Follow
Шевчук Наталія Валентинівна (Shevchuk Nataliia)ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6467-7748
Шевчук Наталія Валентинівна (Shevchuk Nataliia)ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6467-7748
Other namesShevchuk Nataliia V., Shevchuk Nataliia, Nataliia Shevchuk
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, НВ Шевчук
КНЕУ, 2000
875*2000
Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій.
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, НВ Шевчук
КНЕУ, 1999
873*1999
Управління капіталом підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
1732006
Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування
Н Шевчук
Ринок цінних паперів України, 39-43, 2004
942004
Економіка підприємства: підручник
ГО Швиданенко
КНЕУ, 2009
53*2009
Ефективність ресурсного забезпечення діяльності підприємств: проблеми оцінювання
НВ Шевчук
Ефективна економіка, 2010
242010
Капіталізація знань як стратегічного активу підприємства: методологічний аспект
ОМ Гребешкова, НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
182012
Економіка підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
ГО Швиданенко, НВ Мендрул, Олександр Гарійович, Шевчук
КНЕУ, 2010
17*2010
Ринкова капіталізація промислових підприємств у контексті розвитку національної економіки
НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
142012
Управлiння капiталом пiдприємства: Навч. посiб
ГО Швиданенко, НВ Шевчук
132007
Information and Technological Support of Enterprise Management: Diagnostics of Crisis Situations
L Halkiv, I Kulyniak, N Shevchuk, L Kucher, T Horbenko
2021 11th International Conference on Advanced Computer Information …, 2021
122021
Сучасні моделі оцінювання доданої вартості підприємства
НВ Шевчук
Стратегія економічного розвитку України, 271-277, 2014
122014
Фінансові аспекти формування вартості підприємства
НВ Шевчук, РВ Корж
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua, 2012
12*2012
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
112011
Управління формуванням і функціонуванням капіталу підприємств
НВ Шевчук
Київський національний економічний університет, 2004
112004
Капітал підприємства: формування і використання
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук, ЛА Петренко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
92013
Управлінські аспекти капіталізації підприємств
НВ Шевчук
Культура народов Причерноморья, 92 - 96, 2012
92012
Fundamentalno-vartisnyi pidkhid do vyznachennia efektyvnosti upravlinnia resursamy pidpryiemstva
NV Shevchuk
Fundamentally-cost approach to determine the effectiveness of enterprise …, 2011
92011
Управління ресурсами підприємства.
ГО Швиданенко, НВ Шевчук
КНЕУ, 2010
9*2010
Фундаментально-вартісний підхід до визначення ефективності управління ресурсами підприємства.
НВ Шевчук
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки» 1 (5 (50)), 2014
82014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20