОБ Сливінська
Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут, 2022
2022
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Лідерство, управління комунікаційною та командною взаємодією» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 073 …
ММ Жибак, ОБ Сливінська
Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут, 2022
2022
Проблеми та перспективи розвитку статистики в Україні
ОБ Сливінська
Голова редакційної колегії (науковий редактор), 56, 2022
2022
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Лідерство, управління комунікаційною та командною взаємодією» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент»
ММ Жибак, ОБ Сливінська
Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут, 2022
2022
Управлінський аналіз та статистичні показники–основа інформаційного забезпечення підприємств
ОВ Боднар, ОБ Сливінська
Харків: ХНАУ, 2021
2021
СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
О Сливінська, О Витвицька
Ефективна економіка., 2021
2021
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
О Сливінська, О Боднар
Приазовський економічний вісник., 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20