Nina (Petruk) Bondarenko | Ніна (Петрук) Бондаренко | Нина (Петрук)  Бондаренко
Nina (Petruk) Bondarenko | Ніна (Петрук) Бондаренко | Нина (Петрук) Бондаренко
Docent, Dnipro State Medical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dma.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Спосіб установлення координат ультраструктур при трансмісійній електронній мікроскопії біологічних об'єктів
IВ Твердохлiб, НС Петрук, МВ Iванченко, ЮВ Сiлкiна, IС Хрiпков, ...
17*2013
The cardio-and neuroprotective effects of Corvitin and 2-oxoglutarate in rats with pituitrin-isoproterenol-induced myocardial damage V. Tkachenko, Y. Kovalchuk 2, N. Bondarenko …
AS V. Tkachenko, Y. Kovalchuk, N. Bondarenko, О. Bondarenko, G. Ushakova
Biochemistry Research International, 11 pages, 2018
12*2018
Клеточный состав и ультраструктура периапикальной грануляционной ткани при первичном и вторичном хроническом периодонтите
ПИ Гриценко, НС Петрук, АВ Самойленко, ИВ Твердохлеб
Морфологія, 2014
8*2014
Сучасна концепція розвитку спеціалізованих міжклітинних з’єднань кардіоміоцитів
НС Петрук
Морфологія 111 (2-С), 6-13, 2009
62009
Ультраструктура мітохондріального апарату кардіоміоцитів лівого шлуночка серця щурів після дії різних експозицій електромагнітного опромінення за умов гіпотирозу.
VV Kosharnyi, VG Rutgizer, LV Abdul-Ohly, KA Kushnaryova, ...
Morphologia 13 (4), 16-23, 2019
5*2019
Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 2: аналіз результатів …
ІСШ О. О. Бондаренко, Н. С. Петрук
Медична освіта, 74-76, 2017
4*2017
Experience of implementation of teaching method at the Department of Pathological Anatomy, based on the principle of clinical cases selection. Part 1: method description
IS Bondarenko, О.О., Petruk, N.S., & Shponka
Medical Education, 102-106, 2017
4*2017
Ультраструктурний аналіз нексусів шлуночкових кардіоміоцитів щурів у постнатальному онтогенезі після дії хронічної пренатальної гіпоксії
НС Петрук
Мир медицины и биологии 10 (1 (43)), 2014
32014
Ультраструктурна характеристика механізму формування та розвитку вставного диска в робочому міокарді шлуночків щурів на етапах постнатального онтогенезу.
NS Petruk
Morphologia 7 (3), 94-100, 2013
32013
Оптимизация анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении колоректального рака: клинико-морфологические параллели
SP Novikov, KO Chebanov, LA Kirillova, NS Petruk, KB Frolov, ...
Morphologia 10 (3), 217-223, 2016
22016
Ультраструктурний аналіз будови та розподілу адгерентних міжклітинних контактів у шлуночковому міокарді щурів на етапах постнатального онтогенезу після дії хронічної …
NS Petruk
Патологія, 2013
22013
Мікроциркуляторні зміни та ушкодження епітелію сім’яних пухирців щурів за умов моделювання та ремоделювання порушень кровообігу
ТІВ Кошарний В.В., Каграманян А.К., Абдул-Огли Л.В., Бондаренко Н.С ...
Морфологія 13 (1), 6-12, 2019
12019
Роль гликокаликса в регуляции проницаемости сосудов: пересмотренный принцип Старлинга
ЛА Мальцева, ЕА Мищенко, НФ Мосенцев, ИА Мальцев, ...
Медицина неотложных состояний, 2019
12019
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПАРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У РАНАХ БОЙОВОГО ХАРАКТЕРУ ПІД ВПЛИВОМ ВАКУУМ-АСИСТОВАНОЇ ТЕРАПІЇ
НСБ О.Є. Лоскутов, О.М. Горегляд, О.О. Бондаренко
Morphologia 12 (1), 20-28, 2018
12018
Морфологічний аналіз впливу резвератролу на стан нейронів та глії у неокортексі щурів з метаболічним синдромом
НО Мархонь, ВЙ Мамчур, ВІ Жилюк, НС Петрук
Морфологія 2, 42-48, 2015
1*2015
Аналіз морфометричних та ультраструктурних характеристик гемомікроциркуляторного русла гіпокампу щурів з алоксановим діабетом за умов введення цитиколіну
ВІ Жилюк, ВЙ Мамчур, НС Петрук, АЕ Лєвих
ScienceRise 7 (4 (12)), 2015
12015
Взаимосвязь реакций митохондриального аппарата и распределения нексусов сократительных кардиомиоцитов в постнатальном онтогенезе в ответ на воздействие хронической …
НС Петрук, МВ Иванченко, ИВ Твердохлеб
Вестник Волгоградского государственного медицинского университета, 2014
12014
Вплив хронічної пренатальної гіпоксії на спеціалізований контактний апарат шлуночків серця щурів в онтогенезі
НС Петрук
Патологія, 30-33, 2014
12014
ULTRASTRUCTURE OF THE SMALL INTESTINE IN BAROTRAUM
SV Kozlov, AV Kosharniy, VV Kosharniy, NS Bondarenko, IA Zhyvodor
Bulletin of problems biology and medicine, 216-219, 2021
2021
Experimental substantiation of the expediency of the combined use of piracetam and metformin for pharmacological correction of cognitive disorders in conditions of prolonged …
АE Lievykh, NS Bondarenko, SN Dronov, VI Mamchur, IV Tverdokhlib, ...
Medicni perspektivi (Medical perspectives) 25 (3), 30-39, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20