Шевчук Наталія Валентинівна (Shevchuk Nataliia)
Шевчук Наталія Валентинівна (Shevchuk Nataliia)
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Економіка підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, НВ Шевчук
КНЕУ, 2000
522*2000
Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій.
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, НВ Шевчук
КНЕУ, 1999
519*1999
Економіка підприємства
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ОС Федонін, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999
5151999
Управління капіталом підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
1212006
Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування
Н Шевчук
Ринок цінних паперів України, 39-43, 2004
462004
Економіка підприємства: підручник/Швиданенко ГО, Васильков В. Г., Гончарова НП [та ін.]; за заг. ред. ГО Швиданенко
ГО Швиданенко
К.: КНЕУ 598 (2), 2009
222009
Економіка підприємства: підручник/Швиданенко ГО, Васильков В. Г., Гончарова НП [та ін.]; за заг. ред. ГО Швиданенко
ГО Швиданенко
К.: КНЕУ 598 (2), 2009
222009
Економіка підприємства: підручник
ГО Швиданенко
КНЕУ, 2009
222009
Ефективність ресурсного забезпечення діяльності підприємств: проблеми оцінювання
НВ Шевчук
Ефективна економіка, 2010
182010
Капіталізація знань як стратегічного активу підприємства: методологічний аспект
ОМ Гребешкова, НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
122012
Фінансові аспекти формування вартості підприємства
НВ Шевчук, РВ Корж
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua, 2012
112012
Ринкова капіталізація промислових підприємств у контексті розвитку національної економіки
НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
92012
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
92011
Управління формуванням і функціонуванням капіталу підприємств
НВ Шевчук
Київський національний економічний університет, 2004
92004
Fundamentalno-vartisnyi pidkhid do vyznachennia efektyvnosti upravlinnia resursamy pidpryiemstva
NV Shevchuk
Fundamentally-cost approach to determine the effectiveness of enterprise …, 2011
82011
Управлінські аспекти капіталізації підприємств
НВ Шевчук
Культура народов Причерноморья, 92 - 96, 2012
72012
Управлiння капiталом пiдприємства: Навч. посiб.
ГО Швиданенко, НВ Шевчук
72007
Сучасні моделі оцінювання доданої вартості підприємства
НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
62014
Фундаментально-вартісний підхід до визначення ефективності управління ресурсами підприємства.
НВ Шевчук
Науковий вісник PUET: Economic Sciences 1 (5 (50)), 2014
62014
Upravlinnia kapitalom pidpryiemstva Money management company
HO Shvydanenko, NV Shevchuk
Kyiv: KNEU, 2007
62007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20