Ільїнська Ольга Ігорівна | Olha Ilinska
Ільїнська Ольга Ігорівна | Olha Ilinska
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE кафедра "Охорона праці та
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ EXPERIENCE IN IMPLEMENTING A RISK-ORIENTED APPROACH TO AN OCCUPATIONAL …
ВВ Березуцький, ОІ Ільїнська
У збірнику приводяться тези наукових доповідей ХІ Міжнародної науково …, 2019
22019
Determining the effect of multifunctional partitions on noise level at "open space" offices
VK V. Berezutsky, O. Ilinska, L. Vaskovets, I. Mezentseva
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 18-26, 2019
2*2019
STUDYING THE EFFECT OF MULTIFUNCTIONAL PARTITIONS ON TEMPERATURE INDICATORS AT OFFICES OF THE OPEN SPACE TYPE
VR Viacheslav Berezutskyi, Nataliia Berezutska, Olha Ilinska
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; : Ecology; 13-21 …, 2018
2*2018
Практична підготовка студентів з дисципліни" Соціально-економічні основи охорони праці"
ВФ Райко, ОІ Ільїнська
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
22018
Математична модель для реакції взаємодії етилендіаміну з триацилгліцеринами соняшникової олії
АП Мельник, ОА Жуган, ОІ Ільїнська
Вісник НТУ “ХПІ”, 52-55, 2004
2*2004
Дослідження компонентного складу в реакції взаємодії етилендіаміну з триацилгліцеридами соняшникової олії
ОА Жуган, ОІ Ільїнська
Інтегровані технології та енергозбереження, 90-92, 2004
22004
Ергономічні особливості забезпечення умов праці в офісах
ВВ Березуцький, ОІ Ільїнська
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
12019
ПІДСИСТЕМА «ПРАЦІВНИК» У СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ
ВВ Березуцький, О Ільїнська
World Science, 2020
2020
ПІДСИСТЕМА «ПРАЦІВНИК» У СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
VV Berezutskyi, OI Ilinska
World Science, 2020
2020
Експертиза з охорони праці
ВФ Райко, ЄО Семенов, ОГ Янчик, ОІ Ільїнська
ФЛП Черняк ЛО, 2020
2020
Методичні вказівки до виконання курсової роботи" Аналіз ризиків використання технологій та обладнання" з курсу" Ризик-менеджмент використання обладнання та технологій"
ВВ Березуцький, ОІ Ільїнська
2020
Числові методи аналізу з охорони праці
ЄО Семенов, ВФ Райко, ОІ Ільїнська
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Новітні підходи до втілення ризик-орієнтованого підходу та удосконалення інструкції з охорони праці
ВВ Березуцький, ОІ Ільїнська
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Безпека праці в професійній діяльності. Частина 2
ОГ Янчик, ВФ Райко, ЮА Петренко, МВ Пастухов, АМ Корнійчук, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
У збірнику приводяться тези наукових доповідей ХІ Міжнародної науково-методичної конференції та 138 Міжнародної науково-методичної конференції Європейської Асоціації наук з …
ІС Шпак, ОІ Ільїнська
2019
MODERN TECHNIQUE AND EQUIPMENT OF PROTECTION OF NATURE AND PEOPLE СУЧАСНА ТЕХНІКА І ОБЛАДНАННЯ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ТА ЛЮДЕЙ
A Faradzhev, O Ilinska
У збірнику приводяться тези наукових доповідей ХІ Міжнародної науково …, 2019
2019
APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF WORKPLACES IN" OPEN SPACE" OFFICES ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ОФІСАХ ТИПУ" OPEN SPACE
L Hofreiter, O Ilinska
У збірнику приводяться тези наукових доповідей ХІ Міжнародної науково …, 2019
2019
Шляхи покращення умов праці у офісах типу" Open Space"
ВВ Березуцький, ОІ Ільїнська
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Управління і соціально-економічні основи охорони праці
ВФ Райко, ЄО Семенов, ОГ Янчик, ОІ Ільїнська
ВАТ" Планета-Принт", 2019
2019
Правові основи працеохоронної політики та охорони праці
ЄО Семенов, ВФ Райко, ОІ Ільїнська
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20