Любовь Шацкова
Любовь Шацкова
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасний стан та оцінка інноваційного розвитку підприємств машинобудування України
ЛП Шацкова
Економіка: реалії часу, 52-59, 2013
52013
Економічне оцінювання інноваційної діяльності промислового підприємства: своєчасність процесу та достовірність результату
КВКЛП Шацкова.
4*2016
Features of the intellectual resources structure in forming intellectual capital
KV Kovtunenko, LP Shatskova
Економіка: реалії часу, 76-81, 2013
32013
Особливості оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності в Україні
К Ковтуненко, Л Шацкова
Економічний аналіз, 270-273, 2012
22012
Стимулирование развития человеческого капитала предприятия
ЛП Шацкова
І міжнар. наук.–практ. конф. [«Економіка: реалії часу і перспективи»] 3, 150-153, 2014
12014
Складові елементи витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в контексті ідентифікації  її результатів як об’єктів права інтелектуальної власності
ККВ Шацкова Л.П.
Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: [моногр.] / за ред …, 2016
2016
Особливості складу витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в залежності від цілей використання її результатів
ЛП Шацкова, БС Аннаєв
Агросвіт, 80-88, 2015
2015
Особливості організації та здійснення інноваційної діяльності підприємства
МВК Л.П. Шацкова
матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка: реалії часу і …, 2015
2015
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л Шацкова
Стан та перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління …, 2015
2015
Intellectual property objects as legal result of innovative activity
LP Shatskova
Středoevropský věstník pro vědu a výzkum, 24-29, 2015
2015
Ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності як результату інноваційної діяльності промислового підприємства
ЛП Шацкова
Економіка. Фінанси. Право., 26-30, 2015
2015
Особливості складу витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в залежності від цілей використання її результатів
БСА Л. П. Шацкова
Агросвіт, 80-88, 2015
2015
Сучасний стан та ефективність використання нематеріальних активів машинобудівних підприємств Одеського регіону
ЛП Шацкова
Економіка. Фінанси. Право., 57-61, 2014
2014
Теоретичні аспекти визначення сутності інноваційної діяльності підприємства
ЛП Шацкова, ЛІ Станкова
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 149, 2014
2014
Особенности структуры интеллектуальных ресурсов при формировании интеллектуального капитала
КВ Ковтуненко, ЛП Шацкова
Экономика: реалии времени, 2013
2013
Современное состояние и оценка инновационного развития предприятий машиностроения Украины
Л Шацкова
Экономика: реалии времени, 2013
2013
ТРИ КОЛА УВАГИ, ЇХ РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
ЛП Шацкова
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ, 204, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17