Василь Іванович Кравець /Василий Иванович Кравец / Vasyl Kravets (ORCID 0000-0003-0415-9732)
Василь Іванович Кравець /Василий Иванович Кравец / Vasyl Kravets (ORCID 0000-0003-0415-9732)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності управління підприємством
ВІ Кравець, ТВ Слісаренко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
102017
Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання):[навч. посібник]
ІФ Комарницький, ПІ Белінський, ВІ Кравець
К.: Центр навчальної літератури, 2005
62005
Application of the method of averaging to the problems of optimal control over functional-differential equations
VI Kravets, TV Koval'chuk, VV Mohyl'ova, OM Stanzhyts'kyi
Ukrainian mathematical journal 70 (2), 232-242, 2018
42018
Вплив кристалічної структури епітаксійних плівок ЗІГ на профілі деформації
БК Остафійчук, ІП Яремій, ВІ Кравець, СЯ Клюка, СІ Яремій
Фізика і хімія твердого тіла.–2006.–7, 436-441, 2006
42006
Коливність розв'язків лінійних функціонально-різницевих рівнянь другого порядку
ОВ Карпенко, ВІ Кравець, ОМ Станжицький
Український математичний журнал : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін …, 2013
32013
Метод усереднення в деяких задачах оптимального керування диференціально-функціональними рівняннями
МВ Грисенко, ВІ Кравець
Науковий вісник Ужгородського університету= Scientific bulletin of Uzhhorod …, 2012
32012
Дослідження структурних змін в монокристалах ГГГ, модифікованих іонами бору при різних енергіях
БК Остафійчук, ІП Яремій, ВІ Кравець, ВД Федорів, ЛС Яблонь
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 3 (3), 437-440, 2002
32002
Моделювання профілів деформації поверхневих шарів монокристалів
ВІ Кравець, ВМ Пилипів
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000
32000
Методичні підходи навчання математики іноземних студентів у вишах агротехнологічного профілю
НЛ Сосницька, ВІ Кравець, ОО Кравець
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2017
22017
Індивідуальні завдання з вищої математики : навч. посібник : рекомендовано МОН України
ОП Назарова, МО Рубцов, ОА Іщенко, ВІ Кравець, СБ Бойко, ...
22011
Механізм формування магнітної макроструктури Y3Fe5O12 при імплантації легкими та важкими йонами
БК Остафійчук, ВМ Ткачук, ОМ Ткачук, ВМ Пилипів, ВІ Кравець, ...
Фізика і хімія твердого тіла 7 (4), 629-633, 2006
22006
Про можливість однозначного визначення профілів зміни міжплощинної відстані в приповерхневих шарах монокристалів за даними двокристальної рентгенівської дифрактометрії
БК Остафійчук, ІП Яремій, ВІ Кравець, ВД Федорів, ВО Коцюбинський, ...
Фізика і хімія твердого тіла 3 (1), 148-153, 2002
22002
Моделювання стану електронів у конічних квантових точках
НЛ Сосницька, ВІ Кравець, МВ Морозов, ГО Онищенко, ЛВ Халанчук
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 100-107, 2019
12019
Аналіз взаємозв’язків між мотиваційними компонентами та психолого-педагогічними особливостями студентів інженерних ВНЗ при навчанні іноземних мов
ОО Кравець
12016
Oscillation of Solutions of the Second-order Linear Functional-difference Equations
OV Karpenko, VI Kravets, OM Stanzhyts'kyi
Ukrainian Mathematical Journal 65 (2), 249-259, 2013
12013
НЛ Сосницька, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики і фізики, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
ВІ Кравець
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, 44, 2021
2021
Про існування та продовжуваність розв’язків систем диференціальних рівнянь з випадковою імпульсною дією
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, ВІ Кравець, ВИ Кравец
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
Підвищення якості навчання вищої математики засобами комп’ютерних технологій
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, ВІ Кравець, ВИ Кравец, ГО Онищенко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
ВИКОРИСТАННЯ ДЕВАЙСІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ
НЛ Сосницька, ВІ Кравець
Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IІI …, 2021
2021
Метод сведения равенств к тождеству для природных явлений
ВІ Кравець, ВИ Кравец, ОП Назарова, ОП Назарова
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20