Любовь Шацкова
Любовь Шацкова
Verified email at opu.ua
TitleCited byYear
Економічне оцінювання інноваційної діяльності промислового підприємства: своєчасність процесу та достовірність результату
КВКЛП Шацкова.
72016
Сучасний стан та оцінка інноваційного розвитку підприємств машинобудування України
ЛП Шацкова
Економіка: реалії часу, 52-59, 2013
52013
Стимулирование развития человеческого капитала предприятия
ЛП Шацкова
І міжнар. наук.–практ. конф. [«Економіка: реалії часу і перспективи»] 3, 150-153, 2014
22014
Features of the intellectual resources structure in forming intellectual capital
LP Shatskova, KV Kovtunenko
Naukovyi zhurnal «Ekonomika: realii chasu». Odesa: Odeskyi natsionalnyi …, 2013
22013
Особливості складу витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в залежності від цілей використання її результатів
ЛП Шацкова, БС Аннаєв
Агросвіт, 80-88, 2015
12015
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л Шацкова
Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління …, 2015
12015
Ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності як результату інноваційної діяльності промислового підприємства
ЛП Шацкова
Економіка. Фінанси. Право., 26-30, 2015
12015
Особливості складу витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в залежності від цілей використання її результатів
БСА Л. П. Шацкова
Агросвіт, 80-88, 2015
12015
Объекты интеллектуальной собственности как основание инновационной деятельности: матеріали І міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.[«Формування потенціалу економічного розвитку …
ЛП Шацкова
Одеса: ОНПУ, 54-55, 2015
12015
Теоретичні аспекти визначення сутності інноваційної діяльності підприємства
ЛП Шацкова, ЛІ Станкова
Науковий вісник Херсонського державного університету Серія «Економічні науки …, 2014
12014
Застосування світового досвіду боротьби з безробіттям серед молоді в Україні.
ЛП Шацкова, НС Качанова
ЕКОНОМІКА: реалії часу, 83-87, 2018
2018
Три кола уваги, їх роль в організації професійної діяльності педагога
ЛП Шацкова
Педагогічна майстерність викладача вищої школи, 204-210, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ТУРОПЕРАТОРАМИ ТА ТУРАГЕНТАМИ
ЛП Шацкова, ЮІ Тарасова, СВ Бендас
VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ринку та розвитку …, 2016
2016
Складові елементи витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в контексті ідентифікації  її результатів як об’єктів права інтелектуальної власності
ККВ Шацкова Л.П.
Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: [моногр.] / за ред …, 2016
2016
Особливості організації та здійснення інноваційної діяльності підприємства
МВК Л.П. Шацкова
матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка: реалії часу і …, 2015
2015
Intellectual property objects as legal result of innovative activity
LP Shatskova
Středoevropský věstník pro vědu a výzkum, 24-29, 2015
2015
Сучасний стан та ефективність використання нематеріальних активів машинобудівних підприємств Одеського регіону
ЛП Шацкова
Економіка. Фінанси. Право., 57-61, 2014
2014
Особенности структуры интеллектуальных ресурсов при формировании интеллектуального капитала
КВ Ковтуненко, ЛП Шацкова
Экономика: реалии времени, 2013
2013
Современное состояние и оценка инновационного развития предприятий машиностроения Украины
Л Шацкова
Экономика: реалии времени, 2013
2013
Особливості оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності в Україні
К Ковтуненко, Л Шацкова
Економічний аналіз, 270-273, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20