Михайло Васильович Рубленко ( Mykhailo Rublenko ) orcid.org/0000-0001-9690-9531
Михайло Васильович Рубленко ( Mykhailo Rublenko ) orcid.org/0000-0001-9690-9531
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ)/Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, МВ Рубленко, ВВ Сахнюк, ...
Аграрна освіта, 2010
192010
Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія
ВМ Власенко, ЛА Тихонюк, ВМ Рубленко
Біла церква, 2006
182006
Metody laboratornoi'klinichnoi'diagnostyky hvorob tvaryn
VI Levchenko, VI Golovaha, IP Kondrahin, MV Rublenko, VV Sahnjuk, ...
K.: Agrarna osvita (in Ukrainian), 2010
172010
Загальна ветеринарна хірургія
ІС Панько
Київ:«КВІЦ, 188-189, 2008
152008
Патогенетичні особливості запальної реакції у свиней при хірургічних хворобах та методи їх лікування
МВ Рубленко
Біла Церква, 2000
152000
Activating effect of the plasminogen activators on plasminogens of different mammalia species
SA Yakovlev, MV Rublenko, VI Izdepsky, EM Makogonenko
Thrombosis research 79 (4), 423-428, 1995
151995
Монiторинг хiрургiчної патологiї серед дрiбних домашнiх тварин ДЛВМ у Київському районi м. Одеси за 2003-2005 роки
РВ Пустовiт, ЮМ Данилейко, МВ Рубленко
Вiсник Бiлоцеркiв. держ. аграр. ун-ту 36, 132, 2006
142006
Патогенетична терапія при запальних процесах у тварин
ІС Панько, ВМ Власенко, ВІ Левченко, ВЙ Іздепський, МВ Рубленко
К.: Урожай, 1994
131994
Патогенетична роль оксиду азоту в умовах запально-репаративного процесу при переломах трубчастих кісток у собак та його корекція Імуном-депо
ВС Шаганенко, МВ Рубленко
Біологія тварин, 340-346, 2011
112011
Патогенетичні основи та сучасні методи лікування запальних процесів у тварин
ВМ Власенко, ВЙ Іздепський, МВ Рубленко, МГ Ільніцький
Вісн. БДАУ. Вип 5, 136-140, 1998
101998
Safety analysis of endoscopic haemostasis using a high-frequency live tissue electric welding device – EKVZ300 PATONMED
Y Tryliskyy, A Kebkalo, S Rublenko, M Rublenko, M Ilnytskiy, I Negria, ...
Gastroenterology Review, 234-237, 2018
92018
Значення гемостазiологiчного статусу у комплекснiй оцiнцi пухлинного ураження молочної залози у собак
МВ Рубленко, ДД Бiлий
Проблеми зооiнженерiї та ветеринарної медицини: зб. наук. праць ХДЗВА 26, 109, 2013
62013
Problemy zabezpechennya zdorov" ya vysokoproduktyvnykh koriv
MV Rublenko
Veterynarna medytsyna: mizh vid. temat. nauk. zb.–Kharkiv 95, 397-400, 2011
62011
Ключові проблеми забезпечення здоров’я високопродуктивних корів
МВ Рубленко, СА Власенко
Ветеринарна медицина, 397-400, 2011
62011
Дослідження гемостазу/Методи клінічної лабораторної діагностики/[ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін та ін.]; за ред. ВІ Левченка
МВ Рубленко
К.: Аграрна освіта, 271-292, 2010
62010
Monitorynh khirurhichnoi patolohii sered dribnykh domashnikh tvaryn DLVM u Kyivskomu raioni m. Odesy za 2003–2005 roky
RV Pustovit, YM Danyleiko, MV Rublenko
Visnyk Bilotserkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu 36, 132-137, 2006
62006
Патогенетичнi особливостi запальної реакцiї у свиней при хiрургiчних хворобах та методи їх лiкування
МВ Рубленко
Автореф. дис... д. в. н.-Бiла Церква, 2000.-36 с, 2000
62000
Breast tumour size as a predsctor of hemostatic system status and endothelial Function in dogs
DD Bely, MV Rublenko, VV Samoyuluk, ID Yevtushenko, SN Maslikov
Regulatory Mechanisms in Biosystems, 300-305, 2019
52019
Реакція гострої фази у собак із переломами стегнової кістки
МВ Рубленко, ОВ Єрошенко
БНАУ, 2011
52011
Оперативна хiрургiя, анестезiологiя i топографiчна анатомiя
ВМ Власенко, ЛА Тихонюк, МВ Рубленко
52006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20