Михайло Васильович Рубленко ( Mykhailo Rublenko ) orcid.org/0000-0001-9690-9531
Михайло Васильович Рубленко ( Mykhailo Rublenko ) orcid.org/0000-0001-9690-9531
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ)/Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, МВ Рубленко, ВВ Сахнюк, ...
Аграрна освіта, 2010
172010
Metody laboratornoi'klinichnoi'diagnostyky hvorob tvaryn
VI Levchenko, VI Golovaha, IP Kondrahin, MV Rublenko, VV Sahnjuk, ...
K.: Agrarna osvita (in Ukrainian), 2010
152010
Загальна ветеринарна хірургія
ІС Панько
Київ:«КВІЦ, 188-189, 2008
152008
Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія
ВМ Власенко, ЛА Тихонюк, ВМ Рубленко
Біла церква, 2006
152006
Activating effect of the plasminogen activators on plasminogens of different mammalia species
SA Yakovlev, MV Rublenko, VI Izdepsky, EM Makogonenko
Thrombosis research 79 (4), 423-428, 1995
151995
Монiторинг хiрургiчної патологiї серед дрiбних домашнiх тварин ДЛВМ у Київському районi м. Одеси за 2003-2005 роки
РВ Пустовiт, ЮМ Данилейко, МВ Рубленко
Вiсник Бiлоцеркiв. держ. аграр. ун-ту 36, 132, 2006
142006
Патогенетична терапія при запальних процесах у тварин
ІС Панько, ВМ Власенко, ВІ Левченко, ВЙ Іздепський, МВ Рубленко
К.: Урожай, 1994
131994
Патогенетичні особливості запальної реакції у свиней при хірургічних хворобах та методи їх лікування
МВ Рубленко
Біла Церква, 2000
122000
Патогенетична роль оксиду азоту в умовах запально-репаративного процесу при переломах трубчастих кісток у собак та його корекція Імуном-депо
ВС Шаганенко, МВ Рубленко
Біологія тварин, 340-346, 2011
112011
Патогенетичні основи та сучасні методи лікування запальних процесів у тварин
ВМ Власенко, ВЙ Іздепський, МВ Рубленко, МГ Ільніцький
Вісн. БДАУ. Вип 5, 136-140, 1998
91998
Значення гемостазiологiчного статусу у комплекснiй оцiнцi пухлинного ураження молочної залози у собак
МВ Рубленко, ДД Бiлий
Проблеми зооiнженерiї та ветеринарної медицини: зб. наук. праць ХДЗВА 26, 109, 2013
62013
Problemy zabezpechennya zdorov" ya vysokoproduktyvnykh koriv
MV Rublenko
Veterynarna medytsyna: mizh vid. temat. nauk. zb.–Kharkiv 95, 397-400, 2011
62011
Дослідження гемостазу/Методи клінічної лабораторної діагностики/[ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін та ін.]; за ред. ВІ Левченка
МВ Рубленко
К.: Аграрна освіта, 271-292, 2010
62010
Safety analysis of endoscopic haemostasis using a high-frequency live tissue electric welding device – EKVZ300 PATONMED
Y Tryliskyy, A Kebkalo, S Rublenko, M Rublenko, M Ilnytskiy, I Negria, ...
Gastroenterology Review, 234-237, 2018
52018
Реакцiя гострої фази у собак з переломами стегнової кiстки
МВ Рубленко, ОВ Ерошенко
Вiсник Бiлоцеркiв. держ. аграр. ун-ту 8, 138, 2011
52011
Ключові проблеми забезпечення здоров’я високопродуктивних корів
МВ Рубленко, СА Власенко
Ветеринарна медицина, 397-400, 2011
52011
Monitorynh khirurhichnoi patolohii sered dribnykh domashnikh tvaryn DLVM u Kyivskomu raioni m. Odesy za 2003–2005 roky [Monitoring of surgical pathology among small animals of …
RV Pustovit, YM Danyleiko, MV Rublenko
Bulletin of Belotserkovsky NAU. Bila Tserkva, 132-137, 2006
52006
Оперативна хiрургiя, анестезiологiя i топографiчна анатомiя
ВМ Власенко, ЛА Тихонюк, МВ Рубленко
52006
Патогенетичнi особливостi запальної реакцiї у свиней при хiрургiчних хворобах та методи їх лiкування
МВ Рубленко
Автореф. дис... д. в. н.-Бiла Церква, 2000.-36 с, 2000
52000
Продукція оксиду азоту та білків гострої фази за гестаційного процесу, метриту і ортопедичної патології у корів
СА Власенко, МВ Рубленко
Біологія тварин, 361-369, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20