Михайло Васильович Рубленко ( Mykhailo Rublenko ) orcid.org/0000-0001-9690-9531
Михайло Васильович Рубленко ( Mykhailo Rublenko ) orcid.org/0000-0001-9690-9531
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ)/Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, МВ Рубленко, ВВ Сахнюк, ...
Аграрна освіта, 2010
192010
Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія
ВМ Власенко, ЛА Тихонюк, ВМ Рубленко
Біла церква, 2006
182006
Metody laboratornoi'klinichnoi'diagnostyky hvorob tvaryn
VI Levchenko, VI Golovaha, IP Kondrahin, MV Rublenko, VV Sahnjuk, ...
K.: Agrarna osvita (in Ukrainian), 2010
172010
Загальна ветеринарна хірургія
ІС Панько
Київ:«КВІЦ, 188-189, 2008
152008
Activating effect of the plasminogen activators on plasminogens of different mammalia species
SA Yakovlev, MV Rublenko, VI Izdepsky, EM Makogonenko
Thrombosis research 79 (4), 423-428, 1995
151995
Монiторинг хiрургiчної патологiї серед дрiбних домашнiх тварин ДЛВМ у Київському районi м. Одеси за 2003-2005 роки
РВ Пустовiт, ЮМ Данилейко, МВ Рубленко
Вiсник Бiлоцеркiв. держ. аграр. ун-ту 36, 132, 2006
142006
Патогенетичні особливості запальної реакції у свиней при хірургічних хворобах та методи їх лікування
МВ Рубленко
Біла Церква, 2000
142000
Патогенетична терапія при запальних процесах у тварин
ІС Панько, ВМ Власенко, ВІ Левченко, ВЙ Іздепський, МВ Рубленко
К.: Урожай, 1994
131994
Патогенетична роль оксиду азоту в умовах запально-репаративного процесу при переломах трубчастих кісток у собак та його корекція Імуном-депо
ВС Шаганенко, МВ Рубленко
Біологія тварин, 340-346, 2011
112011
Safety analysis of endoscopic haemostasis using a high-frequency live tissue electric welding device – EKVZ300 PATONMED
Y Tryliskyy, A Kebkalo, S Rublenko, M Rublenko, M Ilnytskiy, I Negria, ...
Gastroenterology Review, 234-237, 2018
92018
Патогенетичні основи та сучасні методи лікування запальних процесів у тварин
ВМ Власенко, ВЙ Іздепський, МВ Рубленко, МГ Ільніцький
Вісн. БДАУ. Вип 5, 136-140, 1998
91998
Значення гемостазiологiчного статусу у комплекснiй оцiнцi пухлинного ураження молочної залози у собак
МВ Рубленко, ДД Бiлий
Проблеми зооiнженерiї та ветеринарної медицини: зб. наук. праць ХДЗВА 26, 109, 2013
62013
Problemy zabezpechennya zdorov" ya vysokoproduktyvnykh koriv
MV Rublenko
Veterynarna medytsyna: mizh vid. temat. nauk. zb.–Kharkiv 95, 397-400, 2011
62011
Ключові проблеми забезпечення здоров’я високопродуктивних корів
МВ Рубленко, СА Власенко
Ветеринарна медицина, 397-400, 2011
62011
Дослідження гемостазу/Методи клінічної лабораторної діагностики/[ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін та ін.]; за ред. ВІ Левченка
МВ Рубленко
К.: Аграрна освіта, 271-292, 2010
62010
Breast tumour size as a predsctor of hemostatic system status and endothelial Function in dogs
DD Bely, MV Rublenko, VV Samoyuluk, ID Yevtushenko, SN Maslikov
Regulatory Mechanisms in Biosystems, 300-305, 2019
52019
Реакція гострої фази у собак із переломами стегнової кістки
МВ Рубленко, ОВ Єрошенко
БНАУ, 2011
52011
Monitorynh khirurhichnoi patolohii sered dribnykh domashnikh tvaryn DLVM u Kyivskomu raioni m. Odesy za 2003–2005 roky
RV Pustovit, YM Danyleiko, MV Rublenko
Visnyk Bilotserkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu 36, 132-137, 2006
52006
Оперативна хiрургiя, анестезiологiя i топографiчна анатомiя
ВМ Власенко, ЛА Тихонюк, МВ Рубленко
52006
Патогенетичнi особливостi запальної реакцiї у свиней при хiрургiчних хворобах та методи їх лiкування
МВ Рубленко
Автореф. дис... д. в. н.-Бiла Церква, 2000.-36 с, 2000
52000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20