Оксана Тютюнник
Оксана Тютюнник
асистент кафедри вищої математики, ВНТУ
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ
ВМ Михалевич, ОІ Тютюнник
ВНТУ, 2016
6*2016
Проектування навчальних задач з лінійного програмування з використанням систем комп’ютерної математики
ВМ Михалевич, ОІ Тютюнник
Інформаційні технології і засоби навчання, 2013
62013
Використання систем комп’ютерної математики для створення програмних засобів навчального призначення
ОІ Тютюнник, ВМ Михалевич
ВНТУ, 2014
52014
Реалізація принципу наочності за допомогою засобів СКМ у процесі навчання лінійного програмування
ОІ Тютюнник, ВМ Михалевич
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
42013
Принципи вибору систем комп’ютерної математики для створення програмних засобів навчального призначення
ОІ Тютюнник
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
42013
Розкриття сутності поняття виродженості задач лінійного програмування за допомогою системи комп’ютерної алгебри Maple
В Михалевич, О Тютюнник
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 183-191, 2011
42011
Інтелектуальні навчальні тренажери розв’язування задач лінійного програмування як елемент інформаційно-комунікаційних технологій навчання
ВМ Михалевич, ОІ Тютюнник
Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск III …, 2012
32012
Дослідження дидактичних принципів розробки тестових завдань в середовищі Maple
ВМ Михалевич, ОІ Тютюнник, ОИ Тютюнник
Матеріали міжнародної науково–практичної конференції «Освітні вимірювання в …, 2010
32010
Організація самостійної роботи студентів шляхом використання системи комп’ютерної математики Maple
ВМ Михалевич, ЯВ Крупський, ОІ Тютюнник
ВНТУ, 2014
22014
Методика використання систем комп’ютерної математики у навчанні лінійного програмування студентів економічних спеціальностей
ВМ Михалевич, ОІ Тютюнник, ОИ Тютюнник
Всеукраїнська Інтернет-конференція «Інформаційні технології у моделюванні …, 2014
22014
Концептуальні основи проектування комп’ютеризованого курсу математики у ВТНЗ
ВМ Михалевич, ОІ Тютюнник
ІI Міжнародна науково-практична конференція «Знання. Освіта. Освіченість …, 2014
22014
Методичні аспекти проведення лабораторних робіт у майбутніх менеджерів-економістів засобами системи Maple
ОІ Тютюнник
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
22012
Вища математика. Математичне програмування в Maple. Частина IІ. Двоїсті та цілочислові задачі лінійного програмування: навч. посіб.
ВМ Михалевич
Вінниця: ВНТУ 78, 2012
22012
Maple-тести з математики–чотири в одному
ВМ Михалевич, ОІ Тютюнник, ОИ Тютюнник
“Інтернет-Освіта-Наука–2008”: збірник матеріалів шостої міжнародної …, 2008
22008
Використання СКМ Maple для проектування навчальних задач із застосуванням симплекс-методу
ВМ Михалевич, ОІ Тютюнник, ЯВ Крупський
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 1: 106-117., 2017
12017
Адаптація системи Maple до геометричної ілюстрації ключових етапів симплекс–методу
ВМ Михалевич, ОІ Тютюнник
Збірник праць Шостої Міжнародної конференції “Нові інформаційні технології …, 2011
12011
Забезпечення дидактичних принципів розробки тестових завдань інтелектуальною потужністю системи символьної математики Maple
ВМ Михалевич, ОІ Тютюнник, ОИ Тютюнник
Науковий часопис національного педагогічного університету імені МП …, 2010
12010
Стислий опис пакетів розширення скм maple для розв’язування задач лінійного програмування
ОІ Тютюнник
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Формування поняття комп’ютеризованого курсу математики у ВТНЗ
ВМ Михалевич, ОІ Тютюнник
Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Інноваційні …, 2016
2016
Принципи проектування навчальних задач лінійного програмування нового типу в умовах використання СКМ
ОІ Тютюнник
ВНТУ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20