Приказюк Наталія Валентинівна / Natalia Prykaziuk
Приказюк Наталія Валентинівна / Natalia Prykaziuk
Verified email at univ.net.ua - Homepage
TitleCited byYear
Управління фінансовими ризиками: навч. посіб.
РВ Пікус
К.: знання, 2010
682010
Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та перспективи розвитку
НВ Приказюк
Фінанси України, 101-108, 2010
232010
Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні
НВ Приказюк, ТП Моташко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
222015
Роль Інтернету в реалізації страхових послуг
ПН Валетинівна
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. Вісник …, 2014
22*2014
Роль Інтернету в реалізації страхових послуг
НВ Приказюк, ТП Моташко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
222014
Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії
НВ Приказюк, ТП Моташко
Фінанси України, 73-81, 2009
22*2009
Страхові ринки України й Росії в умовах фінансової кризи
РВ Пікус, НВ Приказюк
Фінанси України, 47-55, 2009
162009
Державні запозичення: світовий досвід та особливості здійснення в Україні
НВ Приказюк, ТП Моташко
Економіка та держава, 12-14, 2009
142009
Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial Risk Management]
RV Pikus, NV Prykaziuk
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2010
112010
Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів
НВ Приказюк
ступеня канд. екон. наук 08.00. 08/НВ Приказюк.–Київ, 2007.–21 с, 2007
102007
Діяльність страхових брокерів в Україні та її регулювання
НВ Приказюк
Ефективна економіка, 2013
92013
Страхові послуги: підручник у 2 ч. Ч. 2. К
ВД Базилевич, РВ Пікус, НВ Приказюк, ТП Моташко
Логос, 2014
82014
Insurance service
VD Bazylevych, RV Pikus, NV Prykaziuk, TP Motashko
Textbook. Kyiv: Logos, 2014
72014
Співпраця банків і страхових компаній: проблеми та перспективи розвитку
НВ Приказюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 106-113, 2011
72011
Управлiння фiнансовими ризиками
РВ Пiкус, НВ Приказюк
72010
Стратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому ринку
NV Prykaziuk, AY Marchenko
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2010
72010
Нові можливості для розвитку страхової системи України
НВ Приказюк, ТП Моташко
Тернопільський національний економічний університет, 2016
62016
Політика управління державним боргом України
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
62010
Перспективи розвитку страхового рику України в умовах глобалізації
НВ Приказюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
62009
Ризики в аграрному секторі та необхідність їх страхування
І Жмурко
Економічний дискурс, 42-49, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20