Nina (Petruk) Bondarenko | Ніна (Петрук) Бондаренко | Нина (Петрук)  Бондаренко
Nina (Petruk) Bondarenko | Ніна (Петрук) Бондаренко | Нина (Петрук) Бондаренко
Docent, Dnipro State Medical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dma.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Спосіб установлення координат ультраструктур при трансмісійній електронній мікроскопії біологічних об'єктів
IВ Твердохлiб, НС Петрук, МВ Iванченко, ЮВ Сiлкiна, IС Хрiпков, ...
14*2013
The cardio-and neuroprotective effects of Corvitin and 2-oxoglutarate in rats with pituitrin-isoproterenol-induced myocardial damage V. Tkachenko, Y. Kovalchuk 2, N. Bondarenko …
AS V. Tkachenko, Y. Kovalchuk, N. Bondarenko, О. Bondarenko, G. Ushakova
Biochemistry Research International, 11 pages, 2018
10*2018
Клеточный состав и ультраструктура периапикальной грануляционной ткани при первичном и вторичном хроническом периодонтите
ПИ Гриценко, НС Петрук, АВ Самойленко, ИВ Твердохлеб
Морфологія, 2014
8*2014
Сучасна концепція розвитку спеціалізованих міжклітинних з’єднань кардіоміоцитів
НС Петрук
Морфологія 111 (2-С), 6-13, 2009
52009
Оптимизация анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении колоректального рака: клинико-морфологические параллели
SP Novikov, KO Chebanov, LA Kirillova, NS Petruk, KB Frolov, ...
Morphologia 10 (3), 217-223, 2016
32016
Ультраструктурний аналіз нексусів шлуночкових кардіоміоцитів щурів у постнатальному онтогенезі після дії хронічної пренатальної гіпоксії
НС Петрук
Мир медицины и биологии 10 (1 (43)), 2014
32014
Ультраструктурна характеристика механізму формування та розвитку вставного диска в робочому міокарді шлуночків щурів на етапах постнатального онтогенезу
НС Петрук
Морфологія, 94-100, 2013
32013
Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 2: аналіз результатів …
ІСШ О. О. Бондаренко, Н. С. Петрук
Медична освіта, 74-76, 2017
2*2017
Experience of implementation of teaching method at the Department of Pathological Anatomy, based on the principle of clinical cases selection. Part 1: method description
IS Bondarenko, О.О., Petruk, N.S., & Shponka
Medical Education, 102-106, 2017
2*2017
Ультраструктурний аналіз будови та розподілу адгерентних міжклітинних контактів у шлуночковому міокарді щурів на етапах постнатального онтогенезу після дії хронічної …
NS Petruk
Патологія, 2013
22013
Мікроциркуляторні зміни та ушкодження епітелію сім’яних пухирців щурів за умов моделювання та ремоделювання порушень кровообігу
ТІВ Кошарний В.В., Каграманян А.К., Абдул-Огли Л.В., Бондаренко Н.С ...
Морфологія 13 (1), 6-12, 2019
12019
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПАРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У РАНАХ БОЙОВОГО ХАРАКТЕРУ ПІД ВПЛИВОМ ВАКУУМ-АСИСТОВАНОЇ ТЕРАПІЇ
НСБ О.Є. Лоскутов, О.М. Горегляд, О.О. Бондаренко
Morphologia 12 (1), 20-28, 2018
12018
Морфологічний аналіз впливу резвератролу на стан нейронів та глії у неокортексі щурів з метаболічним синдромом
НО Мархонь, ВЙ Мамчур, ВІ Жилюк, НС Петрук
Морфологія 2, 42-48, 2015
1*2015
Аналіз морфометричних та ультраструктурних характеристик гемомікроциркуляторного русла гіпокампу щурів з алоксановим діабетом за умов введення цитиколіну
ВІ Жилюк, ВЙ Мамчур, НС Петрук, АЕ Лєвих
ScienceRise. Medical science, 53-59, 2015
12015
Взаимосвязь реакций митохондриального аппарата и распределения нексусов сократительных кардиомиоцитов в постнатальном онтогенезе в ответ на воздействие хронической …
НС Петрук, МВ Иванченко, ИВ Твердохлеб
Вестник Волгоградского государственного медицинского университета, 2014
12014
Вплив хронічної пренатальної гіпоксії на спеціалізований контактний апарат шлуночків серця щурів в онтогенезі
NS Petruk
Патологія, 2014
12014
Experimental substantiation of the expediency of the combined use of piracetam and metformin for pharmacological correction of cognitive disorders in conditions of prolonged …
АE Lievykh, NS Bondarenko, SN Dronov, VI Mamchur, IV Tverdokhlib, ...
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 25 (3), 30-39, 2020
2020
МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ УРСОДЕЗОХСИХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ НА М’ЯЗОВУ ОБОЛОНКУ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА МИШЕЙ
ОЄ Абатуров, ВЛ Бабич, НС Бондаренко
2020
The role of glia in the mechanisms of neural protection of the fixed combination of ipidacrine hydrochloride/phenibut on the background of drug-induced liver injury
Y Kharchenko, N Bondarenko, A Serdiuk, G Ushakova, V Zhyliuk
Ukrainian biopharmaceutical journal, 50-60, 2020
2020
Мікроциркуляторні зміни та ушкодження епітелію сім’яних пухирців щурів за умов моделювання та ремоделювання порушень кровообігу.
VV Kosharnyi, AK Kagramanyan, LV Abdul-Ohly, NS Bondarenko, ...
Morphologia 13 (1), 6-12, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20